• COMPAREX SAM2GO Profiler
  nový pohled na transparentnost
  COMPAREX SAM2GO Profiler

COMPAREX SAM2GO Profiler
Nahlédněte do DNA svých softwarových produktů

Větší transparentnost, lepší zabezpečení a nižší náklady díky řešení SAM2GO Profiler, které vám poskytne komplexní zprávu o vašem softwarovém prostředí.

Použitím nástroje SAM2GO Profiler získáte podrobné, jasně strukturované informace o veškerých nainstalovaných programech. Kromě toho budete mít také přehled o software, který představuje bezpečnostní riziko. S pomocí těchto informací můžete konsolidovat svůj software, a tím výrazně snížit náklady na provoz a podporu.

 

SAM2GO Profiler provádí automatické srovnání mezi vaším softwarovým inventářem a průběžně aktualizovaným katalogem software, který poskytuje společnost COMPAREX:

 Katalog Software Analýza s rozsáhlým
reportingem
 Inventář zákazníka
   
 Automatizovaný proces

V čem je SAM2GO Profiler unikátní

 •  Detekce software zahrnuje všechny charakteristiky (např. verze, edice, jazyk, funkce a podpora)
 •  99% míra rozpoznání (více než 13 000 dodavatelů včetně > 500 000 verzí softwaru)
 •  Zahrnuje i zakázkový software od vašich dodavatelů
 •  Katalog software se neustále rozšiřuje
 •  Denní automatická synchronizace dat
 •  Možnost upgrade na kompletní správu licencí COMPAREX SAM2GO

 

 Výhody pro vás

 •  Větší transparentnost: Získáváte podrobné, jasně strukturované informace o všech nainstalovaných programech. Tyto informace můžete filtrovat podle různých kritérií.
 •  Lepší zabezpečení: Máte přehled o všech softwarových programech, které představují bezpečnostní riziko. Pomůžeme vám také zajistit bezpečné používání těchto programů.
 •  Vyšší účinnost: Můžete konsolidovat svůj software (stejné nebo staré verze, softwarové programy vykonávající stejné funkce atd.), a tím výrazně snížit náklady.

Případová studie: RWE

"Díky COMPAREX SAM2GO Profiler máme prakticky stiskem tlačítka a v reálném čase přístup k přehledné ‘mapě‘ používaného software a dokonce i vedoucí pracovníci mimo oblast správy IT."

 Případová studie - více informací

COMPAREX SAM2GO

SAM2GO poskytuje přesné, transparentní a odborné rady expertů, kteří vám pomohou výrazně snížit riziko z auditů i konsolidovat a snížit náklady na software.

 COMPAREX SAM2GO
 Brožura ke stažení

COMPAREX SoftCare

Unikátního řešení celého životního cyklu software ve společnosti. Pomůže vám snížit pravní/legislativní rizika, náklady a zvýší efektivitu pořizování softwarových licencí.

 COMPAREX SoftCare
 Brožura ke stažení

Kontaktujte nás