Ochrana vašich osobních údajů

COMPAREX CZ s. r.o., IČ: 63077124, se sídlem Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ 16000, Česká republika, klade velký důraz na shromažďování, používání, zpracovávání a výmaz osobních údajů; tyto operace probíhají v souladu s aktuálními platnými právní předpisy na ochranu údajů. Ochraně údajů je v naší společnosti věnována velká pozornost.

Používání údajů

Informace o zákaznících uchováváme v elektronické podobě a používáme je výhradně pro účely zpracování smluv, ke správě kontaktů, k registraci výrobků, jako technickou podporu a pro marketingové účely v rozsahu zákazníky poskytnutých údajů, který je nezbytně nutný a přípustný. Informace jsou předávány výhradně dceřiným společnostem COMPAREX AG, se sídlem v Blochstr. 1, 04329 Leipzigm, Německo, daňové reg. č.: DE 141626867, a to na základě obchodních vztahů. Žádné informace nebudou předány třetím stranám a úředním subjektům budou informace předány pouze v souladu se zákonnými požadavky.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje používány k marketingovým účelům, můžete tuto službu odmítnout a vaši IP adresu trvale vyjmout z databáze kliknutím sem.

Sběr dat

Na těchto stránkách jsou anonymní údaje shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím nástroje pro analýzu webu, což napomáhá k jejich kontinuálnímu vylepšování. Při vytváření anonymních uživatelských profilů jsou generovány pseudonymy a za určitých okolností se používají cookies, jež vytvářejí a ukládají anonymní údaje. Tyto údaje se nikdy a za žádných okolností nevyužívají k identifikaci konkrétních uživatelů (ani pokud by to bylo možné) či konkrétních pseudonymů.

Právo na informace, změnu, vymazání a blokování

Všichni naši zákazníci mají právo obdržet informace o údajích, které se jich týkají a jež jsou v našem držení. Zákazníci mohou kdykoliv odvolat souhlas týkající se využití jejich údajů k markentingovým účelům a na vyžádání mohou obdržet informace o subjektech využívajících jejich údaje.
Všichni naši zákazníky, kteří zjistí nebo se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohou požádat společnost COMPAREX CZ s. r.o. o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

Naše internetové zákaznické portály

Uložené údaje určené k využití zákaznickými portály budou rovněž použity pouze pro služby, jež jsou dostupné prostřednictvím zákaznických portálů. Po přihlášení k odběru zpravodaje je automaticky uložen vzorec chování uživatele s cílem optimalizovat osobní komunikaci mezi námi a zákazníkem, což nám v budoucnu umožní nabízet řešení šitá na míru.

Cookies

Cookies jsou malé dočasně uložené soubory, které usnadňují výměnu informací. COMPAREX CZ s. r.o. používá pouze cookies, u kterých je vyžadováno personalizované a modifikované vyhledávání. Pokud si zákazník nepřeje soubory cookies využívat, může je v prohlížeči vypnout. Jsou-li cookies součástí webových stránek, může být jejich vypnutím nepříznivě ovlivněna funkčnost webových stránek.

Bezpečné transakce se SSL šifrováním

Údaje zadávané do našeho e-shopu jsou před třetími stranami chráněny bezpečnostními šifrovacími technikami. SSL (Secure Socket Layer) zajišťuje přenos osobních údajů zákazníků přes internet pouze v zašifrované podobě; dešifrování může být provedenou pouze našimi servery. Pokud je spojení se SSL bezpečné a zašifrované, objeví se ve stavovém řádku prohlížeče symbol zámku a URL adresa se změní z http:// na https://.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (Google). Google Analytics využívá cookies, textové soubory umístěné v počítači zákazníka, jež pomáhají analyzovat chování uživatele na webových stránkách. Informace, které byly vygenerovány souborem cookie a týkají se používání stránek, budou přeneseny na servery Google a zůstanou uloženy ve Spojených státech.

Pokud je na webových stránkách aktivována anonymní IP adresa, dojde v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru ke zkrácení IP adresy zákazníka; pouze ve výjimečných případech dojde k přenosu celé IP adresy na servery společnosti Google a k jejímu zkrácení dojde až v USA. Anonymní IP adresa je na těchto webových stránkách aktivní.

Google, provozovatel webové stránky, použije předmětné informace k vyhodnocení využívání stránek zákazníkem, ke zpracování souhrnu aktivit na webu pro provozovatele internetových stránek a dále bude tyto informace poskytovat dalším službám, jež souvisejí s aktivitami na webové stránce a s používáním internetu.

IP adresa, kterou prohlížeč poskytne Google Analytics, nebude spojována s žádnými jinými údaji uchovávanými na serverech společnosti Google. Příslušným nastavením prohlížeče lze zakázat používání souborů cookies, nicméně je třeba si uvědomit, že následně není možné využívat všechny funkce této webové stránky. Je možné vypnout i službu Google Analytics, toto vypnutí je účinné pouze pro budoucí aktivity a provádí se stažením a instalací doplňku Google Analytics Opt-out Browser Addon vašeho aktuálního prohlížeče.

Místo tohoto doplňku prohlížeče, eventuálně u prohlížečů na mobilních zařízeních, je možné vypnout Google Analytics kliknutím sem tím se docílí, že v rámci tohoto webu nebude v budoucnu IP adresa sledována aplikací Google Analytics (vypnutí se vztahuje pouze k prohlížeči, na kterém bylo nastaveno, a pouze v rámci této domény). Cookie související s vypnutím sledování bude uloženo v zařízení zákazníka, což znamená, že pokud jsou odstraněny soubory cookies, je třeba na tento odkaz opětovně kliknout.

Další informace související s podmínkami použití a ochranou údajů naleznete zde a zde. Na těchto stránkách doporučujeme rozšířit kód Google Analytics o „gat._anonymizeIp ();“, čímž dojde k anonymnímu ukládání IP adresy (IP maskování).