Software Asset Management

Software Asset Management

Hyödy asiantuntijuudestamme

Yhtenä Euroopan suurimmista riippumattomista IT-palveluntarjoajista COMPAREX on ydinliiketoiminta-alueellaan ohjelmistolisensoinnissa ja ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa yksi Euroopan markkinajohtajista. Konsernin globaaliin tarjontaan kuuluu laaja valikoima ohjelmistoihin, lisenssien hallintaan, ohjelmisto-omaisuuden hallintaan (SAM), laitteistoihin ja verkkoinfrastruktuuriin liittyvää konsultointia, palveluita ja ratkaisuja.


Hyödy asiantuntijuudestamme ja suojele organisaation IT-infrastruktuuria taloudellisilta ja oikeudellisilta riskeiltä. Software Asset Management on parhaimmillaan organisaation koko ohjelmisto-omaisuuden prosessinomaista hallintaa käsittäen lisenssiomaisuuden elinkaaren kaikki vaiheet aina sopimusneuvotteluista ja ohjelmistohankinnoista lisenssikannan inventointiin ja sen optimointiin.

 

Luomme läpinäkyvyyttä

SAM-asiantuntijamme tarjoavat palveluna organisaatiossa käytettävien ohjelmistojen kattavan inventoinnin ja tulokset markkinoiden selkeimmin raportoituna. Näin käyttöympäristöissä olevat sovellukset on mahdollista nimetä ja tunnistaa helposti. Kannan vertaaminen olemassa olevien lisenssisopimusten kanssa takaa, että ohjelmistot on lisensoitu oikein. Säästöodotukset SAM-projektien jälkeen ovat 10-20 prosenttia.


COMPAREX Software Asset Management –palvelukokonaisuuden päämääränä on ohjelmisto-omaisuuden analysointi ja optimointi kokonaisvaltaisesti. Luomme datan avulla tietoa ja tietämystä yhdessä asiakkaidemme kanssa – luomme läpinäkyvyyttä. Analysoimme yrityksen lisenssisopimuskannan, IT-infrastruktuurin, työkulut ja prosessit ja kehitämme ohjelmisto-omaisuuden hallintaan tavoiteskenaarioita – toteutamme potentiaalia.
 

 

 

Our SAM Services

 

 

Näin SAM-projekti toimii

this is how our SAM solutions work Vaihe 1: Strategian määrittäminen yrityksen tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti
Vaihe 2: Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien roolien, prosessien, ohjenuorien ynnä muun tarvittavan suunnittelu ja varaaminen
Vaihe 3: Tarvittavien työkalujen ja teknologioiden määrittely ja niiden käyttöönotto

 

© COMPAREX Finland Oy