• MODERN WORK

Nowoczesne miejsce pracy
Stwórz nowoczesne miejsce pracy z firmą COMPAREX

Cyfryzacja to jedynie termin opisujący przejście do globalnego świata cyfrowego oraz sposób, w jaki odpowiednie technologie restrukturyzują świat biznesu oraz całe społeczeństwo.

Oznacza to, że firmy, aby zagwarantować generowanie wartości dodanej i rozwój biznesu musządostosować się do postępującej cyfryzacji wszystkich sektorów gospodarki.

Nowoczesne miejsce pracy jest kluczowym elementem cyfrowej transformacji firmy. Nowoczesny sprzęt informatyczny zwiększa wydajność pracy personelu i przyczynia się do odnoszenia przez firmę sukcesów..

Rozwiązanie Microsoft Collaboration World oferuje teraz obszerne interfejsy i platformy zapewniające wydajne i produktywne środowiska pracy, w których główny nacisk kładzie się na kwestię zabezpieczeń. Dzięki współpracy z firmą COMPAREX przejście do świata cyfrowego, dostosowanie się do nowych warunków to szansa, którą Twoja firma może natychmiast wykorzystać.

 

Sojusznik w cyfrowym świecie

 

Nowoczesne miejsce pracy z firmą COMPAREX oznacza doświadczonego partnera wspierającego organizację w cyfrowej podróży przez cały cykl życia w chmurze.

   Zakupy oprogramowania i zarządzanie licencjami

  Opracowanie koncepcji, wdrażanie oraz wspieranie infrastruktur i rozwiązań informatycznych

  Kursy i szkolenia dla personelu

 
Firma COMPAREX spełnia oczekiwania klientów w zakresie tworzenia nowoczesnego miejsca pracy, zapewniając jednocześnie pakiet wsparcia 360° oparty na kompleksowej ofercie również po udanej implementacji. 

 

Stwórz nowoczesne miejsce pracy w swojej firmie wspólnie z firmą COMPAREX.

Anfoderungen an moderne ArbeitplätzeSource: IDG survey

 

Badania wskazują, że tylko 13 procent pracowników jest zadowolonych ze sprzętu technicznego, jakim dysponują w swoich miejscach pracy. Dodatkowo nowe modele czasu pracy oraz biura domowe stają się coraz ważniejsze. Około dwóch trzecich firm już stosuje strategię nowych koncepcji pracy. Jednak wdrożenie takich rozwiązań często jest skomplikowane.

Wyniki te dowodzą, że pracownicy domagają się zmian oraz przyjęcia bardziej nowoczesnych strategii w miejscach pracy. Silny partner  jest gwarantem efektywnej migracji i zarządzania zmianami w miejscu pracy.

Centrum wiedzy nowoczesnego miejsca pracy

Zapoznaj się z artykułami autorstwa ekspertów COMPAREX na temat nowoczesnych miejsc pracy. Dowiedz się, jak twoja firma może wykorzystać nowoczesne systemy pracy. Zawsze na pierwszym miejscu: koszty, zabezpieczenia, licencje i produktywność.

How Companies Can Share Large Volumes of Data

  01/30/2018 |   COMPAREX Blog Editorial Team

Data security and the correct management of sensitive project information are delicate issues. We show you how your project teams can collaborate securely and meaningfully with Office 365 and OneDrive for Business. Read the full article ...

 

How Office 365 Enterprise E5 Can Simplify Your Communication

  01/25/2018 |   COMPAREX Blog Editorial Team

Voice and video conferences in high broadcast quality remain challenging scenarios for many companies, even today. But internal and external dialog could be easily upgraded with Office 365 Enterprise E5. Our blog post tells you why this is sensible and also cost-efficient. Read the full article ...

How to Integrate Firstline Workers in Your Company’s Digitization

  01/19/2018 |   Thino Ullmann

Digitization can only be successful if all employees – from the CEO to production workers – are integrated in the process. What about your Firstline Workers? Are they part of the digitization? Thino Ullmann explains how to integrate them successfully with Office 365 F1. Read the full article ...

Launch our blog