COMPAREX SoftCare
COMPAREX SoftCare – Next Level Software Licensing
COMPAREX SAM2GO Animated Video Clip
COMPAREX Dynamic Global Sourcing Animated Video Clip

Software License Management. Høres enkelt ut. Men er det ikke.

Globalt anses software for å være varer, service og riktig program til forskjellig bruk. Men fremfor alt er det komplekst nok å vite brukerrettigheter, skatter og finanspolitiske regler (kildeskatt, merverdiavgift). Dette krever profesjonell lisensadministrasjon.

 

Avtaler: Hvordan velge den beste innkjøpsmodellen

Vi analyserer din programvare i fire steg og legger til rette for den beste innkjøpsmodellen for deg. Ta hensyn til følgende:

 Steg 1

Analyse av kjerneprodukter

 Steg 2

Analyse av tilleggsprodukter

 Steg 3

Slå alt sammen til en innkjøpsmodell

 Steg 4

Support for avtaleforhandlinger

  •  Reduksjon av lisenser og vedlikeholdskostnader
  •  Bruk av internasjonale leverandører
  •  Lisensoverenstemmelse
  •  Forenkling av lisensadministrasjon

Leverandørrelasjoner

Alle våre aktiviteter er basert på vår ekspertise innen lisensprogrammer, produkter og kontrakter av våre leverandører. Derfor opprettholder COMPAREX et godt forhold til alle de ledende representantene fra våre leverandører og har nesten uten unntak, de høyeste sertifiseringsstandarder. Vår portefolio inkluderer produkter fra over 3000 leverandører.


Vi har et unikt Dynamic Global Sourcing-system

Vår globale markedsdekning gjør det mulig for oss å gjøre internasjonale sammenligninger for å finne den beste prisen globalt med vårt skybaserte dynamic globale sourcing-system.

For å oppnå dette tar vi i bruk:

  •  Valutakursendringer
  •  Ulike regionale retningslinjer for pris av programvareleverandørene
  •  Foreløpig 24 forskjellige innkjøpsvalutaer

Unique Dynamic Global Sourcing System with currently 21 different sourcing currencies


Skattelov: Regelverk ved overføring av bruksrettigheter

Kompliserte skatteregler (moms eller kildeskatt, for eksempel) spiller en svært viktig rolle, spesielt i internasjonale transaksjoner. Manglende overholdelse kan føre til straffeforfølgelse.

Ved å opprettholde et globalt ERP-system med en sentral hub, sikrer COMPAREX overensstemmelse med skatte- og konsesjonsreglene og forenkler grenseoverskridende leveringsalternativer 561-33!

The COMPAREX hub system


Lisensoverstemmelse: En balanse mellom bruk og lisensiering

Overenstemmelse- og spesielt åpenhet -  er ikke bare viktig for skatteregler. Hvis flere software-produkter er i bruk i forhold til det du er lisensiert for, kan det resulterer i en bot hvis du får revisjon fra programvareleverandør.

Men er flere lisenser kjøpt enn det du har bruk for, er det en god mulighet for å spare penger.

        Kostnads Risiko fra Revisjoner
         
    Potensiell sparing    
         
         
         
Dette er dine Software krav. (eks.1000 lisenser)   Dette er antallet av lisenser du har kjøpt (eks. 1200 lisenser)   Dette er antall lisenser du har installert. I dette tilfellet har du installert mer enn det du har kjøpt. (eks 1200 lisenser installert og 1000 lisenser er kjøpt)


Tid: Synkroniser kontrakt-fornyelsene

Synkronisering av fornyelser av utgående kontrakter med forskjellige brukerperioder kan by på en stor besparelse. De ulike kontraktene kan deretter bli konsolidert og utvidet kollektivt. Bedre betingelser kan oppnås under innkjøpsforhandliger takket være større volum.

Kontrakt A   En ny
sterk
kontrakt
         
Kontrakt B  
         
Kontrakt C  
  Fornyelse


Prossesen: En trygg og effektiv ordreprossess

Save and efficient procurement processes with COMPAREX  Å bruke automatisert og kontrollerte prosesser til innkjøp av programvarelisenser er ikke bare raskere men også mer pålitelig og effektivt.

COMPAREX tilbyr skreddersydde løsninger for ditt softwareinnkjøp og administrasjon i forhold til dine spesifikke krav