•  Mogu efikasnije da upravljam softverskim portfoliom
  uz Portfolio Management Platform. 

Otkrijte mogućnosti za konsolidaciju softvera u vašem okruženju.

Mnogi proizvođači softverskih licenci, administratori i menadžeri informacionih tehnologija žele imati bolju sliku o vašem softverskom portfoliju. Nažalost, postojeće metode njihove analize pružaju im nepotpune i neadekvatne informacije o softverskoj infrastrukturi. Njihovi izazovi su:


 
 • Precizne informacije o softveru: “Ne znam tačan broj softverskih programa koje koristimo i proizvođače od kojih smo dobili softver niti njihov nivo podrške i ažuriranja.”
 • Konsolidacija softvera: “Treba mi baza podataka koja će mi omogućiti konsolidaciju softvera u cilju smanjenja troškova i napora u radu.”
 • Sigurnosni rizici: “Ne znam da li postoji neki softver koji ugrožava našu IT zaštitu kao što su prenosne aplikacije ili softver kome je istekla podrška proizvođača, npr. Stoga, nisam u stanju da ih eliminišem."

“Zamisli šta bih mogao da uradim sa svojim softverskim portfoliom, ako bih imao više informacija o tome!”

Ono što bih voleo:

 • Detaljne informacije o tome kako koristimo softver
 • Prednosti i potencijal za smanjenje troškova, na primer kroz konsolidaciju
 • Povećanje nivoa sigurnosti

Koristite najefikasnije dostupne informacije o aktivnostima softvera

Sa COMPAREX Portfolio Management Platformom, dobijate bolji pregled instaliranog softvera. Pomoću COMPAREX Inventory alata ili nekog drugog inventory alata, Vaš instalirani softver automatski se otkriva i potpuno se kvalifikuje pomoću usluge COMPAREX Profiler service – - sve sa pritiskom na dugme i uz mogućnost prepoznavanja više od 14,000 proizvođača i 1,000,000 “fingerprintova”..

Vaš jedinstveno identifikovan softver je jasno prikazan na vašem COMPAREX Dashboard-u, koji prikazuje  17 kategorija sa ukupno 480 funkcija za trenutnu analizu podataka – - na primer, procena softvera u pogledu verzija, funkcija, jezika i vrsta licenci ili nivoa ažuriranja. Otkrijte neiskorišćeni potencijal za optimizaciju korišćenja softverskih sredstava.


Jednostavno upravljate portfoliom softvera pomoću COMPAREX Dashboard-a

 

Proverite i ažurirajte Patch Level

 

Konsolidujte softver sa funkcijama koje se preklapaju


Vaše prednosti na prvi pogled

 

 Smanjite operativne i troškove nabavke:

 • Smanjite troškove softvera kroz smanjenje uslova nabavke, kao što je povezivanje
  proizvođača i funkcija. Locirajte nepotreban softver i potvrdite potrebne verzije.
 • Optimizujte operativne troškove kroz smanjenje potrebe za podrškom i troškova za obuku
  zaposlenih. Smanjite ugovore o održavanju i podršci i smanjite broj incidenata.
 • Garancija sigurnosti na način kao što je dobijanje prikaza softverskih proizvoda koji više
  nisu podržani. Identifikovanje neautorizovanih softvera, kao što su igre, i iskoristite prednosti
  automatske analize instaliranih patch verzija, dajući vam poređenje aktuelne i dostupne patch
  verzije.
 • Obezbedite transparentnost tako da možete da donosite odluke o korišćenju softvera na
  osnovu dobijenih informacija. Ad-hoc izveštaji vam omogućuju da brzo izvršite analizu pre nego
  što počnu pregovori, kao i da formirate bazu dobro zasnovanih poslovnih slučajeva. Identifikujte
  potencijalne mogućnosti i rizike na osnovu činjenica!

Pročišćavanje podataka

 • Hardverski i softverski inventar, uključujući i radne stanice i serversko okruženje
 • Težnja ka „paketnim” instalacijama
 • Identifikovanje softvera, uključujući veliki broj karakteristika
 • Automatsko poređenje instaliranih verzija i patch-eva sa aktuelno dostupnim
 • Identifikacija rizika
 • Klasifikacija i kategorizacija softvera (npr. bezbednost i grafika)

Kao deo dokaza vrednosti, dobijate:

 • Instalaciju na (virtuelnu) mašinu i povezivanje sa inventarom
 • PoV: Uključivanje do 50% radnih stanica i servera u Portfolio Management Platform analizu
 • Prezentacija izveštaja posle jedne nedelje
 • Posle četiri nedelje, diskusija na temu dobijenih zaključaka i identifikovanje potencijalnih mogućnosti za optimizaciju i konsolidaciju
 • Ponuda za rad Portfolio Management Platforme i konsultacije u vezi iskorišćenja identifikovanih potencijalnih mogućnosti

Uverite se uživo: Počnite odmah sa PoV zahtevom ili zatražite live demo!

Testirajte i uverite se: Počnite sada da testirate uslugu kroz "PoV" koncept ili demo! Ne postoji bolji način od ovoga da saznate kako to funkcioniše i koliko je efikasan naš servis u okruženju. Možemo zajedno da pogledamo njegove koristi u demou uživo, ili možete zatražiti "PoV" i raditi na sopstvenoj platformi
 

Recite nam šta vas zanima slanjem odabranog obrasca i kontaktirajte vas.

COMPAREX Portfolio Management Platform postiže transparentnost u konsolidaciji softvera i hardvera u vašem IT okruženju.

Global Managed Servisi koje nudi kompanija COMPAREX:


Use Cases

Software Zoo

Za menadžere nabavke: 37 x PDF čitača, 18 x antivirusnih programa i više grafičkih programa? Konsolidujte “Software Zoo” i otkrijte nove mogućnosti smanjenja troškova i do 30%!


Video

Portfolio Management Platform za manje od 5 minuta

Pogledajte ovaj kratak video da biste dobili sve informacije o COMPAREX Portfolio Management Platform.

Downloads

Portfolio Management Platform na prvi pogled

Preuzmite flyer i saznajte sve informacije o COMPAREX Portfolio Management Platformi na prvi pogled.

Other topics