Har du svårt att få tiden att räcka till?

Är du ute efter en modern BI-lösning men har svårt att få tiden och pengarna att räcka till? Du står förmodligen inför följande utmaningar:

 • Jag och min organisation är ute efter en mer agil lösning än den vi har idag
 • Våra driftskostnader skenar i höjden och vi har bristande kunskap internt
 • Det är svårt och tidskrävande att sköta underhåll och användarsupport internt
 • Externa användare behöver åtkomst till delar av vår information
 • Användarna ska kunna vara mer självgående och kunna blanda egen data med strukturerad data
 • Det är svårt att räkna ut den totala ägandekostnaden (TCO) för vår BI-lösning

Vi löser dina utmaningar med Cloud Analytics Management som en tjänst

Cloud Analytics Management är en molnbaserad tjänst som ger organisationer en inblick i sin informationsflora. Med detta erbjudande får du översiktliga vyer med möjlighet till detaljerad analys av grunddata inom Ekonomi och HR. Då lösningen innehåller färdiga modeller för Ekonomi och HR samt styrkort med nyckeltal är implementationstiden kort. Lösningen bygger på SAP Analytics Cloud, vilket gör den lätt att anpassa efter din organisations behov och man kan utan större insatser vidareutveckla lösningen till att innefatta även operationell information.

Eftersom det är en molnbaserad lösning slipper du kostnader för hårdvara och drift vilket bidrar till att det blir enklare att räkna ut den totala kostnaden (TCO) för din BI-lösning. Cloud Analytics Management är indelad i två moduler för att tillgodose din organisations affärsbehov.

 

En överblick över våra moduler för Cloud Analytics Management

  Implementering
 • COMPAREX säkerställer en framgångsrik implementering av SAP Analytics Cloud där följande ingår.
 • Aktivering och konfiguration av SAP Analytics Cloud
 • Skapa upp till fyra datamodeller (import av data och anpassning av datakällor)
 • Anpassning till kundens grafiska profil
 • Uppsättning av upp till tre dashboards (stories) för översikt och separata rapporter för de olika nyckeltalen
 • Översyn av tillgängliga konfigurationsalternativ
 • Tecknande av minst 10 licenser av SAP Analytics Cloud
 • Utbildning
  Support & underhåll
 • Vårt erbjudande kring support och underhåll erbjuder en svensktalande SAP Partner Center of Expertise (PCoE). Det innebär att vi är certifierade att leverera SAP-support och att SAP kvalitetssäkrat vår supportverksamhet.
 • Prenumeration av minst 10 användare av SAP Analytics Cloud
 • Proaktiv monitorering: rekommendationer och förslag på åtgärder
 • Granskningsrapport: rapportering om användning, problem och buggar
 • Hjälp med import av data och skapa anslutningar till system on-premise
 • Hantering av användare, grupper och behörigheter
 • Kontinuerlig kunskapsöverföring
 • Workshops och webinars

Dashboard för HR och Ekonomi

Dashboarden förser dig med möjligheter till detaljerad analys av grunddata för HR och Ekonomi.

Avvikelserapport

 

Översikt avvikelser och nyckeltal

Månadsbudget och budgetavvikelser

 

Avvikelserapport för redovisat belopp kontra budget

Rapport över förbrukning av lönebudget (OB/Jour)

 

Nedbrytning i kontogrupp

Rapport över förbrukning av lönebudget (sjukfrånvaro)

 

Detaljerad vy av sjukfrånvaro

SAP Analytics Cloud

Kontakta oss

Kom igång med Cloud Analytics Management!

Vill du ha mer information om Cloud Analytics Management, kontakta oss redan idag!

 

Kontakta oss »

Downloads

En överblick av Cloud Analytics Management

Ladda hem vår flyer och få en överblick av Cloud Analytics Management.

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via Linkedin om oss, våra utbildningar, SAP BusinessObjects, SAP Analytics och från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX