Funderar du på att implementera Office 365?

Överväger du att implementera Office 365 för ditt företag? Då står du förmodligen inför följande utmaningar:


 • Expertråd: "Hur hittar jag den tekniska expertis som krävs för att migrera och hantera Office 365?"
 • Kostnadsoptimering: "Vilka licenser ska vi ha baserat på mina användares krav?
 • Change Management: "Hur får jag användarna att börja använda de avancerade produktivitets- och samarbetsfunktionerna för Office 365?
 • Identiteter och access: "Hur vet jag att vi använder bästa praxis för att hantera vår Office 365-miljö för att undvika säkerhetsrisker / serviceproblem?

Bemöt dina utmaningar med COMPAREX Unified Cloud Management

Vilka utmaningar står du inför i och med implementering av Office 365? Vi strävar alltid efter att förstå och upptäcka organisationers unika behov och krav och ta itu med eventuella frågor eller problem angående den specifika lösningen. Förutom "Onboarding" är vår tjänst COMPAREX Unified Cloud Management tillgänglig i följande tre moduler - välj de tjänster som är viktigast för din organisation:

 

En överblick över våra moduler för Unified Cloud Management

  Onboarding - Strategi för planering och design; Mail-migrering och backup av infrastruktur on-premise
  Support
 • Säkerställer ett omhändertagande av Office 365 och affärskritiska applikationer
 • Obegränsat 24x7 support med eskaleringsväg direkt till Microsoft
 • Kvalitetssäkring genom proaktiv granskning av revisionsrapporter
 • Office 365 Service Health Monitoring för att minska nertid
   Optimize
 • Öka företagets produktivitet och effektivitet
 • Möjliggör för anställda att göra mer på kortare tid
 • Workload monitoring för planning adoption roadmap
 • Effektiv change management för nya features
 • Live webinars & on-demand online training platform
  Manage
 • Förbättra tillgängligheten
 • Omfattande hantering av alla Office 365 workloads
 • Change management för fler än 500 alternativ för konfigurering
 • Öka säkerheten
 • Hantera rollbaserad åtkomstkontroll
 • Anpassa konfigurationen till ditt företags riktlinjer och säkerhetspolicy
 • Kostnadsoptimering
 • Microsoft SLA credits för att förbättra förhandlingsläge
 • Workload- och användarrapportering
 • Historiska data för planeringsprognos
 • Minska administrativa insatser och kostnader för support

COMPAREX Unified Cloud Management for Office 365


Din kontrollpanel – Unified Cloud Management Dashboard

Dashboarden hjälper dig att hantera din Office 365-miljö

Exempelvis levererar Unified Cloud Management Dashboard:

 • Proaktiv realtids avisering för Office 365-relaterade tjänster
 • Information om källor till serviceproblem
 • Pedagogiska visualiseringar och avancerad analys med Power BI

COMPAREX Service Manager - din Single Point of Contact

Din COMPAREX Service Manager är din "Single Point of Contact". Hen tar till exempel ansvar för teamet för att hitta en lösning vid eventuella problem, underlättar för kommunikation, dokumenterar regelbundet resultat och etablerar en långsiktig strategi som anpassas till dina affärsmål.

Dra nytta av våra Microsoft-kompetenser

COMPAREX tillvägagångssätt handlar inte bara om att hjälpa din organisation att skapa nya lösningar och workloads, utan att bli en pålitlig partner under hela livscykeln.

 •  Hög kompetens inom implementering och hantering av Office 365: Sålt fler än 12M seats i Office | Migrerat +500 organisationer och +2M användare | Över 4 000 000 seats migrerade
   Licensiering är vår kärnkompetens: Över trettio års erfarenhet och know-how inom licenshantering | COMPAREX är dagens ledande Microsoft Cloud-partner

Upptäck COMPAREX Unified Cloud Management

Vill ha mer information om COMPAREX Unified Cloud Management, fyll i formuläret nedan och en av våra experter kommer att kontakta dig inom kort.

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via Linkedin om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management och nyheter från branschen i övrigt?

Börja följa COMPAREX på Linkedin