• COMPAREX SAM2GO

  Viete kde a ako často je používaný
  softvér vo Vašej spoločnosti?

  Odpoveď budete mať k dispozícii
  jednoducho a hlavne kedykoľvek.

  COMPAREX SAM2GO
 • COMPAREX Global Sourcing

  Riešite drahé nákupy
  softvérových licencií?

  Šetrite peniaze a svoju energiu,
  venujte biznisu!

  COMPAREX Dynamic
  Global Sourcing
 • COMPAREXonline

  Hľadáte spoľlahlivú
  a jasnú správu
  nákupov?

  Využite výhody jednoduchého
  a rýchleho objednávania a
  nákupu softvéru.

  COMPAREXonline
 • COMPAREXonline
  44% všetkých spoločností
  využíva výhody, ktoré prinášajú
  cloudové služby

COMPAREX SoftCare

 •  Nový rozmer softvérového licencovania

Softvérové licencie v rovnováhe

 •  Riadenie rizík & COMPAREX SAM2GO

Celosvetovo najlepšie ceny na jedno kliknutie

 •  Znižovanie nákladov & COMPAREX Dynamical Global Sourcing

COMPAREX SoftCare

 •  Nový rozměr softwarového licencování

Služby pro Datová Centra

 •  Zázemí, které se vždy přizpůsobí vašemu podnikání

Cloudové služby

 •  Plaťte pouze za to, co skutečně využíváte

COMPAREX EPOS

 •  Cesta k řízení nákladů, dokumentů a procesů