• COMPAREX is now SoftwareONE

  COMPAREX is now SoftwareONE.

  Go to SoftwareONE.com

 • Security

  Защитена ли е вашата
  организация от кибер заплахи?

  Попълнете този кратък тест и разберете!

  СТАРТ

 • COMPAREX SoftCare - Next Level Software Licensing

  Започнете Вашия бизнес
  в областта на облачните услуги, сега!

    Разширете портфолиото си

    Добавете повече стойност на вашите клиенти

    Плащане на месечна база

  COMPAREX Cloud Center

 • Increase potential savings, minimize audit risks - COMPAREX SAM2GO

  Консолидирайте Вашето Софтуерно Портфолио

   

  Вашите ползи от COMPAREX SAM2GO

    Мониторинг на софтуерните активи по локации

    До 44% спестявания от поддръжка на софтуер

    До 22% спестявания от консолидацията на доставчиците

  COMPAREX SAM2GO

КОМПАРЕКС: Компания Действаща на Глобално Ниво

 •  Дъщерни дружества и местни контакти

 Избери страна  

КОМПАРЕКС разполага с повече от 2,450 служителя в 35 страни, които са фокусирани в продажбата, управлението и правилната употреба на софтуерни лицензи. Ние сме лидер в областта на консултантските услуги по правилно прилагане на лицензионните политики на водещите софтуерни производители, доказано с над 4,750 сертификата от 70 производителя.

Софтуерно Потребление и Баланс на Лицензите

 •  Управление на риска & Съответствие с политиките на производителя

Управление на Софтуерни Активи като Услуга: Предлагаме актуална информация за Вашия статус на съответствие с лицензионните политики на производителя и софтуерното потребление във вашата компания. Консолидирайте и стандартизирайте софтуерно си портфолио с COMPAREX SAM2GO.

Облачни решения

 •  Оптимизирайте вашата инвестиция

КОМПАРЕКС предлага комплексни решения в Облака за малки, средни и големи организации. Нашият опит и експертиза ще ви помогнат в миграцията, оптимизацията и внедряването на решения в областта на облачните технологии, така че да използвате пълния потенциал на вашата нова инвестиция. ОПТИМИЗИРАЙТЕ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ

eДоставки с КОМПАРЕКС: Искате ли лесно да поръчате софтуер за вашия бизнес, но без сложни процеси за поръчки от различните производители? Оптимизирайте процесите си за доставки с COMPAREXonline.

Our goal: By Your Side in a Digital World