Microsoft Azure е отворенa и гъвкавa облачна платформа, която ви позволява бързо да изградите, внедрите и управлявате приложения в глобалната мрежа на управляваните от Майкрософт центрове за данни. Можете да създавате приложения, използвайки всеки език, инструмент, или рамка. И можете да интегрирате публични облачни приложения с вашата съществуваща ИТ среда.

 

Винаги готов. Винаги работещ.

Microsoft Azure: осигурява 99,95% месечно SLA и ви дава възможност да изграждате и използвате налични приложения, без да се фокусирате върху инфраструктурата. Тя осигурява автоматично актуализиране на услуги и операционни системи, вградени механизми за разпределяне на натоварването и устойчивост при хардуерни проблеми. Той поддържа модел за внедряване, който ви позволява да обновявате вашите приложения, без да прекъсват услугите.

Отворен

Micorosoft Azure ви позволява да използвате, който и да е език, рамка, или инструмент за изграждане на приложения. Компонентите и услугите са достъпни чрез отворени REST протоколи. Клиентските библиотеки на Microsoft Azure са достъпни на множество езици за програмиране, публикувани са с лиценз за отворен код и са достъпни в GitHub.

Неограничени сървъри. Неограничено място за съхранение на данни.

Micorsoft Azure ви позволява лесно да мащабирате вашите приложения във всякакви размери. Той е напълно автоматизирана платформа за самообслужване, която ви позволява да предоставяте ресурси в рамките на минути. Можете гъвкаво да увеличавате и намалявате мащаба на ресурсите спрямо вашите нужди. Плащате само за ресурсите, които вашето приложение използва. Microsoft Azure е на разположение в множество центрове за данни по целия свят, като ви дава възможност да внедрявате своите приложения близо до вашите клиентите.

Неограничени възможности

Microsoft Azure осигурява гъвкава облачна платформа, която може да задоволи нуждите на всяко приложение. Тя ви дава възможност да хоствате и да променяте мащаба на кода на приложенията по надежден начин между изчислителните роли. Можете да съхранявате данни използвайки релационни SQL бази данни, NoSQL Table Stores и неструктурирани Blob Stores, и по желание се използва Hadoop и BI услуги за извличане на данните. Можете да се възползвате от надеждните функции за обмяна на съобщения на Microsoft Azure, за да конфигурирате географски разпределени, с гъвкав мащаб приложения, както и да предоставяте хибридни решения, които работят и в облака, и в корпоративната инфраструктура. Distributed Caching и CDN услугите в Microsoft Azure ви позволяват да намалите закъснението и да имате висока производителност на приложенията навсякъде по света.

 

Започнете изграждането на страхотни приложения днес!

 

Компоненти

Cloud Services SQL Database Caching Service Bus
Създайте високо надежди приложения и API’s с неограничен мащаб Релационна база данни, с пълен набор от функционалности, като услуга Изградете високо достъпни приложения с гъвкав мащаб Свържете приложенията от публичния облак със частни облачни решения

 

Контакти

КОМПАРЕКС България ООД

  •  бул. Александър Малинов №87, ет.2, офис 1
  •  1715 София
  •  +359 2 489 57 12