•  Unified Cloud Management ще ми
  помогне да си изясня всички въпроси
  свързани с Office 365.

Office 365 помага за изграждането на вашия бизнес

Обмисляте ли да използвате Office 365 за вашата компания? Вероятно сте изправени пред следните предизвикателства:
 


 • Липса на опит: "Как да намеря необходимата техническа експертиза за мигриране и управление на Office 365?"
 • Оптимизиране на разходите: "Какъв е правилният микс за лицензиране въз основа на изискванията на моите потребители?“
 • Управление на промените: "Как да активирам потребителите да използват усъвършенстваната продуктивност и възможности за сътрудничество в Office 365?“
 • Управление: "Как да разбера, че използваме най-добрите практики, за да управляваме средата на Office 365, за да избегнем рисковете за сигурността / проблемите с обслужването?“

COMPAREX Unified Cloud Management ще ви помогне да се справите с тези предизвикателства

Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате с Office 365? Искаме да разберем и открием уникалните нужди, и изисквания на вашата организация, a и да отговорим на всякакви въпроси или притеснения относно вашето решение. Освен услугата “Onboarding”(внедряване), COMPAREX Unified Cloud Management услугата е достъпна в следните три модула – изберете услугите, които са най-важни за вашата организация:

 

Вашите Unified Cloud Management Modules Накратко

  Onboarding (Внедряване) - Планиране & дизайн на Office 365 стратегията; Мигриране на пощата с осигуряване на наличност на инфраструктура на място
  Поддръжка
 • Осигурява Office 365 & бизнес критични приложения
 • Неограничена 24*7 поддръжка с ескалационен път към Microsoft
 • Осигуряване на качеството чрез проактивни прегледи на одиторските доклади
 • Office 365 Service Health Monitoring за намаляване на времето на прекъсване
   Оптимизиране
 • Увеличете производителността & ефективността на бизнеса
 • Възможност на служителите да правят повече за по-малко време
 • Наблюдение на работното натоварване за планиране на плана за приемане
 • Ефективно управление на промените на новите функции
 • Уебинари и онлайн платформа за обучение по заявка
  Управление
 • Подобряване на наличността
 • Пълно управление на всички работни процеси на Office 365
 • Промяна в управлението с включени повече от 500 опции за конфигуриране
 • Увеличете сигурността
 • Управлявайте достъпа, базиран на потребителските роли/профили
 • Конфигурирайте в съответствие с вашата фирмена политика за сигурност
 • Оптимизиране на разходите
 • Microsoft SLA credits - кредити за по-добро договаряне
 • Отчитане на натоварването и използването на лицензи
 • Лесно планиране на база събраните данни
 • Намаляване на административните усилия и разходите за ескалация на проблемите

COMPAREX Unified Cloud Management for Office 365


Вашият контролен панел – Unified Cloud Management Dashboard

Таблата за управление (dashboards) ви помагат да контролирате управлението на Office 365.

Service Health Dashboard например предоставя:

 • Проактивно предупреждение в реално време за проблеми, свързани с услугите на Office 365
 • Облачни и разпределени за бързо идентифициране на източниците на обслужване
 • Нагледно визуализиране на наличността на услугите в минал период от време с помощта на разширени анализи, използващи PowerBI

Вашият COMPAREX Service Manager, за да бъдат удовлетворени вашите клиенти

 Вашият COMPAREX Service Manager е вашето “първо звено за контакт”. Той поема, например, ръководството на екипа в случай на проблеми и в процесите по тяхното отстраняване, поддържа комуникацията, редовно проследява резултатите и създава дългосрочна стратегия, която съответства на вашите бизнес цели.

 Възползвайте се от нашите Майкрософт компетенции

Подходът на КОМПАРЕКС е не само да помогне на вашата организация, да даде възможност за нови решения и работни процеси, но и да стане ваш надежден партньор през целия период на използване на облачни услуги.

 •  Висок експертен опит при внедряването & управлението на Office 365: Продадени над 12 милиона места в Office 365 | 500+ организации | Над 5,000,000 електронни пощи са мигрирани  
   Лицензирането е наша основна компетентност: Повече от тридесет години опит и ноу-хау в управлението на лицензи | КОМПАРЕКС е’водещият партньор на Майкрософт за облачни решения

Започнете с COMPAREX Unified Cloud Management

Няма по-добър начин, от този да разберете как работи и да се убедите сами. Можем да разгледаме услугата заедно в демо версия на живо, или можете да поискате 'proof of value'. Споделете какво ви е необходимо, чрез линка и ще се свържем с вас незабавно.

Unified Cloud Management за Office 365 е Глобална Управлявана Услуга, предоставена от КОМПАРЕКС.

Други Глобално Управлявани Услуги предлагани от КОМПАРЕКС:


Изтегляния

Unified Cloud Mgmt. за Office 365

Изтеглете брошурата и получете цялата информация за Unified Cloud Management за Office 365 накратко.

There's More

We recently launched a guide designed to help all companies navigate their Microsoft cloud journey, from initial deployment through company-wide adoption to complete digital transformation. Be sure to check back regularly on this special website as we continue to add more content.

Други теми