Какво представлява Управление на софтуерни активи (SAM)?

SAM e съвкупност от доказани ИТ практики, които обединяват хора, процеси и технологии за контрол и оптимизиране на използвания софтуер в организацията.

 

Защо SAM е важен за вашия бизнес?

Управлението на софтуерни активи (SAM) може да ви помогне с:

 1. Контрол на разходите, риска и комплексността

 2. Оптимизиране на използвания софтуер

 3. Увеличаване на вашата инфраструктура, когато бизнесът го изисква

 

Ползи от SAM Baseline:

 1. Вие ще получите реална представа за Вашият лицензионен статус към Майкрософт (или други софтуерни производители);

 2. Подобна инвентаризация е силно препоръчителна преди подновяване/ преподписване на ново споразумение със софтуерен производител и ще ви гарантира че няма да заявите повече лицензи от необходимите за вашата оперативна работа. 

 3. Вие ще получите информация за инсталиран софтуер, които не е предмет на вашата оперативна работа и който може да наруши сигурността на Вашата информационна инфраструктура и корпоративна информация, както и да намаля работоспособността на Вашите служители.

 4. Ще можете да анализирате зоните на сигурност и възможностите за подобрение – чести сценарии за компрометирана сигурност са:

  1. Използването на версии на софтуер със спряна поддръжка от производител;

  2. Използването на софтуер, който не е с последните препоръчителни версии и ъпдейти;

  3. Инсталирането на нелегални копия на софтуер или такива от неизвестни производители с потенциален риск от malware ( общо название за зловреден или натрапчив софтуер включващ: компютърни вируси, червеи, троянски коне, spyware,  adware, scareware и други злонамерени приложения или форми на изпълними кодове, скриптове и активно съдържание );

 5. Вие ще можете да направите допълнителен анализ на използваните софтуерни технологии на Майкрософт и да планирате тяхното развитие за в бъдеше.

 

Основни стъпки:

 1. Предварителен анализ ( Технически средства и лицензиране );

 2. Инсталиране на технически средства за събиране на необходимата информация;

 3. Събиране на информация за придобити лицензи – лицензионни споразумения с Майкрософт или други софтуерни производители, предмет на проекта;

 4. Обработка на техническата и лицензионна информация;

 5. Изготвяне и представяне на финалните резултати и документи; 

 

КОМПАРЕКС предлага Управление на софтуерни активи като управлявана услуга. Научете повече: COMPAREX SAM2GO