Социална отговорност

Социалните проблеми са постоянен ангажимент в нашата корпоративна стратегия и култура. С нашата централа в Лайпциг и в съответствие с постоянното разширяване на нашите дъщерни офиси, ние допринасяме устойчиво за растежа и развитието в тези региони в продължение на много години.

Активното поемане на отговорност за хората, обществото и околната среда е част от цялата идентичност на КОМПАРЕКС. Като иновативна и ориентирана към клиента компания, ние се фокусираме върху иновативните служители с различни интереси.

Ето защо ние подкрепяме инициативи в нашите чуждестранни офиси, които на първо място представляват нашите корпоративни ценности и в същото време, допринасят за обогатяване им.