София
бул. Александър Малинов №87,
ет.2, офис 1
София
1715
 
 +359 2 489 57 12
 info@comparex.bg
 www.comparex.bg

КОМПАРЕКС е глобален ИТ доставчик, специализиран в управлението на лицензи, доставка, технически и продуктови консултации, и професионални услуги, базирани на облачните технологии. Нашият успех продължава повече от тридесет години. КОМПАРЕКС обслужва публичния сектор, малките и средните предприятия и големите международни корпорации. Портфолиото ни включва софтуерни лицензи от над 3 000 производителя на софтуер, както консултантски и професионални услуги.
Групата КОМПАРЕКС наброява над 2,450 служители в над 80 локации в 35 страни в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка. През фискалната година 2015/16 групата КОМПАРЕКС генерира приходи от 1.909 млрд. Евро / 2.109 млрд. долара.