Jistota obnovy systémů a dat do 30 minut po jakémkoliv IT kolapsu

"Kombinace Microsoft Azure a Microsoft Hyper-V nám umožnila vytvořit cenově efektivní Disaster Recovery řešení pro naše klíčové systémy. Máme tak jistotu, že i při úplném zničení serverovny budou všechny systémy do 30 minut funkční."

Michal Šedivý, veducí IT oddělení, Auto Jarov

 Případová studie v pdf

Výchozí situace

Společnost Auto Jarov uplatňuje přísné servisní plány na veškerý serverový hardware i data storage. Veškerá infrastruktura i se záložními zdroji byla umístěna v profesionálně zařízené serverovně v areálu v Praze na Jarově. Za celou dobu existence Auto Jarov nedošlo k žádnému výpadku serverů. Nicméně, v roce 2006 v části areálu hořelo. I když serverovna zůstala nedotčena, byl to - spolu se vznikem nové pražské pobočky v Kunraticích (využívající servery na Jarově) - impuls k myšlenkám na geograficky oddělené řešení pro Disaster Recovery. A to i přesto, že nejvyšší management společnosti Auto Jarov dlouhodobě nechtěl umisťovat data mimo svůj hlídaný areál na Jarově.

Dalším důvodem byla také inovace systémů pro správu dealerské sítě ve Škoda Auto a Porsche ČR a rostoucí požadavky na reporting do těchto externích systémů.

Cíle řešení

Zákazník Auto Jarov si uvědomoval, že při možném výpadku serverovny na Jarově by obnovení chodu všech klíčových systémů trvalo nejméně dva dny. Firma by tak, optikou finančních výsledků za rok 2014, přišla o 27 milionů korun tržeb. Bylo tedy potřeba najít bezpečné a ekonomické řešení pro Disaster Recovery.

Popis řešení

Proto společnost COMPAREX, certifikovaný partner společnosti Microsoft, přišla s návrhem ekonomického řešení pro Disaster Recovery se špičkovým zabezpečením. Na základě detailní ekonomické analýzy v podstatě vyloučila možnost vlastního hardware v datovém centru jako zcela neekonomickou.

Microsoft Azure nabídl maximální zabezpečení

COMPAREX navrhl Auto Jarov využít cloudových služeb Microsoft Azure provozovaných přímo z přísně zabezpečených datových center Microsoftu. Ta splňují řadu velmi přísných bezpečnostních certifikací pro zpracování a uchovávání osobních údajů jak podle americké, tak i evropské legislativy.

Hlavní výhody pro společnost Auto Jarov

O nasazení Disaster Recovery bylo definitivně rozhodnuto v době, kdy byla na pořadu dne obměna dožívající serverové infrastruktury. Auto Jarov pro své servery původně využívalo virtualizační platformu VMware. Přechod na Microsoft Hyper-V ušetřil zákazníkovi výrazné finanční náklady. Navíc i funkcionalita replikace virtuálních strojů do vzdálené lokality je u Microsoft Hyper-V zcela bezplatná, což firmě ušetřilo další finance.

Odborníci COMPAREX pro Auto Jarov vše na nových serverech nastavili, zřídili potřebné cloudové úložiště, kam se virtuální stroje neustále replikují a připravili také odpovídající množství virtuálních strojů v Microsoft Azure. Ty jsou připravené kdykoliv převzít provoz klíčového ERP systému a jsou zpoplatňovány (na minutové bázi) až tehdy, kdy je firma využije.

Do 30 minut běží ERP z cloudu

Od nasazení celého řešení v roce 2014 IT oddělení Auto Jarov pravidelně, zhruba jednou za měsíc, testuje jeho funkčnost. Samotný převod provozu ERP systému z vlastních serverů do cloudu trvá asi 30 minut.

Pokud by někdy došlo k situaci, kdy by bylo potřeba spustit ERP systém z cloudu, např. při fyzickém poškození serverů, ani za plného provozu by si toho většina zákazníků nevšimla. Během 30 minut by všichni uživatelé systému - díky neustále připravené Disaster Recovery v cloudu - mohli dál pracovat tam, kde předtím skončili.

 

 

Technologie

Auto Jarov

Skupina Auto Jarov zahájila činnost v roce 1993 a dnes je největším obchodním domem automobilů v České republice. Orientuje se na prodej a servis vozů ŠKODA a značek patřících do koncernu Porsche a Honda.

V roce 2014 dosáhly konsolidované tržby skupiny téměř 4 miliard korun. V průměru tak firma každý den provozu utrží přes 13 milionů korun.

K tomu však potřebuje, aby klíčový ERP systém, který má na starosti řízení objednávek, správu skladu a řízení servisních zakázek, spolehlivě fungoval. I proto se firma v roce 2014, kdy otevřela velkou moderní pobočku v Kunraticích, rozhodla nasadit kompletní řešení Disaster Recovery pro rychlé zotavení v případě havárie pro svůj ERP systém i doménu Active Directory.

www.autojarov.cz