Zálohování Oracle databází prostřednictvím Azure StorSimple

"Společnost COMPAREX nám řešením StorSimple pomohla výrazně optimalizovat náklady spojené s ukládáním a správou našich klíčových dat. Kromě velké úspory nákladů oceňujeme také rychlost implementace a jednoduchost správy celého řešení."

Jiří Potočný, Global IT Infrastrukture and Operations Manager, ORIFLAME SOFTWARE

 Případová studie v pdf

Výchozí situace

Společnost Oriflame dlouhodobě hledala řešení, které by jí umožnilo rychlý a spolehlivý přesun záloh a klíčových provozních dat z vlastních datových center do bezpečného a garantovaného datového úložiště tak, aby měla jistotu dostupnosti dat v případě náhle vzniklých problémů.

Cíle řešení

 centralizace správy firemního software

 vyřešit problémy se zálohováním klíčových dat uvnitř společnosti

 mít kopie dat na dvou geograficky oddělených místech (lokální datové centrum + cloudové datové centrum Microsoftu v Amsterdamu a v Dublinu)

 automatizovat správu dat ve smyslu definice firemních zásad pro uchovávání dat

Popis řešení

Implementací služby StorSimple získal Oriflame komplexní hybridní úložiště, které zjednodušilo automatizaci správy podle firemních zásad pro uchování dat a zajišťuje rychlé a spolehlivé zotavení po havárii.

StorSimple umožňuje zkombinovat fyzická pole v datových centrech s virtuálními poli např. v menších vzdálených pobočkách a připojit vše k jednotnému cloudovému úložišti Microsoft Azure. Snadno tak lze navyšovat celkovou kapacitu úložiště bez nutnosti instalovat nákladné místní vybavení nebo zajišťovat jeho údržbu. Důležitou vlastností řešení je možnost testovat a ladit scénáře zotavení po havárii, aniž by byl dotčen rutinní provoz datového centra. Řešení je však snadno aplikovatelné pro jakéhokoliv zákazníka, který pocítí potřebu jednoduše vyřešit zálohování dat hybridním řešením (OnPremise/Cloud). Základními technologickými kameny řešení jsou Microsoft Azure a hybridní pole StorSimple řady 8000.

Hlavní výhody pro společnost Oriflame

 zvýšení provozní efektivity IT a úspora času i nákladů na pořízení a provoz datových úložišť

 úspora nákladů zákazníka, který v rámci určitého objemu služeb Azure dostal navíc pět zařízení StorSimple zdarma

 po úspěšném nasazení v rámci České republiky bylo identické řešení replikováno do dalších zemí, kde Oriflame působí

 snadné navyšování celkové kapacity úložiště bez nutnosti dalších investic

 možnost testovat a ladit scénáře zotavení po havárii, aniž by byl dotčen rutinní provoz datového centra

 

Prestižní ocenění Microsoft Awards 2016

Za toto úspěšně realizované řešení pro společnost Oriflame Cosmetics získal COMPAREX v konkurenci devadesáti nominací ocenění Microsoft Awards 2016 za řešení v oblasti zálohování dat. Speciální cenou generální ředitelka Microsoftu ocenila nejrozsáhlejší řešení hybridní infrastruktury.

Společnost COMPAREX CZ se dlouhodobě snaží držet krok s dodavateli nejmodernějších technologií, aby dokázala svým zákazníkům představovat a nabízet vždy to nejlepší inovativní řešení dostupné na trhu.

MS Awards Winner

zleva: Ondřej Novodvorský (Microsoft), Lucie Belková (Microsoft), Petr Dupák (COMPAREX) a Martin Kunz (COMPAREX)

Technologie

Oriflame Cosmetics

Oriflame je mezinárodní kosmetickou firmou přímého prodeje, zastoupenou ve více než 60 zemích světa.

Přes 1 000 švédských přírodou inspirovaných kosmetických výrobků nabízí prodejní tým tvořený zhruba 3,6 miliony nezávislých kosmetických poradkyň, které celosvětově vytvářejí roční prodeje přesahující objem 1,5 miliardy eur.

Oriflame má 7 500 zaměstnanců a vlastní výrobní závody ve Švédsku, Polsku, v Číně, Rusku a Indii.

cz.oriflame.com