Naše volba: Transparentnost do posledního detailu

"Po prvním testu nástroje SAM2GO Profiler v říjnu 2014 bylo jasné, že tato služba nabízí skvělou pomoc, pokud jde o identifikaci problémových oblastí software v IT infrastruktuře. Tento nástroj společnosti COMPAREX poskytuje rovněž přehledné informace o softwarových verzích, jež zjednodušují další opatření při správě software a alokaci softwarových licencí. Prakticky stiskem tlačítka máme nyní z technického pohledu přístup k přehledné „mapě“ používaného software. Dokonce i vedoucí pracovníci mimo oblast správy IT mají dokonalý přehled o situaci v reálném čase. Výsledky také využíváme ke standardizaci.“

Rolf Notthoff, Vedoucí správy software, RWE IT GmbH

 Případová studie v pdf

Základní fakta

RWE je jedním z pěti největších poskytovatelů elektřiny a plynu v Evropě. I suroviny a energie jsou ale business, který by nefungoval bez software. Vyvstává tak klíčová otázka provozní účinnosti: Jak dlouho je už software používán? Kde je používán? A co je důležité: Proč je stále používán? Není snadné najít jasné odpovědi na tyto otázky v tak velké společnosti jako je RWE. Proto jsme si na řešení tohoto problému našli správného partnera: společnost COMPAREX a její  SAM2GO Profiler.

Vědět, co se opravdu používá

Základem je získat co nejjednodušším způsobem detailní přehled o software, který je k dispozici v celé síti. Cílem je na jedné straně identifikovat a eliminovat nechtěný nebo nepracovní software a na druhé straně využít získané znalosti k účinnější správě firemního software. Spolehlivou identifikací nainstalovaných programů a softwarových balíků lze snáze omezit počet licencí, a tím snížit náklady. To je při nedostatku informací mimořádně obtížné.

Ruku na srdce: Kdo má důkladný přehled o všech funkcích, které jednotlivé softwarové produkty nabízejí? Proto je tu SAM2GO Profiler, který identifikuje a ověřuje všechny softwarové produkty v IT prostředí společnosti. Tato aplikace zajišťuje jasnou, standardizovanou a validovanou identifikaci produktů s možností využít získané informace při následné správě licencí.

Zabezpečení. Úspory. Konsolidace. Díky databázi s analytickou funkcí.

Spektrum uplatnění softwarových produktů odráží širokou řadu aktivit společnosti, od energetického poradenství, mzdového účetnictví a fakturace plynu přes řízení služeb až po správu větrných farem v Severním moři. Síť všech těchto služeb je propojena nejrůznějšími druhy software. Z tohoto pohledu je ideální, že SAM2GO Profiler nabízí databázi obsahující více než 12 000 dodavatelů software a hodně přes 450 000 produktů. Aby mohlo být dosaženo tohoto vysokého standardu, vyvíjela se DNA nástroje Profiler více než 15 let a je neustále aktualizována nejnovějšími informacemi o produktech.

Z workshopu do ostrého provozu.

Před zahájením testovací fáze nástroje SAM2GO Profiler zorganizovala společnost COMPAREX půldenní workshop v sídle RWE IT GmbH v německém Essenu s cílem představit proces, očekávané výsledky a související přidanou hodnotu pro společnost RWE. Následně bylo připraveno testovací prostředí včetně reportingového nástroje. Tato práce trvala rovněž něco málo přes půl dne. Přibližně o šest týdnů později a po důkladné analýze výsledků ze strany zákazníka bylo možné implementovat SAM2GO Profiler pro celé provozní prostředí RWE.

Výsledek: Uklizeno, peníze ušetřeny!

Katalog nástroje SAM2GO Profiler obsahuje údaje o funkcích jednotlivých softwarových titulů, čímž RWE získává přímý přehled o tom, které z používaných softwarů mají identické funkce. Lze tak snadno určit, který software může být ve společnosti v budoucnu nahrazen. Klíčové jsou v tomto případě úspory prostřednictvím standardizace. Díky mimořádně vysoké míře identifikace pomocí nástroje SAM2GO Profiler putují všechna získaná inventární data do stávajícího nástroje SAM. RWE tak může rychle ušetřit v této dříve nákladné oblasti.

Po závěrečné prezentaci, při níž byla použita reálná data z infrastruktury RWE, byla nakonec služba SAM2GO Profiler ve společnosti RWE spuštěna na dobu tří let. Už po několika dnech začaly chodit žádosti o další služby z nabídky SAM2GO jako výsledek mimořádně pozitivní zpětné vazby.

 

 

Nástroj & partner

COMPAREX SAM2GO Profiler
Microsoft

Správa softwarových aktiv (SAM) je osvědčený oborový postup, který pomáhá řídit náklady a optimalizovat investice do software v celé organizaci a ve všech fázích jeho životního cyklu.

RWE

RWE je jedním z pěti největších poskytovatelů elektřiny a plynu v Evropě. Společnost působí na všech stupních energetického řetězce v oblasti těžby hnědého uhlí, ve výrobě elektřiny z plynu, uhlí, nukleární energie a obnovitelných zdrojů, v obchodu s energií i v prodeji a distribuci elektřiny a plynu. Přibližně 60 000 zaměstnanců se stará o spolehlivou dodávku elektřiny pro 16 milionů zákazníků a plynu pro 7 milionů zákazníků.

www.rwe.cz