Success stories made by COMPAREX – This is our customers opinion

S pobočkami v 35 zemích Evropy, Afriky, Asie a Ameriky slouží COMPAREX zákazníkům z průmyslu i veřejné správy, malým a středně velkým podnikům, ale i velkým nadnárodním společnostem.

Podívejte se na širokou řadu společností, které spokojeně používají naše produkty a využívají naše služby.  

Software Asset Management

SAM umožnil snížit náklady a standardizovat užívání software

• Zavedení inventarizace a centralizované správy softwarových licencí
• Standardizace a snížení nákladů
• Možnost širšího využití portfolia produktů Microsoft
• Snížení nároků na správu koncových stanic

  Případová studie - více informací

 

Naše volba: Transparentnost do posledního detailu s COMPAREX SAM2GO Profiler

„Po prvním testu nástroje SAM2GO Profiler v říjnu 2014 bylo jasné, že tato služba nabízí skvělou pomoc, pokud jde o identifikaci problémových oblastí software v IT infrastruktuře. Tento nástroj společnosti COMPAREX poskytuje rovněž přehledné informace o softwarových verzích, jež zjednodušují další opatření při správě software a alokaci softwarových licencí. Prakticky stiskem tlačítka máme nyní z technického pohledu přístup k přehledné „mapě“ používaného software. Dokonce i vedoucí pracovníci mimo oblast správy IT mají dokonalý přehled o situaci v reálném čase. Výsledky také využíváme ke standardizaci.“  Rolf Notthoff, Vedoucí správy software, RWE IT GmbH

  Případová studie - více informací

 

Zálohování a obnova dat, Disaster Recovery

Zálohování Oracle databází prostřednictvím Azure StorSimple

Řešení se zálohování dat na dvou geograficky oddělených místech znamená nejen garantovanou bezpečnost, ale i rychlé a spolehlivé zotavení po případné havárii.

  Případová studie - více informacíOriflame

 

Klíčové systémy Auto Jarov jsou zálohované v MS Azure

Pokud by někdy došlo k situaci, kdy by bylo potřeba spustit ERP systém z cloudu, např. při fyzickém poškození serverů, ani za plného provozu by si toho většina zákazníků Auto Jarov nevšimla.

  Případová studie - více informací

 

Další zákaznické reference společnosti skupiny COMPAREX naleznete na globální webové stránce společnosti COMPAREX.