IT bezpečnost: Inspirace přírodou

Potřeba specializovaného IT zabezpečení rychle roste. Nové scénáře ohrožení, změněné pracovní podmínky a rozšířené dodavatelské modely každý den představují nové výzvy týkající se ekonomiky, společnosti a IT technologií. Také zákony na ochranu dat kladou společnostem a organizacím nové otázky týkající se především ochrany koncových stanic a dat. Integrovaná ochrana fyzických a virtuálních systémů je nyní důležitější i díky zvýšené úrovni virtualizace ve společnostech.

Několikanásobné riziko představují také mobilní koncová zařízení. Proto společnost COMPAREX nabízí své zkušenosti a řešení upravená na míru pro většinu důležitých oblastí moderního IT zabezpečení, z nichž jsou všechna "inspirována přírodou". Říše zvířat a IT systémy mají hodně společného: v obou případech se jedná o vysoce komplexní systémy s citlivými jedinci.

Jako odborník na IT bezpečnost společnost COMPAREX nabízí vysokou úroveň vědomostí svých certifikovaných odborníků, stejně jako dlouhodobou zkušenost se systémem Windows a mainframovými datovými středisky.

A protože každé řešení musí brát ohled na klientskou strukturu, naši odborníci na bezpečnost vám budou radit na základě vašich stávajících potřeb a pracovních procesů. Od první analýzy a konceptu až k implementaci – díky nám bude vaše společnost a vaše pracovní postupy bezpečnější než kdykoli před tím. Za tímto účelem vám poskytneme každodenní podporu a vyškolíme vaše zaměstnance. Postavte své IT na bezpečných základech. Bezpečností politika IT připravená společností COMPAREX vám umožní dosáhnout vašich bezpečnostních cílů.


 Zajistíme vám bezpečnost

  •  Proaktivní ochrana proti ztrátě dat u úložných a databázových serverů, rozhraní, síťového přístupu a souborů na mobilních koncových zařízeních.
  •  Úplná, centrální a spravovatelná bezpečnostní řešení pro virtuální přístroje a desktopy před ocelovými dveřmi i za nimi.
  •  Systematická ochrana koncového bodu prostřednictvím internetové bezpečnosti využívající filtrování spamu, antivirové programy a filtrování obsahu, firewally/proxy, prevenci proniknutí a bezpečnost emailu.

Bezpečný a plynulý průběh vašich obchodních procesů jsou základem úspěšné spolupráce a hlavním cílem COMPAREX MultiVendor Helpdesku v režimu 24x7.

 Více informací o Helpdesku

 

COMPAREX SoftCare, unikátní řešení životního cyklu software ve společnosti. V podobě řízené služby zahrnuje snížení rizik a procesních nákladů v řízení a nákupu softwarových licencí, zvýšení efektivity nákupů a tendrů a snížení pořizovací ceny.

 Více informací o službě SoftCare