Systems Management

Vyspělé IT systémy jsou většinou komplexní a dynamické soustavy, které vyžadují dobrý přehled. Při stále rostoucí a rozptýlené IT infrastruktuře se to stává stále větší výzvou: konfigurace zařízení, distribuce software, bezpečnostní záplaty a upgrady,  inventarizace… I přes nespornou důležitost těchto činností pro každou firmu však tyto rutinní činnosti vždy odčerpávají cenné zdroje.


 Chytrá distribuce software = více inovací pro práci vašich lidí

Důležitou úlohou efektivního systémového managementu je distribuce software (Deployment). Čím efektivněji se licencovaný software dostane z datového centra na počítače vašich zaměstnanců, tím rychleji můžou využívat inovativní aplikace. Díky chytrému řešení navíc zcela odpadá náročné ruční opravování chyb.


  Vaše výhody:

 •  Koordinované poradenství a distribuce softwaru
 •  Žádný chaos při podpoře kvůli zastaralému softwaru
 •  Využití Software Assurance Benefits z vaší licenční smlouvy Windows nebo Office pro podposu servisních služeb a školení
 •  Možnost volby různých technologií pro distribuci software, jako například Microsoft System Center Configuration Manager
 •  Jednodušší práce díky virtualizaci aplikací a automatizaci testů před zahájením projektu
 •  Komplexní péče o vaše projekty zavádění Windows, Office nebo dalších standardních aplikací - od plánování projektu přes rollout až k integraci a testování aplikací na novém operačním systému
 •  Druhá a třetí úroveň podpory vašich IT specialistů prostřednictvím COMPAREX MultiVendor Helpdesku
 •  „Client of the future“ – mobilní přístup k vašim aplikacím a integrace smartphonů nebo tabletů

Společnost COMPAREX je váš profesionální partner, který pro vás posoudí procesy, možnosti automatizace a realizuje řešení managementu šitá na míru vašim požadavkům. Naši specializovaní konzultanti + kvalitní služby v kombinaci se správným software pro monitoring vašeho serveru, uživatelů a sítí = záruka optimální a spolehlivé infrastruktury pro váše podnikání.


  Stálá správa softwaru

Identifikujeme všechny softwarové produkty, které se právě používají ve vaší společnosti, porovnáme je s vašimi licenčními smlouvami a zprostředkujeme optimalizaci vašeho inventáře softwarových licencí.


  Řešením jsou transparentní IT struktury

Efektivní správa systémů je předpokladem pro transparentní IT struktury. Poskytuje vám tyto výhody:

 •  Zjednodušené a spolehlivé užívání softwaru ve společnosti
 •  Optimální využití kapacity sítě
 •  Centrální přístup ke všem příslušným informacím o stavu IT systému
 •  Vyvážené využívání zdrojů podle úkolů vašich zaměstnanců
 •  Rychlá reakce na chyby systému zajistí a maximalizuje dostupnost

  Správa systémů při probíhajících operacích

Efektivní správa systémů vám také zjednoduší každodenní život při probíhajících operacích díky:

 •  Zajištění managementu jako výsledku autorizace založené na rolích a úkolech
 •  Integrovanému seznamu hardwaru a softwaru s hlášením založeném na principu webu
 •  Správě softwaru a sledování dodržování a používání softwarových licencí
 •  Automatizovanému patch managementu
 •  Automatizované instalaci operačního systému a automatizovaným přesunům

  Monitoring

Naše řešení monitoringu vám umožní kdykoli centrálně sledovat aktuální stav vašich IT systémů. Srovnáním aktuálního cílového stavu s definovaným rychle identifikujete problémy jednotlivých prvků vaší IT infrastruktury (serverů, databází, klientů, sítí) dříve, než začnou vašemu podnikání způsobovat potíže či budou příčinou jeho naprostého kolapsu. Naší doménou je zajištění včasné identifikace problémů s vašimi zaměstnanci, síťovými uzly nebo servery.


  Vaše výhody:

 •  Zaručíme vám, že identifikujete a vyřešíte problémy dříve, než vaši zaměstnanci zjistí, že nějaký problém nastal.
 •  Kombinujeme automatizaci procesů a sledování (v managementu klienta a v managementu infrastruktury, např. systém úložišť dat).
 •  Kupujeme a používáme inovativní produkty monitoringu, např. nové systémové centrální verze Microsoft System Center‚ vNext, VMware vCenter, IBM Tivoli, Novell ZENworks nebo Altiris 6.
 •  Využíváme monitoringu a automatického blokování ztracených počítačů a provádíme optimalizaci výkonu a prohlídky databází kvůli lepší funkčnosti.
 •  Pomáháme vám fyzicky sledovat virtuální servery tak, abyste mohli kdykoli zjistit výkon procesorů nebo RAM a přizpůsobit je podle svých představ.
 •  Chráníme produktivitu vašich zaměstnanců a snižujeme počet telefonátů na váš service desk.
 •  Používáme rozhraní centrální administrace i pro komplexní, rozdělené a virtualizované IT infrastruktury, a tak vytváříme udržitelná řešení monitoringu.

Větší transparentnost, zlepšení bezpečnosti a snížení nákladů díky řízené službě SAM2GO. Získejte nyní ucelený pohled do DNA vašich softwarových produktů.

 Více informací o službě SAM2GO

 

COMPAREX SoftCare, unikátní řešení životního cyklu software ve společnosti. V podobě řízené služby zahrnuje snížení rizik a procesních nákladů v řízení a nákupu softwarových licencí, zvýšení efektivity nákupů a tendrů a snížení pořizovací ceny.

 Více informací o službě SoftCare