Virtualizace

Pracuje vaše firma se stále rostoucím množstvím dat? Je zálohování vašich dat nákladné a časově náročné? Čelíte vysokým nákladům na nepružnou údržbu a správu? Virtualizace datových úložišť nabízí hmatatelný potenciál úspor! S virtualizací datových úložišť můžete snížit své náklady na hardware průměrně o 16 procent a výdaje na administrativu a údržbu až o 18 procent!

 Vaše výhody virtualizace paměti

Paměťové systémy od různých dodavatelů mohou být spravovány centrálně a flexibilně. Rozdělené nebo konsolidované fyzické prostředky datových úložišť mohou být efektivněji používány a řízeny.

 •  Datová kapacita podle požadavků
  Virtuální řešení paměti s rozdělením fyzických datových úložišť na virtuální paměťové jednotky, které mohou být flexibilně alokovány, znamená, že lze úložiště lépe přizpůsobit požadavkům uživatele. Konzistentní zlepšení využití vašich fyzických prostředků datových úložišť!
   
 •  Spolehněte se na bezpečné a efektivnější řízení dat
  Při virtualizaci datových úložišť se podstatně zlepšuje nejen využití paměti, ale také řízení dat. Procesy zálohování a archivace dat se značně zjednodušují. Automatické přepnutí při poruše zaručuje vysokou odolnost proti výpadkům, nepřetržitou ochranu dat a přístup k datům bez přerušení. Další výhodou je zjednodušená a rychlá rozšiřitelnost funkcí vašich datových úložišť.
   
 •  Správa a údržba vašich systémů datových úložišť se nakonec zjednoduší
  Virtualizace datových úložišť výrazně redukuje administrativní výdaje.
  1) konsolidací datových systémů
  2) díky centralizovanému, automatizovanému a zjednodušenému managementu.
  Díky automatizaci různých každodenních administrativních prací můžete mnohem snáze a rychleji spravovat a udržovat svá datová úložiště. A to platí také pro datové systémy od nejširší řady dodavatelů.
   
 •  Optimální využití vašich datových úložišť a minimalizace nákladů
  Největší výhodou je, že se výrazně zlepší využití datových úložišt ve vašem existujícím hardwaru. Je-li maximální využití úložišť v průměru 60 procent, virtualizovaná datová úložiště umožňují ještě více zvýšit využití stávajících prostředků až na úroveň 80 procent. Virtualizace úložišť vede nejen k podstatnému zlepšení využití vašich serverů a paměťových jednotek, ale také radikálně snižuje potřebu datových úložišť přímo na serverech! Stejná data již nejsou uchovávána individuálně na několika virtuálních serverech, ale pouze jednou.
   
 •  Řada nových datových úložišť
  Řada nových datových úložišť vám nabízí zcela nové způsoby zálohování dat a prodloužení jejich životnosti. Funkce snapshot, replikace a zrcadlení se provádějí jednotně pro všechny připojené hardwarové systémy. Sekundární datové úložiště navíc umožňuje koncepty zálohování a obnovy, jako je zálohování na disk nebo obnovení po závadě, zatímco terciární paměť nabízí různá řešení archivace.
   
 •  Strategické partnerství pro vaši společnost
  S podporou společnosti COMPAREX naši zákazníci uvádějí své podnikatelské záměry do praxe. COMPAREX dodává, financuje a udržuje kritické podnikové IT komponenty s použitím nejlepších osvědčených metod.
   

Bezpečný a plynulý průběh vašich obchodních procesů jsou základem úspěšné spolupráce a hlavním cílem COMPAREX MultiVendor Helpdesku v režimu 24x7.

 Více informací o Helpdesku

 

Kontaktujte nás