COMPAREX - Managed Services

  Jakým výzvám čelí naši zákazníci?

IT infrastruktura podporuje obchodní a výrobní procesy v podnicích a organizacích. V případě rozvoje komunikačních technologií a procesně pracovních toků i zavádění nových technologií, se musí tým podpory pružně přizpůsobit IT infrastrukturám, aby vyhověl potřebám doby. Stále více a více je vyžadována IT Infrastruktura, která je neustále k dispozici, fungovuje bez problémů a bez navyšování nákladů. Tlak je primárně vyvíjen na snižování nákladů na její pořízení a provoz. Proto vzniká často heterogenní IT infrastruktura, která je stále komplexnější a navzájem provázanější. Její zvládnutí je stále složitější.

Mnoho společností proto řeší otázku, jak provozovat IT systémy co nejefektivněji, aniž by stouply náklady. Kladou si otázky zda vlastní provoz nebo outsourcing, příp. outtasking. Řízené služby COMPAREX vám nabízejí zlatou střední cestu.


  Naše řešení

S řízenými službami COMPAREX zůstává vaše IT ve vaší moci, ale provozují ho naši odborníci. Jejich cílem přitom není standardizace za každou cenu. Naši IT experti se stoprocentně přizpůsobí vašim potřebám a převezmou péči o části nebo celou vaši IT infrastrukturu. V centru jejich pozornosti přitom zůstává váš core business, pracovní postupy i vaše individuální potřeby.

Soustřeďte se na svůj hlavní předmět činnosti a starost o IT Infrastrukturu přenechte nám!

Od vlastního provozu celých datových center a nepřetržitého náboru pracovníků až po dočasné použití kvalifikovaného personálu - tým COMPAREX je připraven zasáhnout po celé České republice. Díky dceřiným společnostem po celé Evropě a kvalifikované globální síti partnerů poskytujeme své služby jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Bezpočet velmi spokojených zákazníků z nejrůznějších průmyslových odvětví to potvrdí.


 Odborné znalosti & služby COMPAREX pro vaši IT infrastrukturu

Využijte naše rozsáhlé know-how pro optimalizaci a zabezpečení vaší IT infrastruktury:

 •  Služby pro bezpečnost IT - antivirové, antispamové platformy, firewalls, aktivní Patch Management …),
 •  Služby pro ukládání dat - nasazení, konfigurace, údržba kapacity úložišť…
 •  Aplikační služby - nasazení, konfigurace a údržba centrálních aplikací serveru, službami infrastruktury, specializované služby…

Součástí zajištění bezproblémového provozu jsou pro jednotlivé služby dohodnuty odpovídající SLA (Service Level Agreements) a lhůty pro případné obnovení nebo optimalizaci IT systémů.


 Vaše výhody: řízené služby a COMPAREX podpora

Vysokou technickou úroveň a know-how našich odborníků průběžně zajišťujeme vzděláváním a certifikací. Naše procesy jsou v souladu s normami ISO 9001 a ITIL. Kromě technologických inovací tak získáváte i maximální jistotou, dostupnost IT a potřebný výkon.

 •  Nejlepší možná podpora vašich obchodních procesů díky neustálému inovativnímu rozvoji servisních služeb
 •  Jednoduché přizpůsobení našich služeb při změně parametrů, technologií nebo organizační struktury
 •  Nákladově efektivnější a časově optimálnější provoz
 •  Certifikované a zkušené týmy s know-how pro řízené služby a nejnovější technologie

Proaktivní, dynamická ochrana pro vaše IT, nezávislá na výrobcích

COMPAREX Managed Services ProjektMůžete těžit z plynulého a bezpečného provozu vaší IT infrastruktury, z naší podpory orientované na proces a výsledek a přesvědčit své zákazníky maximální jistotou, dostupností a výkonem. Soustřeďte se na svou hlavní obchodní činnost a díky COMPAREX řízeným službám využívejte úplnou kontrolu a transparentnost nákladů.

Získáte 24x7 podporu 2. a 3. úrovně a bude vám k dispozici kontaktní osoba. Cílem naší podpory je nejen reagovat, ale také aktivně zabránit eventuálním výpadkům a zajistit tak trvalý a hladký průběh vašich IT procesů. Vytvoříme symbiózu plynulého a zabezpečeného provozem IT a požadovaného snížení nákladů.

 • Využití výhod outsourcingu, příp. outtaskingu
 • Odborníci COMPAREX vám připraví analýzu organizace a požadavků pro vaši strukturu služeb při optimální kombinaci standardizace a individualizace
 • Záskáte komplexní podporu provozu, jednotné SLA (Service Level Agreements) a rychlou reakci na požadavky
 • Úspory nákladů s flexibilním personálnímu plánování (vyvážení vrcholů a prostojů) a absolutní transparentnost nákladů díky jasně definovaným službám s nonstop podporou o víkendech a svátcích (bez příplatku)
 

 

Tvorba SLA

 • Realizace dohodnutých služeb
 • Zpracování a určení klíčových výkonnostních indikátorů (KPI) jako měřicích bodů pro SLA
 • Založení nezbytné technické infrastruktury pro aktivní administraci
 • Vytvoření nutných servisních procesů pro plynulý provoz
   
 

Provoz, údržba a servis

 • Rozvoj monitoringu pro aktivní sledování systémů a služeb
 • Provoz na bázi SLA s pravidelnými revizemi (kvalita servisu, slabé stránky, potenciál optimalizace)
 • Aktivní administrace IT infrastruktury s preventivními opatřeními, které mají zabránit výpadkům
 • Vytvoření reportingu služeb (vymezení reportovaných položek, jejich sběr a prezentace)
 • Školení provozního personálu
 • Zavedení neustálého procesu zlepšování (KVP) pro vysokou kvalitu služeb a snížení provozních nákladů
   
 

Zdokonalování a optimalizace

 • Optimalizace pro eliminaci slabých míst a zlepšení účinnosti
 • Využití moderních IT technologií pro efektivní provoz a mapování všech obchodních požadavků
 • Společně s provozním týmem implementace požadavků ze servisních revizí a KVP (procesu zlepšování)
 • Technické revize specialistů pro zajištění maximální spolehlivosti IT infrastruktury
 • Koučing provozního týmu pro administraci nových komponentů
   
 

Reporting

 • Maximálně transparentní služby s přehledem všech provozovaných platforem a systémů
 • Informace o využití IT infrastruktury a odklonu od trendů, např. pro plánování kapacity
 • Plánování rozvoje IT infrastruktury pro zajištění odborného provozního týmu
 • Reporting plánovaného rozvoje IT infrastruktury vytváří základ pro profesionální a nákladově efektivní provoz

 

Kontaktujte nás

Můžeme mít živé demo nebo vám poskytneme podrobné informace. Dejte nám vědět, co potřebujete, a kontaktujte nás dnes.

Bezpečný a plynulý průběh vašich obchodních procesů jsou základem úspěšné spolupráce a hlavním cílem COMPAREX MultiVendor Helpdesku v režimu 24x7.

 Více informací o Helpdesku