• Optimální podmínky pro Vaše
  podnikání s našimi odborníky

  COMPAREX Professional Services

Optimální podmínky pro vaše podnikání s našimi odborníky

Společnost COMPAREX CZ je orientovaná multiplatformně a tomu odpovídají i certifikace jejích konzultantů. Můžete tak například získat komplexní podporu pro vaše heterogenní prostředí IBM Power/AIX s diskovými poli EMC vedle dalšího prostředí založeného na technologiích spol. Microsoft. Naši odborníci vám dokážou velmi efektivně řešit i komplexní problémy.

 Základní oblasti konzultačních služeb COMPAREX:

 •  Návrhy/oponování IT architektur; například i spojení on-premis s cloudovými službami apod.
 •  Vedení komplexních projektů
 •  Telefonické konzultace administrátorům prostředí Microsoft produktů (Server, SQL, Hyper-V,…), IBM AIX, Oracle Solaris, Linux, VMware, atd. ve spojení se zkušenostmi a znalostmi různých hardwarových platforem (disková pole EMC, HDS, NetApp, IBM, Oracle, Huawei; servery IBM, Oracle a x86 platformy atd.)
 •  Řešení problémových stavů – telefonicky nebo přes vzdálený VPN přístup, v kritických situacích i on-site;
 •  Konzultace na projektových schůzkách, pomoc při návrzích či rozvoji infrastruktury, kapacitním plánování, apod.
 •  Eliminace budoucích problémů (např. onsite/offsite monitoring serverů, služeb, aplikací nebo doporučení na patchování při výskytu mimořádných bezpečnostních událostí typu heartbleed apod.…).
 •  Proaktivní revize/optimalizace IT prostředí
 •  Validace konfigurací a funkčností IT infrastruktur (např. kontroly implementací, konfigurací a procesů v HA a DR prostředích)

Single Point of Contact je služba, v jejímž rámci COMPAREX zastupuje zákazníka - hlásí, řeší a případně eskaluje problémy u dodavatelů komponent řešení. Servicedesk v režimu 24x7 konsoliduje všechny informace, kvartálně pak dostáváte reporty o vytvořených servisních požadavcích a plnění SLA výrobcem.

Vzdálený monitoring a proaktivní podpora je služba založená na eliminace potenciálních problémů a finančně nákladných výpadků. K poskytování této služby je nutné implementovat u zákazníka dohledový systém a přes VPN ho napojit na ServiceDesk COMPAREX. Dohledový systém může být „opensource“ (zabbix) případně MS System Center a je automaticky spojen se službou „Single Point of Contact“, což umožní rychlejší reakci na problém a minimalizaci zapojení specialistů zákazníka.

Infrastruktura jako služba (Capacity as a Service) nebo Platforma jako služba (například Backup as a Service). V rámci těchto služeb získáváte jen za měsíční poplatek (operativní náklady) hardwarové/softwarové platformy ve spojení s volitelnými přidanými hodnotami - pronájem jen využité kapacity, kompletní administrace prostředí apod.

 


COMPAREX TIP *

Služba vzdáleného dohledu + Backup as a Service = COMPAREX zajišťuje kompletní provoz včetně denních kontrol zálohovacích úloh.


 

 Výhody:

 •  Kvalitní a efektivní IT služby + rozsáhlé know-how bez drahé certifikace a podpory vlastních odborníků.
 •  Eliminace možných IT problémů ohrožujících váš business
 •  Náklady pod kontrolou: vždy platíte jen za služby, které skutečně využíváte

Chcete vědět více o komplexních službách COMPAREX pro váš business?

Kontaktujte nás

MultiVendor Helpdesk v režimu 24x7

Bezpečný a plynulý průběh vašich obchodních procesů jsou základem úspěšné spolupráce a hlavním cílem COMPAREX MultiVendor Helpdesku v režimu 24x7.

Služby v oblasti datových center

Od designu kompletních IT infrastruktur přes instalaci, migraci, zprovoznění, údržbu a Health Checks až po audity a reporting... využijte ve svůj prospěch komplexní know-how konzultačních expertů společnosti COMPAREX.

Řízené služby a podpora

S řízenými službami společnosti COMPAREX zůstane firemní IT ve vaší moci, o provoz se ale starají naši IT experti. Ti se zcela přizpůsobí vašim potřebám a převezmou obsluhu částí nebo kompletní vaší IT infrastruktury.

Bezpečný a plynulý průběh vašich obchodních procesů jsou základem úspěšné spolupráce a hlavním cílem COMPAREX MultiVendor Helpdesku v režimu 24x7.

 Více informací o Helpdesku

 

COMPAREX SoftCare, unikátní řešení životního cyklu software ve společnosti. V podobě řízené služby zahrnuje snížení rizik a procesních nákladů v řízení a nákupu softwarových licencí, zvýšení efektivity nákupů a tendrů a snížení pořizovací ceny.

 Více informací o službě SoftCare

 

Kontaktujte nás