01.09.2017 | Christoph Dehn, SharePoint Consultant COMPAREX

Dette blogindlæg forklarer, hvordan SharePoint i Azure bør klassificeres, hvordan det potentielt kan tilføje merværdi til din virksomhed, samt hvilke muligheder og fordele du kan opnå.


SharePoint-arkitektur

Sharepoint-arkitektur har ændret og udvidet sig siden de tidligste dage og frem til den aktuelle version, der er fra 2016, og som imødekommer en hel række forskellige scenarier fra on-premise og hybrid til SharePoint Online. Men hvordan skal SharePoint i Azure præcist klassificeres, og hvem kan drage nytte af det?

Følgende diagram giver et overblik over de forskellige SharePoint-modeller:

Fig. 1: Microsoft SharePoint Server 2016 Architectural Models (source: Microsoft)

Diagrammet viser hvilke funktioner og tjenester, Microsoft tilbyder i hver arkitektur, og hvilke virksomheden selv skal sørge for. Ansvaret for bestemte typer IT-tjenester hænger også sammen med ”omkostninger vs. kontrol”, hvilket er nemt at kvantificere ud fra et række kriterier.

Hvilke kriterier afgør, om man skal være ”for” eller ”imod” en bestemt arkitektur?

  • Omkostninger
  • Skalerbarhed
  • Tilpasningsmulighed
  • Administrativ abejdsbyrde
  • Tilgængelighed

Sharepoint i Azure (IaaS)

Diagrammet indikerer, at Microsoft kan hoste den komplette infrastruktur (server, opbevaring, netværk og administrative tjenester) på dine vegne i Azure – Infrastructure as a Sevice (IaaS). SharePoint i Azure er en online-løsning, hvilket betyder, at du har adgang til dine SharePoint-ressourcer over alt i verden. De virtuelle maskiner kan også bruges som lokale servere i modsætning til SharePoint Online, som ikke giver dig direkte adgang til serverne. Du har altså fuld administrativ adgang til virtuelle maskiner i Azure.

Fordelene ved SharePoint i Azure

Ingen hardwareomkostninger

Du slipper for omkostninger til hardware (servere), eftersom infrastrukturen og de påkrævede tjenester er tilgængelige i Azure. Derudover har Visual Studio-abonnenter en ekstra fordel – de kan bruge udviklings- og testlicenser, hvilket sænker deres softwareomkostninger.

Driftsomkostninger

Du betaler kun for det, du bruger. Fakturering er som regel per minut af anvendte ressourcer – med undtagelse af IP-adresser og opbevaringspladsen til virtuelle maskiner. Dette muliggør høj skalerbarhed af ressourcer, f.eks. i forbindelse med stress eller belastningstests eller til at inkludere yderligere servere, som deaktiveres igen efter testen. Det vil sænke omkostningerne for igangværende operationer.

Skalerbarhed og tilgængelighed

SharePoints infrastruktur kan sættes i gang på meget kort tid. Som vi har set før, tillader systemet konfiguration af test- og endda udviklingsmiljøer. Horisontal og vertikal skalerbarhed er muligt til produktiv implementering. Servere med den samme konfiguration kan lægges sammen som ressourcegrupper, hvilket letter horisontal skalerbarhed og sikrer høj tilgængelighed af tjenester, som er konfigurerede på selve serverne.

Godkendelsesprocessen af dine kunder og medarbejder med Azure AD er enkel og ukompliceret, hvilket giver nem adgang til det valgte SharePoint-indhold i Azure.

Fig. 2: Azure AD (source: Microsoft)

Skabeloner

Du har mulighed for at bruge foruddefinerede løsningsskabeloner. En løsningsskabelon er som en hovedkopi, der kan indlæses til at udløse et bestemt system i Azure.

Du kan ligeledes hurtigt konfigurere individuelle SharePoint-servere og hvilke som helst andre servere, du får brug for – f.eks. SQL-servere eller Windows-servere (med Active Directory). Du kan også forbinde SharePoint-serverne med dine lokale servere. Dette vil føre til et potentielt hybrid-scenarie, hvor du hoster Active Directory (Windows-serveren) eller kritisk virksomhedsdata (SQL-serveren) i et lokalt miljø, mens du outsourcer hosting-funktionen for SharePoint i Azure.

Det er også muligt at skabe serverfarme via et par klik. Azure tilbyder to færdiglavede varianter til en SharePoint 2013-farm: HA (high availability) og non-HA (non-high availability).

Fig. 3: SharePoint 2013 non-HA Farm (source: Microsoft)

Fig. 4: SharePoint 2013 HA Farm (source: Microsoft)

Bemærk: Du kan ikke anføre eksisterende ressourcegrupper, hvis du har lavet SharePoint-farme (HA, non-HA) i Azure-portalen. Du kan bruge Azure PowerShell for at styre uden om denne begrænsning.

Det betyder, at det blot kræver få klik – også script-kontrollerede –  for at skabe en komplet SharePoint-farm, som kan skære ned på den administrative arbejdsbyrde. Du kan også producere dine egne skabeloner til afprøvede SharePoint-miljøer og efterfølgende få adgang til dem, når det passer dig. Dette vil nedsænke tiden brugt på klargøring.

Hvad er de mulige scenarier, hvis du hoster SharePoint i Azure?

Udvikling og testmiljø

Hosting af SharePoint i Azure er især egnet til udvikling og testmiljøer samt User Acceptance Tests (AUT). Fordelene taler for sig selv. Serverfarme kan hurtigt og nemt blive gjort tilgængelige ved at bruge skabeloner eller scripts, og de kan deaktiveres ligeså hurtigt, når udviklingen eller testfasen er komplet.

Det giver din virksomhed mulighed for at spare tid, hardware og andre investerede ressourcer samt at sænke driftsomkostningerne. SharePoint i Azure fungerer også ligeså godt som et demo set-up til testløsninger og nye opdateringer, inden man lancerer dem i det produktive miljø.

Produktivt miljø

SharePoint i Azure er ligeså muligt som et produktivt miljø. Det er nemt at publicere og dele sider, især i kombination med Azure AD og customer account management. Geodistribution i Azure kan bruges til at reducere din adgang og responstid på alle dine sider. Selv når der er perioder med meget trafik, vil din internet-farm opnå tilfredsstillende hastigheder ved at forkorte adgangsruter og undgå langsomme VPN-forbindelser. Det er på nuværende tidspunkt muligt at hoste en farm i 36 forskellige regioner verden over. Andre regioner, såsom Afrika, planlægges i øjeblikket.

Fig. 5: Azure regions (Source: Microsoft)

Gendannelse af lokale SharePoint-farme i Azure efter uheld

Gendannelse af din farm er førsteprioritet, hvis dit produktionsmiljø crasher, især hvis SharePoint og dets ledsagende programmer er kritiske for virksomheden. Gendannelsen er hurtig og nem at udføre med SharePoint i Azure. Det såkaldte ”warm standby”-miljø giver dig mulighed for hurtigt at skifte til en farm, som er hosted i Azure i nødstilfælde og giver dine brugere adgang på denne måde, indtil fejlfindingen er fuldført. Dette er en omkostningseffektiv metode til at beskytte produktiviteten, eftersom der ikke vil være nogen yderligere passiv software (i bedste tilfælde).

Er SharePoint i Azure et godt valg for din virksomhed? - Opsummering

Det er værd at se nærmere på SharePoint på Azure, hvis du ønsker at udvide eller beskytte din nuværende infrastruktur, eller hvis du planlægger en ny SharePoint-farm til dine produktive miljøer.

Share Point-farmskabelonerne i Azure lader dig implementere SharePoint yderst hurtigt både internt og eksternt til f.eks. partnere og kunder, samtidigt med at du skærer ned på dine IT-driftsomkostninger. Omkostningerne bliver overskuelige og nemme at tjekke. Sidst, men bestmemt ikke mindst, betaler du kun for det, du bruger. Det er især dette, der gør SharePoint i Azure til en interessant løsning i forhold til udvikling og testmiljøer samt scenarier, hvor der er brug for hurtig gendannelse.

Hold dig opdateret

Vil du følge med i nyheder og artikler fra COMPAREX? Så følg linket her under og følg os på LinkedIn:

 Følg os på LinkedIn

Del denne artikel