Med en Persona Assessment er det muligt for virksomheder at forbedre deres ICT-services. Virksomheder kan have gavn af værktøjet, når de introducerer nye arbejdsmetoder, forbereder sig på en fusionering, eller det kan bruges til projekter, som har til formål at forøge innovationsevnerne og brugersupport. Derudover giver persona analysen et indblik i de forskellige behov og ønsker, som specifikke brugergrupper har. Resultatet bliver skræddersyet licensrådgivning af høj kvalitet.

Målet er, at få en fuld forståelse af de forskellige brugergrupper, kaldet personas, og deres specifikke ICT-behov. Eksempler på dette kunne være arbejdspladsen, arbejdsmåde, sikkerhed, software, enheder mm. 

Med vurderingen får virksomheden afdækket hvilke områder, der fungerer optimalt i virksomheden, og hvor der kan være plads til forbedring. Denne type indsigt giver anledning til dialoger og sunde dynamikker. Derudover fungerer øvelsen som en guide i forbindelse med forbedrende projekter, hvilket sikrer, at projekterne bliver højt prioriteret. 

Resultaterne af COMPAREX' Persona Assessment får vi gennem spørgeskemaer og interviews med nøglebrugere. Herudover udfører vi en persona analyse af arbejdsdagen, de aktiviteter der bliver udført samt arbejdsmetoderne, og ICT-ressourcerne bliver kortlagt og opridset.

Dine fordele

 • En bedre forståelse af virksomhedens medarbejdere: Vurderingen giver dig en bedre forståelse af hvilke personas dine medarbejdere tilhører, hvilket kan booste medarbejderpræstationer (glade medarbejdere giver altid dét ekstra).
 • Indblik i ICT-behov: Vurderingen giver dig indblik i de forskellige personas vigtigste ICT-behov. 
 • Indblik i potentielle forbedringer: Vurderingen giver dig mulighed for at lokalisere områder, hvor der er plads til forbedring. 
 • Vurdering af ICT-services: Du får en objektiv vurdering af dine ICT-services og -ressourcer. 
 • Sikring af persondataforhold og de medarbejdere, der arbejder med persondata: GPDR.    
   

Målgruppe

Værktøjet er udviklet til virksomheder, som ønsker at skabe en forståelse for, hvorvidt deres nuværende ICT-services opfylder virksomhedens behov med henblik på at forbedre services. Vurderingen er baseret på nøglebrugere i din virksomhed, som repræsenterer en bestemt brugergruppe. Ved at afdække ICT-landskabet, opnår man resultater, der giver beslutningstagere og ledere et klart og pålideligt referencepunkt, som de derefter kan bruge til at træffe beslutninger og strategi ud fra. 

 

Processen

Medarbejderne bliver, via. et spørgeskema, bedt om deres meninger i henhold til de nuværende IC- services, samt deres ønsker og forventninger i fremtiden. Herefter bliver der afholdt interviews med de forskellige nøglebrugere gennem åben dialog. Med disse interviews får vi undersøgt medarbejderens individuelle situation på arbejdspladsen i relation til arbejdsmiljøet. 

Emnerne i spørgeskemaet bliver også diskuteret. Her er der fokus på at opnå en dybdegående forståelse af svarene på spørgeskemaet. Derudover bliver de forskellige medarbejderes daglige tidsplan samt deres brug af ICT-services og -ressourcer, også inddraget i dialogen.

 

De forskellige trin i Persona Assessment

 • Virksomhedens spørgsmål bliver præcist defineret 
 • Udarbejdelse af spørgeskema som identificerer ICT-behovet
 • Afholdelse af interviews med max. 8 nøglebrugere - formålet er at få sat dataene fra spørgeskemaet ind i en større kontekst
 • Resultaterne bliver færdigbehandlet i en rapport
 • Resultaterne bliver præsenteret for ledelsen
   

Forudsætninger

For at sikre at vurderingen bliver en succes, bør medarbejderne informeres om formålet med vurderingen og opmuntres til at deltage. Besvarelsen af spørgeskemaet tager ca. 15 minutter, og de mundtlige interviews varer 1 time. 

 

Det færdige produkt

Både spørgeskema og interviews planlægges i samarbejde mellem jer og COMPAREX. Senest to uger efter interview med nøglepersoner leverer COMPAREX Persona Assessment-rapporten. Herefter præsenteres resultaterne for ledelsen. 

 

Investering

Prisen for en Persona Assessment er 60.000 kr. eller 10 Planning Services. Hvis din virksomhed har en Microsoft Enterprise-aftale eller en Microsoft Enterprise Subscription Agreement, er det meget muligt, at I har Software Assurance Planning Vouchers, som i mange tilfælde kan bruges til at få udarbejdet Persona Assessment gratis. 

 

Downloads

Persona Assessment Workshop 

Download vores flyer om Persona Assessment her.

Kontakt os

Peter Balling Stockmann

Peter Balling Stockmann

Cloud Solution Advisor