Software Asset Management

Software Asset Management

Hyödy asiantuntijuudestamme

Yhtenä Euroopan suurimmista riippumattomista IT-palveluntarjoajista COMPAREX on ydinliiketoiminta-alueellaan ohjelmistolisensoinnissa ja ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa yksi Euroopan markkinajohtajista. Konsernin globaaliin tarjontaan kuuluu laaja valikoima  pilvipalveluihin, ohjelmistoihin, lisenssien hallintaan, ohjelmisto-omaisuuden hallintaan (SAM) ja verkkoinfrastruktuuriin liittyvää konsultointia, palveluita ja ratkaisuja.

COMPAREX SAM as a Service –palvelukokonaisuuden päämääränä on ohjelmisto-omaisuuden analysointi ja optimointi kokonaisvaltaisesti. Luomme datan avulla tietoa ja tietämystä yhdessä asiakkaidemme kanssa – luomme läpinäkyvyyttä.

Analysoimme yrityksen lisenssisopimuskannan, IT-infrastruktuurin sekä hankintaprosessit ja kehitämme ohjelmisto-omaisuuden hallintaan tavoiteskenaarioita – toteutamme potentiaalia.

Software Asset Management on parhaimmillaan organisaation koko ohjelmisto-omaisuuden prosessinomaista hallintaa käsittäen lisenssiomaisuuden elinkaaren kaikki vaiheet aina sopimusneuvotteluista ja ohjelmistohankinnoista lisenssikannan inventointiin ja sen optimointiin.

Hyödy asiantuntijuudestamme ja suojele organisaation IT-infrastruktuuria taloudellisilta ja oikeudellisilta riskeiltä.

SAM-asiantuntijamme tarjoavat palveluna organisaatiossa käytettävien ohjelmistojen kattavan inventoinnin ja tulokset markkinoiden selkeimmin raportoituna. Näin käyttöympäristöissä olevat sovellukset on mahdollista nimetä ja tunnistaa helposti. Kannan vertaaminen olemassa olevien lisenssisopimusten kanssa takaa, että ohjelmistot on lisensoitu oikein. Säästöodotukset SAM-projektien jälkeen ovat merkittävät.


Räätälöityä ohjelmisto-omaisuudenhallintaa

Räätälöimme ohjelmisto-omaisuuden hallinnan kokonaisuuden aina organisaation tarpeisiin sopivaksi. Karkeasti jokainen asiakas voi valita neljästä eri palvelukokonaisuudesta sopivimman:
  • License Maintenance & Support
  • Managed SAM Platform including License Maintenance & Support
  • Contract & License Administration
  • License Analytics & Advice
Palvelun laajuus riippuu aina asiakkaan tavoiteasettelusta sekä omista resursseista. Tavoitteemme on tarjota lisenssiomaisuudesta vastaaville, administraattoreille, tietoturvasta vastaaville sekä talousjohdolle pääsy tarvittaessa yksityiskohtaiseen ja visuaalisesti helposti ymmärrettävään tietoon ohjelmistoportfolion sisällöstä.
 
Jatkuvalla SAM –palvelulla sekä ohjelmisto-omaisuuden ja hankintojen optimoinnilla varmistetaan myös complience –tila säästöjen ohessa, joka pienentää ohjelmistovalmistajien auditointeihin liittyviä, turhia lisensointikuluja.
 

 

 

Our SAM Services

 

 

Näin SAM-projekti alkaa

this is how our SAM solutions work Vaihe 1: Strategian määrittäminen yrityksen tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti.
Vaihe 2: Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien roolien, prosessien, ohjenuorien ynnä muun tarvittavan suunnittelu ja varaaminen.
Vaihe 3: Tarvittavien työkalujen ja teknologioiden määrittely ja niiden käyttöönotto - > jatkuvan palvelun avulla datan analysointi ja visualisointi sekä ohjelmisto- ja sopimuskannan optimointi

Automatisoitu ohjelmistojen tunnistus

COMPAREXin ohjelmistojen tunnistustietokanta laajenee 24 tunnin päivityssykleillä ja tänään se kattaa 24 000 valmistajan noin 800 000 tuotetta tunnistettavia ohjelmistoja. Tarjoamassamme palvelussa hyödynnämme tätä uniikkia dna:ta, jotta analyysin jälkeen asiakkaan koko identifioitu ohjelmistokanta pystytään selkeästi esittämään räätälöidyllä COMPAREX Dashboardilla. Näin käyttäjä saa mahdollisuuden tarkastella tietoa eri kulmista ja analysoida dataa olemassaolevasta kannasta tulevaa käyttöä ja käyttötarvetta varten. Dashboard-näkymä mahdollistaa myös tiedon analysoinnin käyttämättömistä ohjelmistoista.

Tuki tärkeimmille ohjelmistovalmistajille

Palvelun tasoa valittaessa määritellään kriittiset ohjelmistovalmistajat, joiden tuotteiden seurantaan keskitytään. Sopimukseen sisällytetään mahdollisesti näiden ohjelmistotarjoajien sopimusmallien analysointi sekä optimointi.

Lisäpalvelut

Olemassaolevaan SAM-palvelusopimukseen voi liittää tarpeen mukaan lisäpalveluita esimerkiksi muuttuvasta resursoinnista johtuen. Tarjoamme lisäksi palveluita. jotka tähtäävät jatkuvaan prosessi- ja kustannustehokkuuteen sekä mahdollistavat muunmuassa konsolidoinnin myotä aidosti korkeamman tieto¬turvan sekä työntekijöiden työn tuottavuuden lisääntymisen olipa kyse on-premise-, hybridi- tai pilviympäristöstä.


COMPAREX Portfolio Management Platform - moderni tapa hallita ohjelmistoja

Palveluna perinteisten ohjelmisto-omaisuuden hallinnan palveluiden päälle tarjoamme COMPAREX Portfolio Management Platform -palvelua, joka antaa tehokkaan asennuskannan seurannan ja käytöasteen seurannan ansiosta aivan uudenlaisen näkymän omaan lisenssiomaisuuteen sekä mahdollistaa aidosti ohjelmistoportfolion hankinta-, hallinta-, asennus- ja tietoturvasuunnittelun.

Mihin kaikkeen pystyisinkään ohjelmistoportfolion analysoinnin ja jatkuvan optimoinnin ansiosta?
 
Pystytkö vastaamaan alla olevan kuvan kysymyksiin?

Mikäli pystyt, tuon tiedon esillekaivaminen on vaatinut mahdollisesti kohtuullisen määrän vaivannäköä ja työtunteja.

COMPAREX Portfolio Management Platformin (PMP) avulla pystyt selkeästi identifioimaan asennetut ohjelmistot läpi organisaation sekä nopeuttamaan ohjelmistojen aktivointia käyttöön tarpeen mukaan. Mikäli käytät jo jotakin inventointityökalua ohjelmisto-omaisuuden hallintaan, toimii se hyvänä perustana PMP:lle.

Lisenssiomaisuudesta vastaavat, administraattorit, tietoturvasta vastaavat sekä talousjohto haluaisivat varmasti päästä käsiksi tarvittaessa yksityiskohtaiseen ja visuaalisesti helposti ymmärrettävään tietoon ohjelmistoportfolion sisällöstä. Tyypillisesti yritysten käytössä olevat inventointityökalut ja analysointimetodit eivät kuitenkaan mahdollista tätä.

Laaja tunnistustietokanta DNA Profiler
COMPAREXin ohjelmistojen tunnistustietokanta laajenee koko ajan ja tänään se kattaa 14 000 valmistajan noin 800 000 tuotetta tunnistettavia ohjelmistoja. Palvelussa hyödynnämme tätä uniikkia dna:ta, jotta analyysin jälkeen asiakkaan koko identifioitu ohjelmistokanta pystytään selkeästi esittämään omalle organisaatiollesi räätälöidyllä COMPAREX Dashboardilla. Näin käyttäjä saa mahdollisuuden tarkastella tietoa eri kulmista ja analysoida dataa olemassaolevasta kannasta tulevaa käyttöä ja käyttötarvetta varten. Dashboard-näkymä mahdollistaa myös tiedon analysoinnin käyttämättömistä ohjelmistoista. Lue lisää palvelusta täältä.

                                                              

© COMPAREX Finland Oy