IBM Verse

IBM Verse -sähköpostipalvelu yhdistää analytiikan, sosiaaliset ratkaisut ja sähköpostin yhdeksi kokonaisuudeksi
 

IBM muokkasi käsitystä perinteisestä sähköpostista ja työnteosta yritysympäristössä esittelemällä IBM Verse -sähköpostipalvelun. Verse tarjoaa työntekijöille nopean tavan löytää tietoa ja oikeat ihmiset. Lisäksi IBM Verse kehittää tulevaisuuden työntekotapoja yhdistämällä pilvi-, analytiikka-, tietoturva- ja sosiaalisia ratkaisuja.

SoftLayerin päälle rakennettu ja yritystason tietoturvavaatimukset täyttävä palvelu paketoi sisäänsä niin sähköpostin, palaverien järjestämisen, kalenterin, tiedostojen jaon, teksti- ja videopikaviestimet kuin sosiaaliset työkalutkin ja paljon muuta. Se tarjoaa skaalautuvan pilvipohjaisen yhteistyöalustan, joka on optimoitu toimimaan verkko- ja mobiiliympäristöissä. IBM Verse on ensimmäinen viestijärjestelmä, joka sisältää näkymähaun mahdollistaen näin tiedon tarkan määrittämisen ja haun sähköpostitilin kaikesta sisällöstä.

Verse hyödyntää sisäänrakennettua analytiikkaa, joka antaa yhdellä silmäyksellä näkymän päivän tärkeimmistä tapahtumista. Se oppii tuntemaan käyttäjänsä mieltymykset ja työjärjestyksen. Verse tarjoaa käyttäjälleen nopeasti tietoa halutusta projektista - niin sen parissa työskentelevistä ihmisistä kuin tiimeistäkin. Tulevaisuudessa IBM Verse -palvelussa on mahdollista ottaa käyttöön
Watson-teknologioita, jotka mahdollistavat kysymysten esittämisen Watsonille halutusta aiheesta. Watson esittää vastauksensa luotettavuuden mukaan järjestettynä.

Yhteistyö ihmisten, ei sähköpostin kanssa

Yli viidenkymmenen kumppanin ja asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitetyn sähköpostipalvelun ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa: älykäs tehtävien priorisointi: IBM Verse -palvelu analysoi käyttäjänsä käyttäytymistä ja mieltymyksiä tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta personoidun ja ennakoivan. Ominaisuuden ansiosta palvelu etsii erilaiset työtehtävät nopeasti ja priorisoi ne.
laitteiden välinen intuitiivinen yhteistyö: mobiili- sekä verkkoympäristössä toimiva intuitiivinen "at-a-glance" -käyttöliittymä tuo käyttäjälleen tietoja näkymään monesta eri lähteestä, eri alustoilla käydyistä keskusteluista dokumentteihin. Ominaisuus mahdollistaa nopean tiedon jakamisen niin pilvipohjaisten yhteisöjen kautta kuin blogipostauksina.

IBM Versen avulla voidaan luoda vahva side projektissa mukana olevien tai samassa toimeksiannossa työskentelevien ihmisten ja tiimien välille. Palvelu mahdollistaa työntekijäprofiileiden visualisoinnin, yksilöiden ja tiimien välisten suhteiden ymmärtämisen ja projektien tehokkaamman seurannan ja hallinnan sekä tehtävien jakamisen.

Lisäksi IBM Verse mahdollistaa tiedon jakamisen millä tahansa sosiaalisella alustalla niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella vain muutamalla klikkauksella. Esimerkiksi projektijohto voi jakaa tietoa blogipostauksien kautta koko tiimille sen sijaan, että se kommunikoisi perinteisen sähköpostin avulla.

© COMPAREX Finland Oy