• Welcome to COMPAREXonline
    Най-лесният начин за покупка
    на софтуер, когато ви е необходим
    eProcurement със COMPAREXonline

Добре дошли в COMPAREXonline

 Видео

Оптимизация на производителността – Обяснено в 2 минути

 Изтегляне

Достъп до обучения за ползване на COMPAREXonlinе.

 Поддръжка

Свържете се с нас за повече информация и локална поддръжка на COMPAREXonline.

С COMPAREXonline вие управлявате и автоматизирате процесите си на поръчване . COMPAREXonline е част от COMPAREX SoftCare, професионално решение за управление на лицензи, което ви помага за намаляване на рисковете от несъответствие, намаляване на разходите в процеса на управление и закупуване на лицензи за софтуер, и повишаване на нивото на ефективност на процесите за поръчки.

 Прочетете повече за SoftCare (EN)
 Прочетете повече за COMPAREXonline (EN)