• MODERN WORK

Nowoczesne miejsce pracy
Stwórz nowoczesne miejsce pracy z firmą COMPAREX

Cyfryzacja to jedynie termin opisujący przejście do globalnego świata cyfrowego oraz sposób, w jaki odpowiednie technologie restrukturyzują świat biznesu oraz całe społeczeństwo.

Oznacza to, że firmy, aby zagwarantować generowanie wartości dodanej i rozwój biznesu musządostosować się do postępującej cyfryzacji wszystkich sektorów gospodarki.

Nowoczesne miejsce pracy jest kluczowym elementem cyfrowej transformacji firmy. Nowoczesny sprzęt informatyczny zwiększa wydajność pracy personelu i przyczynia się do odnoszenia przez firmę sukcesów..

Rozwiązanie Microsoft Collaboration World oferuje teraz obszerne interfejsy i platformy zapewniające wydajne i produktywne środowiska pracy, w których główny nacisk kładzie się na kwestię zabezpieczeń. Dzięki współpracy z firmą COMPAREX przejście do świata cyfrowego, dostosowanie się do nowych warunków to szansa, którą Twoja firma może natychmiast wykorzystać.

 

Sojusznik w cyfrowym świecie

 

Nowoczesne miejsce pracy z firmą COMPAREX oznacza doświadczonego partnera wspierającego organizację w cyfrowej podróży przez cały cykl życia w chmurze.

   Zakupy oprogramowania i zarządzanie licencjami

  Opracowanie koncepcji, wdrażanie oraz wspieranie infrastruktur i rozwiązań informatycznych

  Kursy i szkolenia dla personelu

 
Firma COMPAREX spełnia oczekiwania klientów w zakresie tworzenia nowoczesnego miejsca pracy, zapewniając jednocześnie pakiet wsparcia 360° oparty na kompleksowej ofercie również po udanej implementacji. 

 

Stwórz nowoczesne miejsce pracy w swojej firmie wspólnie z firmą COMPAREX.

Anfoderungen an moderne ArbeitplätzeSource: Arbeitsplatz-der-Zukunft-Studie 2017 (IDG Research Services, Munich); www.computerwoche.de/a/der-arbeitsplatz-der-zukunft,3211574; www.arbeits-abc.de/arbeitsplatz-der-zukunft>

 

Badania wskazują, że tylko 13 procent pracowników jest zadowolonych ze sprzętu technicznego, jakim dysponują w swoich miejscach pracy. Dodatkowo nowe modele czasu pracy oraz biura domowe stają się coraz ważniejsze. Około dwóch trzecich firm już stosuje strategię nowych koncepcji pracy. Jednak wdrożenie takich rozwiązań często jest skomplikowane.

Wyniki te dowodzą, że pracownicy domagają się zmian oraz przyjęcia bardziej nowoczesnych strategii w miejscach pracy. Silny partner  jest gwarantem efektywnej migracji i zarządzania zmianami w miejscu pracy.

Centrum wiedzy nowoczesnego miejsca pracy

Zapoznaj się z artykułami autorstwa ekspertów COMPAREX na temat nowoczesnych miejsc pracy. Dowiedz się, jak twoja firma może wykorzystać nowoczesne systemy pracy. Zawsze na pierwszym miejscu: koszty, zabezpieczenia, licencje i produktywność.

Knockout in the First Round: Microsoft Teams Beats WhatsApp

  03/19/2018 |   Thino Ullmann

Using a private messenger to discuss professional details with colleagues is a tricky topic if one considers the data protection and security aspects! We’ll show you how Microsoft Teams easily knocks the socks off of WhatsApp in the heavyweight division of company requirements. Read the full article ...

 

Inviting Employees, Customers and Partners to a Skype Meeting When on the Road

  03/07/2018 |   COMPAREX Blog Editorial Team

Modern collaboration is dynamic and overcomes spatial boundaries – and yes, it is possible when you’re on the road. Office 365 Enterprise E5 and Skype for Business provide simple and efficient support. You can even include important persons in project meetings, wherever they happen to be. Read the full article ...

The Key to Collaboration: Mastering the Modern Workplace

  02/19/2018 |   COMPAREX Blog Editorial Team

To take advantage of changing market conditions, businesses must strive to be as agile as possible. This means taking advantage of flexible and remote working, enabling employees to remain productive from wherever they are. Read the full article ...

Read all blog articles