• Artificial Intelligence
    Waar en hoe kan AI jouw organisatie helpen?

In jouw organisatie spelen tal van processen. En natuurlijk wil je deze zo soepel en zo snel mogelijk laten verlopen. Wellicht vraag je je af welke processen je kunt automatiseren of versnellen. Om jouw workload te verlichten, jouw medewerkers te ontlasten, fouten te voorkomen, tijdwinst te behalen of kosten te besparen. Artificial Intelligence (AI) kan dan een uitkomst zijn. De ontwikkelingen rondom deze kunstmatige vorm van intelligentie gaan namelijk snel. AI biedt dan ook voor steeds meer vraagstukken een oplossing. Maar waar kun je AI inzetten? Wat is de beste oplossing? En waar is snel winst te behalen?

Artificial Intelligence is een term die steeds vaker voorbij komt. Het is echter lastig voor organisaties om te bepalen waar AI ingezet kan worden en hoe het kan worden geadopteerd in een productieproces. Maar waar moet je bij AI precies aan denken? AI heeft vele toepassingen. Denk aan het automatiseren van processen, het extraheren van content, het verzamelen van data, het omzetten van spraak naar tekst of het verzamelen of verwerken van gestructureerde én ongestructureerde data die van oudsher lastig te begrijpen is voor computers. AI is in staat om die complexe materie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken in een volgende fase van het proces. We lichten het toe met twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: AI en processen

Kijken we naar het automatiseren van processen, dan gaat het bijvoorbeeld om de correspondentie die binnenkomt in jouw organisatie zoals brieven, e-mails, klantverzoeken, verslagen en vragen van burgers. Laten we als voorbeeld poststukken nemen. De postkamer sorteert de poststukken waarna de behandelaar op de desbetreffende afdeling de belangrijkste gegevens extraheert en invoert.

Een AI-oplossing kan die stappen vervangen waardoor jouw medewerkers zich kunnen richten op taken die van meer toegevoegde waarde zijn. Bovendien worden klantvragen, verzoeken, klachten of aanvragen sneller behandeld en fouten voorkomen. Dat zorgt voor een hogere klanttevredenheid.

Voorbeeld 2: AI en complexe materie

AI kan echter ook uitkomst bieden bij complexere materie. Niet om het proces volledig over te nemen, maar om het proces te versnellen. Denk daarbij aan een juridisch dossier of medisch rapport. Het gaat dan vaak om lange teksten, zonder vaste structuur, geschreven door telkens verschillende experts. AI is in staat om die lappen teksten samen te vatten tot de kern; de informatie waar het eigenlijk om draait. Ook is AI in staat verbanden te leggen en emoties te begrijpen.

Op basis van die samenvatting kunnen jouw specialisten conclusies trekken of beslissingen nemen. Dit scheelt hen veel werk en tijd. Ze kunnen dossiers of rapporten sneller behandelen. En dat is essentieel om jouw workload aan te blijven kunnen. Bovendien behandelt en beoordeelt AI elk stuk als gelijk. Er is geen willekeur en er wordt niet per ongeluk iets over het hoofd gezien. AI is bovendien 24/7 in te zetten. Tot slot maakt AI kostbare domeinexpertise schaalbaar en waarborgt AI deze kennis. Zo verliest je geen expertise wanneer een medewerker uit dienst gaat.

Hoe zet je AI in?

Applicaties worden slimmer en zijn daarmee steeds beter in staat menselijke taal te begrijpen. COMPAREX is er dan ook van overtuigd dat in elke sector waardevolle AI toepassingen mogelijk zijn om processen te automatiseren of te versnellen en daarbij gekwalificeerd personeel vrij te spelen voor het creëren van veel meer toegevoegde waarde voor jouw klant. Ons advies is daarbij niet zomaar te beginnen, maar om eerst goed na te denken over een waardevolle businesscase waarbij het resultaat ook daadwerkelijk in productie genomen kan worden.

Vaak zijn dergelijke businesscases te vinden op plekken in de organisatie waar repeterende werkzaamheden worden uitgevoerd door goed gekwalificeerde mensen. Zij kunnen veel beter worden ingezet, maar daar is vanwege de werklast van de repeterende werkzaamheden in de bestaande situatie geen mogelijkheid voor. Wij helpen je graag bij het definiëren van die businesscase en het uitwerken van een stappenplan om de applicatie te bouwen en uiteindelijk in productie te nemen.

Bekijk de video waarin we dit samen met onze partner You-Get uitleggen.

Hoe helpen we je?

Voor de ontwikkeling van AI-oplossingen is COMPAREX een samenwerking gestart met Business Proces specialist You-Get. Samen hebben we de kennis en expertise in huis om je bij het volledige proces te helpen.

  • Om een businesscase te bepalen kijken we naar de processen in jouw organisatie en naar de mogelijkheden om snel winst te behalen binnen die processen.
  • Gezamenlijk maken we een stappenplan voor het inzetten van AI in dat proces.
  • Wij denken na over de best passende softwarecomponenten in jouw situatie, kunnen daarmee een implementatie verzorgen en onderhouden deze.

Wil je weten wat AI voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je een afspraak maken met een van onze experts? Neem contact op met Bart Idenburg of laat je contactgegevens achter in het onderstaande formulier.

Neem contact op

Bart Idenburg

Bart Idenburg

Solution Advisor

Deel deze pagina