De COMPAREX Foundation
De COMPAREX Foundation: Samen het verschil maken

Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten zet zich in voor de positieverbetering van mensen met een verstandelijke beperking en biedt financiële ondersteuning. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes en woonvormen, aangepaste materialen voor maneges, zorgboerderijen en speeltuinen. Maar ook groepsactiviteiten of informatiebijeenkomsten voor ouders en lotgenoten.

Hiervoor is geld nodig. Geld dat onder andere via collectes wordt ingezameld. En daarvoor zijn collectanten nodig. Ik collecteer alweer 7 jaar voor het Longfonds, zag in mijn agenda dat ik in die periode beschikbaar ben en heb me daarom aangemeld. Niet in de laatste plaats omdat ik (zoals veel mensen) in mijn nabije omgeving ook mensen met een verstandelijke beperking ken. Ik zet mij graag in voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten om ze te helpen hun doelstelling te behalen.

Steun ook dit fonds!

Stuur een SMS naar 4333 onder vermelding van FVG waarmee u éénmalig EUR 3,- doneert. U krijgt automatisch een ontvangstbevestiging. Namens het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, bedankt voor uw steun!