• Azure Readiness Assessment
  Wilt u ook in kaart brengen welke apps,databases en
  serverrollen u kunt gebruiken met Azure?

Met dit assesment brengen wij in kaart met welke applicaties, databases en serverrollen u een start kunt maken met het gebruik van Microsoft Azure. Wij identificeren de systemen en applicaties waarmee u aanwijsbare voordelen zult behalen. Hierbij kijken wij naar scenario’s zoals PaaS, IaaS, OTAP, storage en Remote app.

Het assessment wordt voor een groot deel geautomatiseerd uitgevoerd, gebruikmakend van het innovatieve ‘BlueDolphin’ van ValueBlue. Van de meest kansrijke opties die door BlueDolphin worden aangewezen, wordt in overleg met uw beheerders de context en de huidige, toekomstige en migratiekosten in kaart gebracht zodat de ‘return on investment’ kan worden bepaald. Het resultaat is een concreet beslisdocument waarmee u verder kunt.

Werkwijze van het Azure Readiness Assessment

 1. Start assessment en scan van het ICT-landschap (1 dag) 
  * Management intake, bepalen doelstellingen en afstemmen werkwijze
  * Uitvoeren MAP scan en data importeren in BlueDolphin
 2. Analyseren van de data in BlueDolphin (1 dag)
  * Bepalen van de meest kansrijke opties voor migratie naar Microsoft Azure
  * Inplannen van gesprekken met database- en applicatiebeheerders
 3. (Telefonische) gesprekken met beheerders om de scandata aan te vullen (1 dag)
 4. Verwerken informatie uit de interviews (2 dagen)
 5. Huidige kosten van de gekozen opties in kaart brengen (3 dagen)
 6. Migratiekosten van de gekozen opties bepalen (1 dag)
 7. Endrapportage (1 dag)
  * Definitieve lijst met migratieopties naar Microsoft Azure
  * Business case met “Return on Investment”
  * Overdrachtsdocument naar de implementatiepartner die de uitvoering van de migratie verzorgt

Resultaat van het Azure Readiness Assessment

Het resultaat is een rapport met uitgewerkte opties voor migratie naar Microsoft Azure. Dit zijn die systemen en applicaties die het beste als eerste naar Microsoft Azure kunnen worden overgezet en duidelijke voordelen opleveren. Voor deze opties worden de huidige kosten, de toekomstige kosten op Azure en de migratiekosten uitgewerkt.

Voorbeeldgrafiek kosten in huidige situatie vs. kosten in Azure

Per component wordt daarnaast uitgelegd waarom die optie is gekozen. Dit wordt gedaan met een beschrijving van de componenten, de verwachte voordelen voor de betreffende optie en de mogelijke risico’s waarmee rekening gehouden moet worden bij migratie naar MS Azure. Tevens wordt een diagram aangeleverd met alle relaties en afhankelijkheden van de specifieke opties, zodat direct een impact analyse van de migratie naar Azure inzichtelijk gemaakt wordt.

Met het rapport kunnen direct concrete vervolgstappen ingepland worden, zonder dat hiervoor nog verder onderzoek gedaan hoeft te worden.

Voorbeeld van een architectuurtekening

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit assessment? Neem contact op met uw Accountmanager of met Ron Vermeulen, Manager Cloud Solutions.

Neem contact op

Ron Vermeulen

Ron Vermeulen

Cloud Manager