• Enterprise Mobility Management Assessment
  Hoe kan bedrijfsinformatie veilig worden
  ontsloten op mobiele devices?

Mobiele devices (smartphones en tablets) zijn niet meer weg te denken uit een werkomgeving. Medewerkers verwachten dat zij hun taken kunnen uitvoeren op ieder moment en vrijwel op ieder device. Dit betekent dat al uw (klant)informatie op deze devices beschikbaar is.

Naast alle productiviteitsvoordelen die deze ontwikkeling met zich meebrengt, leidt dit ook tot een aantal uitdagingen binnen organisaties, waaronder:

 • De balans tussen de vrijheid voor de medewerker en controle door werkgever
 • Op welke wijze kan bedrijfsinformatie veilig ontsloten worden op mobiele devices?
 • Hoe kunt u als organisatie alle mobiele devices op een juiste manier beheren?
 • Hoe kunnen eigen ‘organisatie-apps’ zo goed mogelijk verspreid en gemonitord worden?
 • Hoe gaat u om met de beveiliging van de data op het device?

Om dit te faciliteren zijn er diverse ‘Enterprise Mobility Management’ spelers actief met ieder een eigen benadering. Maar welke van deze oplossingen en methodieken sluit het meest aan bij de (IT) strategie van uw organisatie en draagt tegelijkertijd bij aan de productiviteit van uw medewerkers?

COMPAREX heeft samen met BLAUD een Enterprise Mobility Management Assessment ontwikkeld. Na dit assessment:

 • heeft u duidelijkheid rondom de verschillende EMM-aanbieders en weet u welke oplossing het beste bij uw organisatie past
 • kunt u een bijdrage leveren aan de mobiele strategie van uw organisatie die gestaafd is aan behoeften vanuit eindgebruikers en kaders vanuit het organisatiebeleid
 • bent u bewust van de (on)mogelijkheden m.b.t. mobiel werken. Dit leidt mogelijk tot: beheerprocesoptimalisatie, productiviteitsverbetering, beveiliging van (klant)data

Doelgroep

De doelgroep voor het assessment wordt gevormd door alle partijen binnen een organisatie die belast zijn met een of meerdere van de volgende taken:

 • Uitrol of beheer van mobiele hardware/software
 • Informatiemanagement en/of security
 • Privacy beleid en beloning van medewerkers
 • Management & Business

Doorgaans wordt het assessment geïnitieerd vanuit de IT of security afdeling van een organisatie. Rollen die betrokken worden bij het assessment zijn de CIO/IT manager, Security Manager, HR Manager/Medewerker en een dwarsdoorsnede van de eindgebruikers binnen een organisatie. Denk bij deze laatste groep bijvoorbeeld aan het dagelijks bestuur of medewerkers in het primaire proces van de organisatie.

Kortom alle medewerkers die betrokken zijn of belang hebben bij het beheren en ontsluiten van mobiele toestellen en werk gerelateerde informatie. Daarbij spelen vragen als: Welke behoeften leven er eigenlijk voor het inzetten van mobiele devices voor werk gerelateerde activiteiten? Aan welke randvoorwaarden moet het mobiele beleid/strategie voldoen als er wordt gekeken naar HR/privacy, informatiemanagement of security?

Aanpak

Middels een aantal interviews met stakeholders van alle relevante afdelingen binnen uw organisatie wordt inzicht verkregen in de wensen, eisen en kaders waaraan een Enterprise Mobility Management oplossing moet voldoen. Deze inventarisatie resulteert in een visiedocument en een set aan aanbevelingen inclusief een stappenplan voor de optimale inzet van Enterprise Mobility Management.

Centraal in dit assessment staat het faciliteren van medewerkers in hun dagelijks werk met behoud van beheersbaarheid en informatieveiligheid. Hierbij worden ook applicaties/suites als Office365 en primaire proces applicaties meegenomen. Uiteraard houdt het assessment rekening met de huidige of gewenste IT infrastructuur en met actuele wet- en regelgeving omtrent bijvoorbeeld privacy.

Deliverables

 • Aanbevelingen ten aanzien van functionaliteit en beleid
 • Aanbevelingen ten aanzien van de technische inrichting (keuze voor EMM-oplossing)
 • Visie presentatie en plan van aanpak verdeeld in fasen om tot realisatie van de strategie te komen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit assessment of bent u op zoek naar advies? Neem dan contact op met Jeffrey de Heer, Teamleider Security & Information Management of uw Account Team.

 

Neem contact op

Jeffrey de Heer

Jeffrey de Heer

Business Unit Manager Solution Advising