• Office 365 ProPlus Readiness Assessment
  Bepaal de haalbaarheid van de
  nieuwste Office-applicatie

De Office 365 ProPlus versie (Click-to-run) kent vele voordelen, alleen er bestaat vaak twijfel of deze Office versie samenwerkt met de huidige line-of-business applicaties. Wilt u weten of uw organisatie klaar is voor het gebruik van de Office 365 ProPlus desktopapplicatie (Office 2016)? Dit assessment geeft inzicht in de Office afhankelijkheden en brengt in kaart welke documenten het meest gebruikt worden zodat u de juiste voorbereidingen kunt treffen.

Als resultaat ontvangt u een adviesrapport met de te nemen stappen om naar Office 365 ProPlus te migreren. Dit bevat een overzicht van applicatie plug-ins en of deze mogelijke compatibiliteits-problemen geven. Ook krijgt u inzicht in de meest gebruikte documenten. Zo kunt u een gefundeerd besluit nemen om naar Office 365 ProPlus te migreren.

Voordelen van het Office 365 ProPlus Readiness Assessment

 • Overzicht van add-ins Met dit assessment krijgt u een overzicht van alle geregistreerde Microsoft Office add-ins
 • Compatibiliteitsoverzicht Het Assessment levert een Excel-rapportage op over de compatibiliteit van de vijf meest gebruikte add-ins (handmatige analyse)
 • Overzicht documenten U ontvangt een Excel-overzicht van de 50 meest gebruikte Microsoft Office-documenten
 • Overzicht aandachtspunten Het assessment biedt een overzicht van aandachtspunten en  aanbevelingen voor de migratie

Doelgroep

Dit readiness assessment is ontwikkeld voor IT-management en IT-professionals die inzage willen hebben in de te nemen stappen om gebruik te maken van de Office 365 ProPlus desktop-applicatie (Office 2016).

Aanpak

De volgende activiteiten zijn onderdeel van het onderzoek:

 • Workshop - Hoe werkt Office 365 ProPlus, wat zijn de aandachtspunten en uitleg van de Office Telemetry Dashboard tooling voor het in kaart brengen van add-ins en documenten
 • Meting - Inrichting van Office Telemetry Deashboard tooling
 • Adviesrapport - Rapport met de resultaten
 • Evaluatie - Bespreking van de resultaten en vervolgstappen

Uitgangspunten en randvoorwaarden

De technische inventarisatie vindt plaats bij u op locatie. Voor de inventarisatie dient uw beheerder te beschikken over inhoudelijke kennis van de omgeving en de autorisatie om de gewenste informatie te verzamelen. Daarnaast is voor de tooling een virtuele server benodigd.

Deliverables

Na afloop ontvangt u een adviesrapport met de resultaten en vervolgstappen, zoals hierboven beschreven. Met deze rapportage bent u goed voorbereid en kunt u de eventuele overstap naar uw nieuwe Office-omgeving snel maken.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Office 365 ProPlus Readiness Assessment? Neem dan contact op met Ron Vermeulen, Manager Cloud Solutions.

Neem contact op

Ron Vermeulen

Ron Vermeulen

Cloud Manager