• COMPAREX Cloud Connect
    Cloud Solutions van COMPAREX
    Wij begeleiden uw migratie naar de cloud

Sla uw back-up veilig en schaalbaar op in de cloud

Met COMPAREX Cloud Connect voegt u een veilige back-up locatie toe in de cloud. De unieke combinatie van Veeam technologie en dataopslag van Microsoft Azure bespaart meer dan 50% ten opzichte van gangbare alternatieven. Laat u inspireren en voorlichten tijdens een workshop.

Is de back-up van gegevens bij u goed geregeld en kunt u de exponentiële datagroei nog aan? Een storing van bedrijfssystemen of een verkeerde handeling door een medewerker moet natuurlijk niet leiden tot het verlies van waardevolle data. Ook uw organisatie heeft daarom een betrouwbare plek nodig om back-ups off-site op te slaan en snel te herstellen in geval van nood.

Is uw organisatie voorzien van een lokale back-up faciliteit en een secundaire opslaglocatie? Dan betekent een verdubbeling van het dataverbruik vaak een verviervoudiging van de benodigde back-up-opslag. Om dit schaalbaar en betaalbaar te houden, is back-up in de cloud een goede optie.

COMPAREX Cloud Connect combineert hiervoor Veeam Backup & Replication met de opslagmogelijkheid van Microsoft Azure. Het resultaat is een volledig geïntegreerde, schaalbare en veilige manier om uw tweede langetermijn back-up in de cloud op te slaan. Het gebeurt bovendien veel goedkoper dan andere back-upmethoden, zoals tapes, lokale redundantie of alternatieven voor hosted cloud back-up.

Besparing van meer dan 50% op uw back-up kosten

COMPAREX Cloud Connect levert een besparing van meer dan 50% op gangbare back-up oplossingen, zoals met tape of via een hosted back-upleverancier. De oplossing slaat de gegevens online op in het cloudplatform Azure, zonder de kosten en complexiteit die het beheer van een externe infrastructuur met zich meebrengt.

U hoeft dus zelf geen secundaire datacenterlocatie of tape transport service te bekostigen. Bovendien kunt u eventueel eerder ingekocht Azure-tegoed inzetten voor de back-up. In veel gevallen betekent dit dat er geen extra kosten zijn voor opslag.

Optimale beschikbaarheid

Met COMPAREX Cloud Connect verzekert u zich van optimale beschikbaarheid van uw data. De eerste kopie van uw back-up blijft voor een beperkte periode gewoon nog in uw eigen datacenter opgeslagen. Hiermee dekt u veruit het grootste deel van de back-up verzoeken af: 90% van de restores zijn namelijk niet ouder dan een week.

Voor herstel van oudere data staat de tweede kopie in de cloud. Deze wordt geo-redundant opgeslagen: driemaal in een datacenter in Amsterdam en driemaal in een datacenter in Dublin, Ierland. Alle gegevens blijven daarmee gegarandeerd binnen de Europese Unie. Het beheer van de back-up, de virtuele servers, de applicaties en de onderliggende data blijft in handen van uw eigen organisatie.

Veilig in de repository

Naast de versleuteling van uw data toont onderstaande afbeelding hoe u de data veilig in een geïsoleerde omgeving (cloud repository) opslaat.

Cloud Connect zorgt voor de veiligheid van uw data

In 6 stappen uw back-up veilig in de cloud

Heeft u al Veeam Backup & Replication versie 7 of hoger? Probeer dan COMPAREX Cloud Connect voor tien virtuele servers voor dertig dagen! Hiervoor volgt u de volgende stappen:

  • Stap 1: Neem contact op met COMPAREX voor de details van Veeam Cloud Connect;
  • Stap 2: Selecteer een nieuwe Service Provider in Veeam onder Backup Infrastructure;
  • Stap 3: Geef als DNS-naam veeam.comparexcloud.com en als Port: 6180 op;
  • Stap 4: Valideer het certificaat met de zojuist ontvangen gegevens;
  • Stap 5: Geef de ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord op;
  • Stap 6: Een validatie van de configuratie en u bent klaar voor back-up en restore Geo-redundant binnen de Europese Unie.

Vervolgstappen

Is COMPAREX Cloud Connect geschikt voor uw organisatie? Welke stappen zijn nodig om de oplossing in gebruik te nemen? Wij organiseren graag een workshop en beoordelen samen met u in hoeverre uw organisatie klaar is voor Cloud Connect en welke stappen u vervolgens kunt zetten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de kosten van COMPAREX Cloud Connect of wilt u zich samen met collega's direct aanmelden voor deelname aan een workshop? Neem dan contact met ons op!

 Neem NU contact met ons op!

Azure Activation Pack

De cloud wordt pas echt interessant als u uw applicaties evalueert. Een stap in de cloud is voor veel organisaties een stap in het onbekende. Office 365 is het eerste waar veel bedrijven aan denken. Maar u kunt ook veel winst behalen door bedrijfsapplicaties naar de cloud te verhuizen als deze zich nu nog in uw eigen serverruimtes bevinden. Microsoft Azure is hiervoor het geschikte platform. Het biedt een groeiende verzameling van geïntegreerde services, voorberekeningen, opslag, gegevens, netwerken en toepassingen. U kunt daarmee niet alleen sneller werken, u krijgt ook meer gedaan en bespaart geld.

Lees meer over Azure Activation Pack


Neem contact op

Ron Vermeulen

Ron Vermeulen

Cloud Manager


Cloud Inspiratie-workshop

Het gebruik van mobility en cloud computing heeft grote gevolgen voor de dienstverlening die u levert. Het schept waardevolle mogelijkheden, maar kent ook valkuilen. Overweegt u de stap naar de cloud? Laat u goed voorlichten. COMPAREX verzorgt leerzame workshops waarin de laatste trends en markontwikkelingen de revue passeren. Onze experts vertalen ze graag naar concrete oplossingen die u op weg helpen.

Lees meer over de Cloud Inspiratieworkshop


VeeamLive Show

Ron Vermeulen was als gastspreker aanwezig in de VeeamLive | Show: Is Backup Dead? Deze Engelstalige live-uitzending beantwoordt diverse vragen op het gebied van het inrichten van uw back-up omgeving. Gaat u on-premise of in de cloud?

Bekijk hier de video