Slimmer (samen)werken door gedragsverandering: Atoption-as-a-Service

Slimmer (samen)werken door gedragsverandering

 

Wilt u weten wat Office 365 u oplevert en hoe u er nog meer uit haalt? Wij maken dat meetbaar voor u. Dit is de basis van ons Office 365 Managed Services-pakket voor een doorlopende ondersteuning op uw Microsoft Cloud.

Microsoft is verantwoordelijk voor een groot deel van het technisch beheer, maar laat het behalen van succesvol gebruik over aan u. Wij helpen u daar continu mee; op functioneel niveau en op het gebied van adoptie.

Succesvol gebruik gaat niet alleen over de introductie, maar over continue gedragsverandering op het gebied van slimmer (samen)werken.

Het succes van een digitale werkplek of een samenwerkings- en communicatieplatform wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Inzicht met de tool Organizational Pulse van Rapid Circle.
 • Afdelingsoverstijgende samenwerking.
 • Effectief gebruik van samenwerkingsfuncties:
  • Online vergaderfunctionaliteiten voor minder reistijd.
  • Slimmer communiceren met chat en beschikbaarheidsinformatie.
  • Effectiever samenwerken met teamsite en groepen.
  • Efficiëntere productie van documenten met co-authoring.
  • Vele andere functies die de productiviteit verhogen.
 • In hoeverre de dagindeling van uw medewerkers effectief is:
  • Vergaderdruk in de agenda.
  • Worden werkzaamheden bepaald door de inbox.
 • Zoek- en navigatieoptimalisatie. Kunnen gebruikers vinden waarnaar ze zoeken?
 • Gezonde balans tussen werk en privé. Wanneer en waar werkt men?
 • Papierloos werken. Als dit een doel is, dan meten we in hoeverre dit gedaan wordt.

Dit is een kleine selectie om u een beeld te geven van alle mogelijkheden. Samen selecteren we de voor u meest waardevolle doelen en realiseren we een plan voor het behalen van de gewenste resultaten. Deze zijn uw gids tot effectiever werken en dus ook tot het behalen van meer waarde uit uw investering in Office 365.

Inzicht met Organizational Pulse

Op basis van uw doelen richten wij dashboards in die het huidige gedrag van uw organisatie visualiseren. Er zijn meer dan 30 elementen meetbaar van organisatorisch tot technologisch. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Afdelingsoverschrijdende samenwerking

De hoeveelheid gedeelde documenten, verzonden e-mails en vergaderingen met personen buiten de afdeling.

Deze grafiek toont in welke mate de afdelingen documenten (en dus informatie of kennis) met elkaar delen, e-mail versturen en ontmoeten. In deze grafiek ziet u of er sprake is van de organisatiecultuur of dat u te maken heeft met een eilandcultuur.

Effectiviteit van vergaderingen

De hoeveelheid vergaderingen waarin deelnemers e-mail versturen. Deze grafiek toont het percentage vergaderingen waarin deelnemers één of meer e-mails verzonden hebben.

Tijd die per dag door de inbox wordt bepaald

Het aantal kwartier per dag dat medewerkers minimaal één e-mail verzenden. Een achturige werkdag bestaat uit 32 kwartieren.

9,57

kwartieren per dag

Dit getal geeft aan of medewerkers hun werkdag laten leiden door hun e-mail of door het stellen van andere prioriteiten.

Percentage e-mail dat in het weekend wordt verstuurd

Wordt er veel e-mail verzonden in het weekend? Hebben de mensen dan een gezonde balans tussen werk en privé? En krijgen ze hun werk af gedurende de werkweek?

Bijlagen die via de Cloud worden verstuurd

Hoeveelheid bijlagen die verzonden worden als link via OneDrive of SharePoint ten opzichte van een volledige bijlage via e-mail.

16                                      624

Bijlagen via de cloud    Bijlagen traditioneel via

e-mail

Dit overzicht geeft aan of modern delen via de Cloud wordt omarmd of nog aandacht nodig heeft.

 

In vijf stappen van doelen stellen naar gedragsverandering

Samen met een kleine groep stakeholders vanuit uw organisatie worden doelen gesteld voor de gewenste gedragsverandering. Dit wordt vastgelegd in een adoptieplan, en dashboards worden ingericht voor een nulmeting en het meten van de voortgang van de doelen. Wij ondersteunen uw IT-afdeling in het “Cloud denken” om samen te werken aan verbetervoorstellen. Gedurende een half jaar ontvangt u twee dagen per maand trainingen, tips & tricks en innovatieadvies voor het aanzetten / toepassen van functionaliteiten om de gewenste gedragsverandering te realiseren.

In 5 stappen van doelen stellen naar gedragsverandering

Doelgroep

Veel IT-gedreven projecten zijn niet succesvol omdat de beoogde veranderingen in werkwijze of gedrag niet of onvoldoende zijn doorgevoerd. De ervaring van onze klanten is dat inzage in de werkwijze helpt om gedragsverandering mogelijk te maken. De deelname aan de workshop door vertegenwoordigers van zowel de business als IT is een uitstekend vertrekpunt voor de gewenste gedragsverandering en verankering ervan in uw organisatie.

Deliverables

 • Adoptieplan voor het realiseren van de doelen die voor uw organisatie waarde opleveren.
 • Dashboard met inzage in gedrag.
 • Verbetervoorstellen en adoptietrainingen die helpen tot gedragsverandering.

Profiteer nu van onze Adoption-as-a-Service!

Wilt u direct profiteren van onze Adoption-as-a-Service? Of wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw gegevens achter!

 Profiteer NU van onze Adoption-as-a-Service