• Neem deel aan onze workshops
    Laat u inspireren en neem deel aan onze workshops

Wij helpen u: doe inspiratie op via onze (gratis) workshops

Uw medewerkers willen graag altijd en overal gebruik kunnen maken van hun applicaties en data en op elk device. Dat levert voor uw IT een aantal uitdagingen op. Met onze diensten helpen wij u graag bij de digitale transformatie van uw organisatie. Daarnaast bieden wij advies en ondersteuning op het gebied van de Cloud, Security, Mobility, Big Data & Analytics, Computing Everywhere, Information Management en SAM-vraagstukken.

Onze dienstverlening begint bij het inspireren van uw medewerkers in (vaak) gratis workshops over diverse onderwerpen. Hierin laten wij zien welke (technische) mogelijkheden er zijn en vooral: welke voordelen.

Microsoft Cloud & algemene workshops

Een migratie van uw organisatie naar de cloud doet u niet zomaar; goed vooronderzoek en overleg vergroot de kans op succes. Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft of wanneer u behoefte heeft aan advies.

HoloLens Quick Start workshop

VIEW workshop

Security workshops

Meldplicht datalekken, ransomware, diefstal van gegevens, laptops, etc. Met de toename van de hoeveelheid data en het belang van het delen daarvan, krijgt de beveiliging soms niet de aandacht die het verdient. Onze Security specialisten helpen u met het inventariseren van mogelijke kwetsbaarheden, en met het beveiligen van uw organisatie. Dit doen wij onder andere met de Cloud Security workshop.

Information Management workshops

Tijdens de Data Management Optimalisatie workshop bespreken wij hoe u een sterk datamanagement te bouwen en uw doelen te bereiken. De benodigde bouwstenen worden op concreet en operationeel niveau besproken met een focus op de infrastructuur en de processen waarmee u uw data beheert. Voorafgaand aan deze workshop bespreken wij de technische en operationele details met u. Aan de hand hiervan richten wij de workshop volledig in op uw specifieke situatie.

Software Asset Management (SAM) workshop

SAM vormt een cruciale schakel bij het verkrijgen van inzicht in uw processen, procedures, organisatie, tooling, beleid en kennis van software. Omdat IT uitermate belangrijk is voor bedrijven om hun concurrentiepositie te behouden en te verbeteren, moet SAM op de agenda van het management staan. Wij helpen het management met onze diensten om grip te krijgen op software en deze zo efficiënt mogelijk in te zetten. Maak kennis met de succesfactoren, valkuilen én voordelen van SAM met onze SAM workshop.

Computing Everywhere workshops

Met Computing Everywhere vervaagt de grens tussen zakelijk en privé en tussen digitaal en fysiek. Door toenemende technologische ontwikkelingen wordt er nogal wat gevraagd van uw IT organisatie. BYOD, CYOD, (server)virtualisatie zorgen voor een uitdaging. Hoe pakt u Computing Everywhere aan? Met onze diensten brengen wij uw software-, hardware- en licentielandschap in kaart en helpen wij u met het opstellen van een roadmap.

Citrix Workspace Inspiration workshop / Citrix Workspace Inspiration workshop (high-level) / Citrix Workspace Health Check

Citrix NetScaler Inspiration workshop / Citrix NetScaler Inspiration workshop (high-level) / Citrix NetScaler Health Check

Software Defined Data Center workshop

Bent u geïnspireerd geraakt?

Via Readiness, PoC en Migratie helpen wij u met de Adoptie

In de readiness fase kijken wij met u in hoeverre uw organisatie klaar is om de volgende stap te zetten. Indien gewenst zetten wij een Proof of Concept op. Bij een positief resultaat bereiden wij de migratie voor en voeren deze voor u uit. Maar uiteindelijk heeft een investering alleen zin wanneer uw organisatie ook alle mogelijkheden omarmt. En dat stimuleren wij in de adoptiefase met training en begeleiding.

Heeft u vragen?

Of wilt u advies? Neem contact met ons op via +31 20 2586 800 op per e-mail info@comparex.nl.

Neem contact op