• Citrix NetScaler Services
  Een appliance die veilig, altijd en overal toegang geeft
  tot netwerken, servers en applicaties?

De Citrix NetScaler is een netwerk appliance die op een veilige manier, altijd en overal toegang geeft tot netwerken, servers en applicaties. Door zijn veelzijdigheid op het gebied van onder andere app delivery, load balancing, veilige toegang (SSO), SSL acceleratie, appfirewall, monitoring en management wordt de NetScaler gezien als het Zwitsers zakmes voor netwerkservices.

De kracht van de NetScaler is zijn veelzijdigheid, maar dat maakt het voor u als klant niet gemakkelijker om te komen tot de juiste NetScaler-oplossing en -configuratie. Om u hierbij te helpen heeft COMPAREX een drietal diensten ontwikkeld.

1. Netscaler Inspiration Workshop

Tijdens deze interactieve workshop geven wij aan de hand van uw functionele en technische eisen een overview van de mogelijkheden van de NetScaler. Het resultaat van deze Workshop is inzicht geven in de functionaliteiten van de NetScaler en een advies voor de te kiezen configuratie.

U heeft al een NetScaler gekocht, of u bent van plan een NetScaler aan te schaffen. In deze gevallen is er vaak al een idee hoe en waarvoor de NetScaler ingezet gaat worden. De kans is groot dat er meer scenario’s zijn waarvoor u de NetScaler kunt inzetten. De Inspiration Workshop geeft inzicht in verschillende functionaliteiten die de NetScaler biedt. Tijdens de Workshop wordt besproken hoe deze functionaliteiten een rol kunnen spelen bij het invullen van uw functionele en technische eisen.

De NetScaler Inspiration Workshop duurt twee uur waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Inventarisatie van de functionele en technische eisen en wensen.
 • Overzicht van de functionaliteiten van de NetScaler.
 • Voorbeelden van gebruikersscenario’s.
 • Advies over de configuratie.

Aan het einde van de NetScaler Inspiration Workshop heeft u inzicht in de functionaliteiten van de NetScaler in relatie tot uw functionele en technische eisen en wensen. Daarnaast werken wij een advies uit voor de te kiezen configuratie. De NetScaler Inspiration Workshop bieden wij u kosteloos aan.

2. NetScaler High Level Design

Wij werken het opgestelde advies uit in een NetScaler High Level Design met stappenplan om te komen tot de installatie en configuratie van uw NetScaler.

Tijdens de NetScaler Inspiration Workshop worden de functionele wensen en eisen vanuit uw organisatie gespiegeld aan de functionaliteiten die de NetScaler biedt. Hieruit volgt een advies met welke NetScaler versie en met welke features uw organisatie het beste is geholpen.

Onze NetScaler High Level Design service gaat verder. Tijdens deze sessie wordt het eerder gegeven advies vertaald naar een design dat specifiek is gericht op uw situatie. Met dit design bent u in staat de NetScaler zelf te (laten) installeren.

De NetScaler High Level Design service beslaat drie dagen:

Dag 1 en 2:

 • Design workshop.
 • Voorbeelden van gebruikersscenario’s.
 • Verdieping functionaliteiten.
 • Uitwerken High Level Design.
 • Uitwerken stappenplan.

Dag 3:

 • Oplevering designdocument en stappenplan.
 • Uitwerken stappenplan.
 • Oplevering designdocument en stappenplan.
 • Presentatie en doornemen designdocument en stappenplan.

Na afronding van de High Level Design service beschikt u over een designdocument met een architectuur overview en een beschrijving van de in te zetten functionaliteiten. Ook leveren wij een stappenplan op om te komen tot de implementatie en configuratie van de NetScaler.

3. NetScaler Health Check

De NetScaler Health Check is een service waarbij wij kijken of de huidige NetScaler en de configuratie nog aan de eisen en wensen van de organisatie voldoet. Het resultaat is een adviesrapport met de bevindingen en eventuele actiepunten.

De NetScaler Health Check is in het bijzonder geschikt voor bedrijven die al een NetScaler inzetten voor een enkele of verschillende functionaliteiten. Tijdens de Health Check controleren wij of de NetScaler voldoet aan de best practices en geven wij een uitleg over het mogelijk inzetten van meerdere functionaliteiten.

De NetScaler Health Check beslaat twee dagdelen:

Dagdeel 1:

Best practices spiegeling huidige implementatie:

 • Inventarisatie van de functionele en technische eisen en wensen.
 • Basisinrichting.
 • NetScaler Gateway.
 • SSL Certificaten.

Dagdeel 2:

 • Overzicht van de functionaliteiten van de NetScaler.
 • Uitwerken adviesrapport met bevindingen en actiepunten.
 • Bespreken adviesrapport.

Aan het einde van de NetScaler Health Check beschikt u over een adviesrapport met bevindingen en actiepunten waarmee u input heeft om uw NetScaler te voorzien van een op best practices gebaseerde installatie. Daarnaast heeft u inzicht in de functionaliteiten van de NetScaler in relatie tot uw functionele en technische eisen en wensen.

4. NetScaler Installatiehulp

Tijdens de NetScaler Installatiehulp worden de functionele eisen en wensen vanuit uw organisatie gespiegeld aan de functionaliteiten die de NetScaler biedt. Op basis van deze informatie wordt pragmatisch bekeken welke stappen er genomen moeten worden om de NetScaler hiervoor in te richten. De volgende onderdelen zijn standaard onderdeel van de inrichting:

 • Basisinstallatie gebaseerd op best-practice.
 • Load-balancing.
 • Externe ontsluiting (Unified Gateway / Netscaler Gateway).
 • AD en RADIUS authenticatie.
 • Traffic domains.

In overleg kan beheer betrokken worden om zo volgens het ‘learning on the job’-principe kennis op te doen van de NetScaler en inzicht te krijgen in wat nodig is om de NetScaler te onderhouden.

De NetScaler-installatiedienst beslaat drie dagen:

Dag 1 en 2:

 • Inventarisatie functionaliteiten.
 • Netwerkinventarisatie.
 • Inrichting NetScaler.

Dag 3:

 • Oplevering implementatie & documentatie.
 • Presentatie en overdracht naar beheer.

Aan het einde van de Installatiehulp beschikt u over een ingerichte NetScaler die een stabiele basis biedt en die verder uitgebouwd kan worden om zo nog meer taken te vervullen. De investering voor de NetScaler Installatiehulp bedraagt € 2.940,-.

Meer informatie?

Heeft u interesse in onze Citrix NetScaler Services? Neem dan contact op met Martijn Hoogenbosch of uw accountteam.

Neem contact op

Martijn Hoogenbosch

Martijn Hoogenbosch

Practice Lead Modern Workplace