• Software Defined Data Center Workshop
    Alle technieken van een modern datacenter
    komen aan bod in een inspirerende workshop

Het Software Defined Data Center is bij steeds meer organisaties niet meer weg te denken als fundament voor het moderne data center. Het stelt organisaties in staat om de datacenterkosten effectief te beheersen en zeer snel en flexibel in te springen op de continu veranderende vraag van de eindgebruikers.

In het afgelopen decennium is servervirtualisatie gemeengoed geworden. Nu is het de beurt aan netwerk en storagevirtualisatie om van dezelfde voordelen gebruik te maken en zo toe te werken naar een data center dat compleet door software wordt beheerd. Ook het beheer en het uitrollen van complete IT-diensten wordt daarbij geautomatiseerd. Natuurlijk is onderliggende hardware nodig, maar daarbij wordt de intelligentie naar de softwarelaag gebracht. Het worden onafhankelijke hardwarematige bouwblokken, precies inspelend op de exacte capaciteitsvraag.

Het toewerken naar een Software Defined Data Center begint nu, laat daarom uw huidige Total Cost of Ownership berekenen door COMPAREX en krijg inzicht welke financiële en operationele voordelen een SDDC u oplevert. Wij ondersteunen u bij het maken van een sluitende businesscase en het ontwikkelen van een strategie om te komen tot een optimale IT-dienstverlening.

Wat is het Software Defined Data Center nu precies?

Simpel gezegd wordt in een SDDC alles geregeld door software. Hierbij moet éénmalig en schaalbaar hardware geconfigureerd worden, waarna alles vanuit één managementconsole beheerd wordt.

Servervirtualisatie (compute) heeft inmiddels bij meer dan 90% van alle datacenters in Nederland zijn intrede gedaan. Meestal is meer dan 80% van alle servers in een data center gevirtualiseerd. Ook hebben IT-medewerkers inmiddels ruime ervaring in het beheer van een virtuele infrastructuur. De voordelen zoals serverconsolidatie, continuïteit en beheergemak zijn alom bekend.

Storagevirtualisatie is een op software gebaseerde oplossing waarbij het mogelijk is om alle lokale schijven van diverse virtualisatiehosts bij elkaar als één logisch volume te zien. De software zorgt hierbij voor de beschikbaarheid van alle data, door deze over de beschikbare schijven te verdelen. Hierbij is het mogelijk om zelf te kiezen welke zekerheid u wilt inbouwen. U kunt namelijk met een Storage Policy bepalen tegen hoeveel tegelijkertijd uitvallende schijven u de infrastructuur wilt beschermen.

Netwerkvirtualisatie stelt u in staat een volledig virtueel netwerk binnen een hypervisor te creëren. Een virtueel netwerk is een softwarecontainer en levert de netwerkdiensten zoals dat in een normaal netwerk wordt verwacht. Denk hierbij aan logische switches, routers, load balancers en firewalls, allemaal gedefinieerd in het virtuele netwerk.

Het is belangrijk te begrijpen dat netwerkvirtualisatie bovenop het bestaande (fysieke) netwerk van het datacenter komt te liggen. Het is daarbij overigens niet nodig het volledige netwerk te virtualiseren. Specifieke delen van de virtuele infrastructuur is ook een optie. De onderliggende hardware wordt door het gebruik van netwerkvirtualisatie steeds minder van belang. U kunt daarbij kiezen voor ieder fysiek netwerk naar keuze. De configuratie vindt namelijk plaats in het virtuele netwerk. Een virtualisatiehost hoeft dus maar een keer te worden aangesloten op het fysieke netwerk, daarna kan alles door de software worden geregeld.

Software Defined Data Center inspiratieworkshop

Gezamenlijk leveren deze afzonderlijke virtualisatietechnieken het SDDC, dat rust op het hardwarefundament van uw keuze. Deze basis moet daarna uiteraard beheerd en als het kan ook geautomatiseerd worden. Dit is mogelijk met behulp van diverse operation, automation en orchestration en rapportagetools, waarbij de keuze sterk afhankelijk is van de behoefte in uw organisatie.

Wij bieden een SDDC inspiratieworkshop aan waarin alle huidige technieken van een modern data center aan de orde komen. Laat u uitdagen door prikkelende stellingen en ervaringen van onze consultants. Bent u naar aanleiding van deze inspiratieworkshop benieuwd hoe het SDDC past binnen uw data center? Dan organiseren onze consultants graag een op maat gemaakte vervolgworkshop met een programma volledig aansluitend op uw wensen.

Meer informatie?

Als u wilt onderzoeken welke voordelen een Software Defined Data Center uw organisatie oplevert, of u wilt inzicht in uw TCO verkrijgen zodat u daarop gebaseerd uw plannen en strategie kunt ontwikkelen? Neem dan contact op met uw Accountmanager of Daan van Baardewijk, Teamleider Computing Everywhere via daan.van.baardewijk@comparex.nl of telefonisch via +31 (0)6 11568130.

Neem contact op

Daan van Baardewijk

Daan van Baardewijk

Teamleider en Solution Advisor Computing Everywhere