• COMPAREX biedt Security & Identityoplossingen. Neem contact op met onze specialisten
  Security & Identity oplossingen via COMPAREX

  Neem contact op met onze specialisten

Mobiele devices (smartphones en tablets) zijn niet meer weg te denken uit een werkomgeving.

Medewerkers verwachten dat zij hun taken kunnen uitvoeren op ieder moment en vrijwel op ieder device. Dit betekent dat al uw (klant)informatie op deze devices beschikbaar is. Naast alle productiviteitsvoordelen die deze ontwikkeling met zich meebrengt, leidt dit ook tot een aantal uitdagingen binnen organisaties, waaronder:

 • De balans tussen de vrijheid voor de medewerker en controle door werkgever.
 • Op welke wijze kan bedrijfsinformatie veilig ontsloten worden op mobiele toestellen?
 • Hoe kan u als organisatie alle mobiele devices op een juiste manier beheren?
 • Hoe kunnen eigen ‘organisatie apps’ zo goed mogelijk verspreid en gemonitord worden?
 • Hoe gaat u om met de beveiliging van de data op het device?

Om dit te faciliteren zijn er diverse ‘Enterprise Mobility Management’ spelers actief met ieder een eigen benadering. Maar welke van deze oplossingen en methodieken sluit het meest aan bij de (IT) strategie van uw organisatie en draagt tegelijkertijd bij aan de productiviteit van uw medewerkers?

Wilt u meer weten? 

 Neem NU contact met ons op!

COMPAREX heeft samen met VMware een Enterprise Mobility Management Assessment ontwikkeld.

Na dit assessment:

 • heeft u duidelijkheid over de AirWatch Mobility Solutions;
 • kunt u een bijdrage leveren aan de mobiele strategie van uw organisatie die gestaafd is aan behoeften vanuit eindgebruikers en kaders vanuit het organisatiebeleid;
 • bent u zich bewust van de (on)mogelijkheden m.b.t. mobiel werken. Dit leidt mogelijk tot: beheerprocesoptimalisatie, productiviteitsverbetering, beveiliging van (klant)data.

Doelgroep

De doelgroep voor het assessment wordt gevormd door alle partijen binnen een organisatie die belast zijn met een of meerdere van de volgende taken:

 • Uitrol of beheer van mobiele hardware/software.
 • Informatiemanagement en/of security.
 • Privacy beleid en beloning van medewerkers.
 • Management & Business.

Doorgaans wordt het assessment geïnitieerd vanuit de IT of security afdeling van een organisatie. Rollen die betrokken worden bij het assessment zijn de CIO/IT manager, Security Manager, HR Manager/Medewerker en een dwarsdoorsnede van de eindgebruikers binnen een organisatie. Denk bij deze laatste groep bijvoorbeeld aan het dagelijks bestuur of medewerkers in het primaire proces van  de organisatie.

Kortom alle medewerkers die betrokken zijn of belang hebben bij het beheren en ontsluiten van mobiele toestellen en werk gerelateerde informatie. Daarbij spelen vragen als: Welke behoeften leven er eigenlijk voor het inzetten van mobiele devices voor werk gerelateerde activiteiten? Aan welke randvoorwaarden moet het mobiele beleid/strategie voldoen als er wordt gekeken naar HR/privacy, informatiemanagement of security?

Aanpak

Middels een aantal interviews met stakeholders van alle relevante afdelingen binnen uw organisatie wordt inzicht verkregen in de wensen, eisen en kaders waaraan de VMware Enterprise Mobility Management oplossing moet voldoen.

Centraal in dit assessment staat het faciliteren van medewerkers in hun dagelijks werk met behoud van beheersbaarheid en informatieveiligheid. Hierbij worden ook applicaties/suites als Office365 en primaire proces applicaties meegenomen. Uiteraard houdt het assessment rekening met de huidige of gewenste IT infrastructuur en met actuele wet- en regelgeving omtrent bijvoorbeeld privacy.

Deliverables

 • Aanbevelingen ten aanzien van functionaliteit en beleid
 • Aanbevelingen ten aanzien van de technische inrichting
 • Visie presentatie en plan van aanpak verdeeld in fasen om tot realisatie van de strategie te komen

Investering en voorwaarden

De standaard investering voor het VMware Assessment bedraagt € 6.500, - (excl. BTW) exclusief eventuele toevoegingen of maatwerkvragen.

Activiteiten binnen deze standaard investering zijn:

 • Voorbespreking van het assessment met een of meerdere stakeholders
 • Vijf interviews van maximaal 2 uur met 1 tot 4 deelnemers per interview
 • Uitwerking van de interviews tot een aanbevelingsdocument
 • Visie/roadmap workshop inclusief uitwerking in presentatieformaat met stappenplan voor realisatie

Omdat er vanuit een proces geredeneerd wordt is iemand met proceskennis en de betrokken systemen noodzakelijk. Op basis van die input worden de betrokken systemen doorgenomen. Hiervoor is kennis van de IT-infrastructuur en toegang daartoe noodzakelijk, zodat een en ander geïnventariseerd kan worden. Voor deze toegang is een account noodzakelijk. Kennis van de back-up oplossing en het disaster recoveryplan is noodzakelijk om input over hersteltijden en dataverlies te verzamelen. Er worden vooraf gedefinieerde vragenlijsten gebruikt, echter zijn de resultaten gebaseerd op de input die wordt gegeven.

Neem contact op

Ferdinand Stijn

Ferdinand Stijn

Solution Specialist