Zorg dat u GDPR compliant wordt om imagoschade en boetes te voorkomen

De Europese GDPR

Sinds 24 mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Concreet betekent dit dat bedrijven en instellingen die hieraan nog niet voldoen, de privacywetgeving nog moeten implementeren in de werkprocessen.

Dit kan door het beleid aan te passen, organisatorische maatregelen te nemen en technologie te implementeren. Hiervoor krijgen bedrijven en instellingen tot 25 mei 2018 de tijd, vanaf deze datum wordt er gehandhaafd en bestaat er naast imagoschade ook een kans op sancties, waaronder boetes die kunnen oplopen tot EUR 20 miljoen of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

De verwachting is bovendien dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger toezicht zal houden en ook daadwerkelijk zware straffen zal uitdelen. Reden genoeg voor actie!

Security Specialist Eric Bruseker heeft in samenwerking met Duthler Associates een waardevol stappenplan opgesteld. Hierin gaat hij in op de achtergrond van de regelgeving en beschrijft hij welke stappen u kunt nemen om tijdig GDPR-compliant te worden.

Het Stappenplan GDPR beschrijft o.a.

- Wat houdt de Europese wetgeving in?

- Waarom is privacy zo belangrijk?

- Met welk doel worden gegevens bewaard?

- Is er een keurmerk?

- Wat verstaan we onder een datalek?

- De zes belangrijkste aspecten uit de GDPR.

- Word compliant in 4 stappen.

- Hoe kan COMPAREX u helpen?

 

 Ja, ik wil graag het Stappenplan GDPR downloaden!

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over General Data Protection Regulation (GDPR) of wilt u advies hoe u uw organisatie vóór 25 mei 2018 kunt klaarstomen? Neem dan nu contact op met Eric Bruseker, tel. 06-3199 6550 (of via e-mail: eric.bruseker@comparex.nl)