Vendoroplossingen
COMPAREX adviseert over Novell-oplossingen

Novell Volume License Agreement

Doelgroep

VLA is beschikbaar voor het MKB evenals grotere organisaties. De overheidssector en de zorgsector zijn speciale condities van toepassing)

Producten Novell producten voor Workgroup, Security & Identity, Resource Management en Novell SUSE Linux
Instapniveau n.v.t.
Nabestelling n.v.t.
Afnameverplichting n.v.t.
Recht op updates Updates vormen een onderdeel van Subscription, Upgrade Protection of Maintenance
Technisch support Support is mogelijk als onderdeel van Subscription, Maintenance of via het Premium Support contract
Documentatie Documentatie is beschikbaar in de vorm van een download of als mediakit.
Contractvorm VLA (Volume License Agreement)
Duur overeenkomst Geen vastgestelde looptijd

Doelgroep

Het VLA (Volume License Agreement) is beschikbaar voor zowel het MKB als voor grotere eindgebruikerorganisaties. De overheidssector en de zorgsector kunnen gebruikmaken van een speciale regeling. Er is geen sprake van een aankoopverplichting of contract. Novell kent een nieuw VLA-nummer toe bij het plaatsen van de eerste order. Om alle licenties en services eenvoudig te kunnen beheren, moet dit nummer bij verdere orders te worden vermeld. Voor organisaties die meer dan 1 miljoen US$ per jaar aan Novell-licenties afnemen, kent Novell een aangepast licentieprogramma: het MLA (Master License Agreement).

Producten

Het VLA kan gebruikt worden voor alle Novell-producten met de volgende licentie/supportvarianten:

  • Licentie: het gebruiksrecht (van de gekochte versie)
  • Upgrade: hiermee kunt u de bestaande licentie eenmalig upgraden naar de meest recente versie
  • Upgrade Protection: binnen een vastgestelde periode kunt u upgraden naar de meest recente versie
  • Maintenance: Upgrade Protection inclusief Technische Support
  • Subscription: Upgrade Protection inclusief Technische Support (voor SUSE Linux producten en NOWS)

Het gebruiksrecht wordt over het algemeen per gebruiker gelicentieerd (het zogenaamde 'user-based'). In een aantal gevallen kunt u kiezen voor licentiëring per device. Meer informatie kunt u vinden op www.novell.com/licensing/eula

Instapniveau

Er is geen sprake van een minimum instapniveau.

Nabestelling

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan vervolgbestellingen.

Afnameverplichting

Binnen het VLA-programma is geen sprake van afnameverplichtingen.

Recht op updates

Na de aanschaf van Upgrade Protection, Maintenance of Subscription kunt u gedurende de looptijd kosteloos een upgrade uitvoeren naar de meest recente versie van een product. Wanneer licenties zijn aangeschaft zonder Upgrade Protection of Maintenance, kunt u kiezen voor het aankopen van upgraderechten wanneer er een nieuwere versie verschijnt. Binnen het VLA kunt u kiezen voor welke producten u Upgrade Protection of Maintenance wilt aankopen. Het is wel noodzakelijk dit voor alle licenties van het betreffende product te doen. Upgrade Protection of Maintenance kan alleen worden gekocht voor de meest recente versie van het pakket.

Maintenance en support

U heeft binnen het VLA de keuze tussen Standard Maintenance en Priority Maintenance. Beide vormen voorzien in kosteloze upgrades en updates gedurende de looptijd van de overeenkomst. Standard Maintenance omvat 12 * 5 Technische Support tegenover 24 * 7 voor Priority Maintenance. Gedurende het eerste jaar is Maintenance verplicht.

Documentatie en Media

Door de aankoop van Licenties of Subscriptions beschikt u alleen over het gebruiksrecht. U kunt de software en/of documentatie downloaden. U ontvangt een zogenaamd 'Electronic License Delivery' bericht met daarin de licentie(s) en een verwijzing naar de te downloaden software. Het is nodig hiervoor eenmalig een account aan te maken binnen het Novell Customer Center. Fysieke mediakits zijn voor een aantal producten te bestellen.

Contractvorm

VLA is, zoals gezegd, voor iedere organisatie beschikbaar. Er gelden geen minimale aankoopverplichtingen en er is geen sprake van de ondertekening van een contract. Overheidsorganisaties (organisaties die zijn opgenomen in de Staatsalmanak) kunnen profiteren van het contract met de "Staat der Nederlanden".

Duur van de overeenkomst

Het VLA heeft geen vastgestelde looptijd. Upgrade Protection en Maintenance kunnen worden aangeschaft voor een periode van 1, 2, 3 jaar of langer. De aankoop voor een periode van meerdere jaren kan u financeel voordeel opleveren. De aankoopdatum binnen VLA bepaalt de verleningsdatum voor verlenging. Subscriptions voor SUSE Linux producten zijn beschikbaar voor een periode van 1 of 3 jaar.

Novell Customer Center

Het Novell Customer Center (https://www.novell.com/customercenter) is hét centrale punt, waar u alle informatie rondom uw licenties terug kunt vinden, o.a.:

  • Een overzicht van uw licenties.
  • De mogelijkheid voor het (opnieuw) downloaden van de software.
  • Uw orderhistorie.
  • Renewal alerts (waarschuwing wanneer licenties moeten worden verlengd).
  • Entitlements (inzicht in software, patches en support packs waar u recht op heeft).