Vendoroplossingen
COMPAREX is Citrix expert
Introductie
Producten
Licentieprogramma

COMPAREX is Citrix Platinum Partner en Citrix expertCitrix virtualisatieoplossingen

Citrix is marktleider op het gebied van mobile workspaces en biedt met virtualisatie, mobility management, netwerken en cloud-diensten nieuwe manieren om beter te werken. Citrix-oplossingen maken zakelijke mobiliteit mogelijk door beveiligde, persoonlijke workspaces die mensen directe toegang bieden tot apps, desktops, gegevens en communicatievoorzieningen op elk device, over elk netwerk en in elke cloud.

De Citrix experts van COMPAREX zijn uitstekend in staat om uw wensen en doelstellingen op het gebied van Cloud Computing, mobility management en virtualisatie in kaart te brengen en hiervoor de juiste oplossing aan te dragen.

 Neem NU contact met ons op!

Citrix producten

Citrix kent globaal 4 productlijnen:

 Application Virtualization & VDI (XenApp, XenDesktop)

 Enterprise Mobility Management (XenMobile)

 File Sync & Sharing - EFSS (ShareFile)

 Networking (Netscaler)

Daarnaast zjn er aanvullende producten zoals XenServer, Citrix Lifecycle Management, Podio, CloudPortal services Manager, ByteMobile Insight en ByteMobile Adaptive Traffic Management.

Citrix licentieprogramma's

Wilt u producten van Citrix in gebruik nemen? Dan heeft u softwarelicenties nodig. Hoeveel licenties en welke u nodig heeft, hangt samen met uw behoefte. Ter inficatie hebben wij in de onderstaande tabellen algemene informatie over de licentieregelingen opgenomen. Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met Robin Hobo of Martijn Hoogenbosch.

Citrix Licenties

Citrix biedt licenties aan in een aantal licentieprogramma's. Deze zijn afgestemd op de behoefte van verschillende organisaties: grote commerciële ondernemingen, educatieve instellingen en overheidsinstellingen. Hieronder staan de kenmerken van deze programma's in tabelvorm:

Easy License Program Enterprise
License Agreement
Government Enterprise
License Agreement
Eén prijsniveau 6 kortingsniveaus's Programma specifiek voor overheidsinstellingen die zijn opgenomen in de staats-almanak
Minimale aanschaf van 5 willekeurige licenties Initiële aanschaf is bepalend
voor het kortingsniveau
4 kortingsniveau's
Geen aanschafverplichting

Het kortingsniveau is 3 jaar geldig; een vervolgbestelling moet een minimale waarde hebben van US$ 5.000

De initiele aanschaf is bepalend voor het kortingsniveau
    De initiele aanschaf dient een waarde te hebben van minimaal US$ 10.000
    Het kortingsniveau is 2 jaar geldig

Detailinformatie Citrix licentieprogramma's

Doelgroep

MKB tot ca. 499 gebruikers

Producten De volledige lijn aan Citrix software
Instapniveau Minimaal 5 licenties
Nabestelling Minimale orderwaarde 5 punten
Afnameverplichting  Nee
Recht op updates Updates zijn inbegrepen: alle producten worden geleverd inclusief Subscription Advantage (SA)
Technisch support Technical Support Programs kunnen separaat worden aangeschaft
Documentatie Mediakits (of download). U ontvangt een zogenaamde 'License Key', waarmee u de software kunt activeren
Contractvorm Online agreement

Doelgroep

Citrix EASY Licensing is speciaal ontwikkeld voor het MKB, waarbij er wel behoefte bestaat aan Citrix producten, maar er geen prognose/commitment voor de langere termijn kan worden gegeven. Het programma is beschikbaar vanaf 5 licenties.

Producten

Binnen het Easy Licensing Program is alle Citrix software leverbaar.

Instapniveau

Zoals gezegd kunt u al vanaf 5 licenties deelnemen aan het programma, waarbij u licenties van verschillende producten bij elkaar kunt optellen. Wilt u licenties aankopen, dan is een registratie vooraf noodzakelijk.

Nabestelling

Vervolgbestellingen moeten minimaal 5 licenties bevatten.

Onderhoud en support

De licenties die zijn aangeschaft binnen het Citrix Easy Licensing Program worden geleverd met minimaal 1 jaar Subscription Advantage (SA). SA biedt u de mogelijkheid uw Citrix software up-to-date te houden waardoor u het rendement van uw investeringen optimaliseert. Naast de laatste versie van de software kunt u ook gebruikmaken van technische informatie en Customer Servicenieuws.

Na het eerste jaar onderhoud (SA) kunt u deze jaarlijks verlengen. Ook bestaat de mogelijkheid om bij aanschaf van de licenties voor meerdere jaren SA direct af te nemen, wat een financieel voordeel oplevert.

Technisch support wordt niet gedekt door het Subscription Advantage. Hiervoor dienen aparte onderhoudscontracten met Citrix te worden afgesloten.

Doelgroep Middelgrote en grote organisaties (vanaf ongeveer 500 gebruikers)
Producten Alle beschikbare Citrix producten
Instapniveau Initiële order van minimaal 1.500 punten
Nabestelling Minimaal 50 punten
Afnameverplichting   Nee
Recht op updates Ja, alle producten worden geleverd inclusief onderhoud (Subscription Advantage)
Technisch support Via het Technical Support Program apart aan te schaffen
Documentatie Een mediakit of digitale levering. In beide gevallen ontvangt u een zogenaamde 'License Key' waarmee u de software kunt activeren
Contractvorm Ja
Duur overeenkomst 3 jaar

Doelgroep

Citrix Enterprise License Programma (ELP) is bedoeld voor middelgrote organisaties die Citrix producten willen implementeren en een grotere flexibiliteit willen in het licentiëren, het aankopen en het onderhouden van Citrix producten. Het Citrix Enterprise License Programma is beschikbaar voor alle Citrix-klanten die voldoen aan de minimale instapvolume van 1.500 punten (ca. $150.000,- adviesprijs).

Na het plaatsen van de initiële order liggen de kortingspercentages vast en zal elke vervolgorder dezelfde condities gelden (mits deze voldoet aan de voorwaarden voor nabestellingen). Wel zijn er mogelijkheden om via een vervolgorder een hoger kortingspercentage te verkrijgen. Hiervoor moet voldaan worden aan de “Plus One upgrade order” waarde. Zie hiervoor de tabel bij het kopje Instapniveau.

Producten

Alle Citrix producten zijn binnen het Enterprise License Programma beschikbaar. Services, Technical support programs en Subscription Advantage profiteren echter niet van de korting..

Instapniveau

Om licenties te kunnen aanschaffen in het Enterprise License Programma is registratie noodzakelijk. Uw initiële order moet een waarde vertegenwoordigen van minimaal 1.500 punten. Hierbij kunt u de licenties van verschillende producten bij elkaar optellen. Het Enterprise License Programma biedt eindgebruikers 6 verschillende prijsniveaus conform onderstaande tabel.

  Easy Enterprise License Program

Level

  1 2 3 4 5 6 7

Initial order

N/A N/A $ 150K $ 300K $ 600K $ 1M $ 1,5M  

Term

N/A N/A 3 years 3 years 3 years 3 years 3 years  

Minimale re-order size

N/A N/A

$ 5K

$ 5K $ 5K $ 5K $ 5K  

Renewal order

N/A N/A $ 75K $ 150K $ 300K $ 500K $ 750K  

Term

N/A N/A 2 years 2 years 2 years 2 years 2 years  

Discount

N/A 0% 25% 30% 35% 40% 45%  

Plus One upgrade order

N/A N/A $ 225K $ 450K $ 650K $ 875K N/A  

Nabestelling

Gedurende de 3-jarige looptijd van uw registratie kunt u additionele orders plaatsen tegen het prijsniveau dat bij de initiële order is vastgesteld. De minimale orderomvang voor nabestellingen is 50 punten. Het is mogelijk om een niveau hoger te komen via het plaatsen van een vervolgorder. Zie hiervoor de bovenstaande tabel met “Plus One upgrade order” waardes.

Onderhoud en support

Alle licenties beschikken over minimaal 1 jaar Subscription Advantage (SA). SA biedt u een eenvoudige en efficiënte manier om uw Citrix software up-to-date te houden, waarmee u het rendement van uw investeringen optimaliseert. Daarbij krijgt u niet alleen softwareupgrades en het recht op nieuwe releases, maar ook toegang tot technische informatie en Customer Service nieuws.

Na het eerste jaar kan Subscription Advantage jaarlijks verlengd worden. U kunt er ook voor kiezen om bij aanschaf van de licenties direct SA voor meerdere jaren af te nemen, wat een financieel voordeel oplevert.

Subscription Advantage omvat geen technical support; hiervoor dient u aparte onderhoudscontracten met Citrix af te sluiten.

Duur overeenkomst

Het Enterprise License Programma (ELP) wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kan het contract verlengd worden met 2 jaar, indien u een gekwalificeerde renewal order plaatst in de 12 maanden vóórdat het contract afloopt. Zie hiervoor de 'Renewal term' en 'Renewal order' in bovenstaande tabel.

Voorbeeld:

U heeft een ELA-2 contract afgesloten op 1 januari 2012. Deze loopt af op 31 december 2014. Wanneer u vóór 1 januari 2014 (dus voor aanvang van het laatste jaar) een vervolgorder van minimaal 750 punten (ca. $75.000,-) plaatst, dan wordt het contract met 2 jaar verlengd en dus is het geldig tot en met 31 december 2016.

Doelgroep

Overheidsinstellingen (die voor minimaal 51% of meer gesubsidieerd zijn door de overheid)

Producten Alle beschikbare Citrix producten (maintenance en support uitgezonderd)
Instapniveau Initiële order van minimaal 100 punten
Nabestelling Minimaal 50 punten
Afnameverplichting n.v.t.
Recht op updates Ja, alle producten worden geleverd inclusief onderhoud (Subscription Advantage)
Technisch support Technical Support Programs zijn apart aan te schaffen
Documentatie Keuze tussen een fysieke mediakit of een digitale levering. U ontvangt een 'License Key' waarmee u de software kunt activeren
Contractvorm Ja
Duur overeenkomst t/m 31 juli 2016

Doelgroep

Het CItrix GELA licentieprogramma is bedoeld voor overheidsinstellingen die Citrix software willen registreren. GELA is beschikbaar voor alle organisaties die in de Staatsalmanak staan opgenomen. Daarnaast vallen alle door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen officieel erkende onderwijsinstellingen hieronder. Voor deelname is een zogenaamde ‘Overeenkomst voor gelieerde klanten’ noodzakelijk.

Producten

Binnen het GELA licentieprogramma zijn alle Citrix producten leverbaar.

Instapniveau

Vóór deelname dient u een zogenaamde ‘Overeenkomst voor gelieerde klanten’ met Citrix aan te gaan. Daarna kunt u gebruikmaken van de voordelen van de overeenkomst, waarbij drie kortingsstaffels van toepassing zijn.

Niveau Puntenwaarde

1

100 punten (minimale instap) en meer - kortingspercentage van 40% op de adviesprijs

2

2.500 punten en meer - kortingspercentage van 45% op de adviesprijs

3

5.000 punten en meer - kortingspercentage van 50% op de adviesprijs

1 punt vertegenwoordigt ongeveer $ 100,- (adviesprijs)

NB. Uitzondering op dit systeem zijn de onderwijsinstellingen. Hiervoor geldt een minimum orderomvang van 20 punten en een vast kortingspercentage van 50%.

Nabestelling

Vervolgorders dienen geplaatst te worden met een minimale orderomvang van 50 punten, met uitzondering van de onderwijsinstellingen. Hiervoor geldt een minimale orderomvang van 20 punten.

Onderhoud en support

Binnen het GELA programma worden alle licenties geleverd met ten minste één jaar Subscription Advantage (SA). In deze periode kunt u gebruikmaken van de meest recente versie van de software, waarmee u het rendement van uw investeringen optimaliseert. U heeft daarbij tevens toegang tot technische informatie en Customer Service nieuws.

Na de periode van één jaar, kunt u het onderhoud (SA) jaarlijks verlengen. Het is daarnaast mogelijk om direct bij de aanschaf van de gebruiksrechten voor meer dan één jaar SA af te nemen, wat u een financieel voordeel oplevert.

Subscription Advantage bevat geen technisch support. Hiervoor dient u een aparte onderhoudscontract met Citrix af te sluiten.

Documentatie en media

Documentatie en media kunnen via de MyCitrix portal gedownload worden.

COMPAREX benoemen tot partner via de MyCitrix Portal

U kunt COMPAREX benoemen tot uw "Advisor" en uw Citrix licenties en Subscription Advantage door ons laten beheren via de MyCitrix portal.

Neem contact op

Martijn Hoogenbosch

Martijn Hoogenbosch

Practice Lead Modern Workplace

Neem contact op

Robin Hobo

Robin Hobo

Solution Architect

Klanten over COMPAREX

Kees Mulder, Manager Automatisering Luba Groep “COMPAREX heeft ons uitstekend geholpen met een goed advies én hands-on implementatiehulp bij onze nieuwe Citrix-omgeving.”

Marcel Teelen, Proces Manager Eno Zorgverzekeraar “De proactieve benadering van COMPAREX over een aankomende licentiewijziging, heeft ervoor gezorgd dat wij tijdig onze Citrix XenApp-omgeving hebben geüpgraded. Dankzij de product- en licentiekennis van COMPAREX kunnen wij blijven werken zoals wij gewend zijn.”