Vendoroplossingen
COMPAREX adviseert over Microsoft-oplossingen

Twee maanden geleden heeft Microsoft weer een paar belangrijke aankondigingen gedaan rondom de Office applicatie (zowel Office 365 ProPlus als traditionele Office installatie). Deze aankondigingen betreffen aanpassingen in de Office 365 systeem vereisten en aanpassingen in het update model van Office 365 ProPlus. 

Aanpassingen Office 365 systeem vereisten

De aanpassingen zijn pas in Oktober 2020 effectief, maar zijn van dermate belang dat Microsoft dit ruim drie jaar vooraf aankondigt. Microsoft zal dan eisen dat, wanneer je Office 365 diensten gebruikt (zoals bijvoorbeeld Exchange Online of SharePoint Online) de gebruikte Office versie in mainstream support is. Dit geldt voor zowel de Office 365 ProPlus applicatie als de Office applicatie (die je on premise gebruikt). Om wat voorbeelden te geven: Office 2013 zal per april 2018 uit mainstream support gaan en voor Office 2016 zal dit in oktober 2020 zijn. Dat betekent voor de gebruikers van Office 365 diensten, dat de Office versie per oktober 2020 minimaal op de Office versie zal moeten draaien die in 2018 of 2019 wordt gelanceerd. Microsoft vereist hiermee dus dat je niet te ver achter raakt met de Office versie die in gebruik is in combinatie met de andere diensten van Office 365.
Wanneer je de Office 365 ProPlus versie gebruikt was het al verplicht om mee te gaan met de laatste versies en is de huidige support op oudere ‘builds’ maximaal een jaar. Ook in dit update model worden aanpassingen doorgevoerd. 

Aanpassingen Office 365 ProPlus update model

In 2015 heeft Microsoft voor het laatst grote aanpassingen gedaan in het update model van de Office 365 ProPlus applicatie. Hierover hebben we u geïnformeerd in de blog, meest gestelde vragen over Microsoft Office 365. 
Nu gaat Microsoft opnieuw een aanpassing doorvoeren. 

  • Het update model van Office 365 ProPlus wordt gelijk gesteld aan het update model van Windows.
  • Per september 2017 zal het update model aangepast worden van de huidige drie keer per jaar naar twee keer per jaar. 
  • Deze updates worden in september en maart uitgebracht. De support periode wordt verlengd van 12 maanden naar 18 maanden vanaf de release datum. Dit geeft organisaties langer de tijd om nieuwe versies door te voeren en dit gelijk met een update van Windows te doen.

Impactanalyse uitvoeren

Al deze aanpassingen kunnen een behoorlijke impact hebben op organisaties die te maken hebben met bijvoorbeeld plugins en addins van andere applicaties. Kernapplicaties die gebruikt worden ondersteunen soms nog niet de meest recente Office versies, wat resulteert in organisaties die nu nog gebruik maken van Office 2010 of Office 2013. COMPAREX heeft een methodiek waarbij een impact analyse gedaan kan worden van de meest gebruikte Addins en plugins. Zo kunnen we een risico analyse maken van de impact van deze veranderingen voor uw organisatie en hebben we voldoende tijd om mogelijke compatibiliteits uitdagingen op te lossen. Dit assessment kan de eerste stap zijn om u voor te bereiden op de toekomstige veranderingen. Maakt u momenteel gebruik van een oudere Office applicatie in combinatie met Office 365 diensten zoals bijvoorbeeld Exchange Online en/of SharePoint Online? Of bent u van plan om in de komende tijd Office 365 diensten te gaan inzetten? Neem dan contact met ons op. We informeren u graag over de veranderingen en mogelijkheden en ondersteunen u bij alle Microsoft Cloud

 

Neem contact op

Jeroen Engelander

Jeroen Engelander

Cloud Solutions Consultant