Vendoroplossingen
COMPAREX adviseert over Microsoft-oplossingen
Doelgroep Middelgrote en grote ondernemingen
Producten Alle zakelijke Microsoft producten
Instapniveau Vanaf 250 werkplekken (overheid) of 500 werkplekken (commercieel)
Nabestelling Per jaar (tijdens de verplichte rapportage)
Afnameverplichting Ja
Recht op updates Alle producten worden geleverd inclusief Software Assurance (SA), waarmee u het recht krijgt op het gebruik van de laatste beschikbare versies die tijdens de contractperiode zijn uitgebracht.
Technisch support Alle producten worden geleverd inclusief SA. waardoor u recht krijgt op o.a. web / telefoon support.
Documentatie De software kan via de Microsoft Volume Licensing Site worden gedownload.
Contractvorm Ja
Duur overeenkomst 3 jaar

Doelgroep

Het Microsoft Enterprise Agreement is bedoeld voor middelgrote tot grote ondernemingen met een centrale besluitvorming, die jaarlijks willen rapporteren en licenties met Software Assurance willen afnemen. Een Enterprise Agreement is een koopovereenkomst, waarbij gedurende 3 jaar de software wordt afbetaald en jaarlijks een bedrag voor Software Assurance wordt betaald. Na drie jaar is de licentie afbetaald en kan de Software Assurance optioneel worden verlengd  Dit maakt deze overeenkomst extra aantrekkelijk voor klanten die de kosten op de langere termijn laag willen houden en die software-investeringen graag als Capital Expenditure (CAPEX) willen nemen.

Producten

Bij een Enterprise Agreement gaat men uit van standaardisatie. Er zijn twee enrollments waarop een Enterprise Agreement kan worden afgesloten; het Enterprise Enrollment en het Server and Cloud Enrollment (SCE).

Enterprise Enrollment

De basis van het Enterprise Enrollment kent het traditionele platform met on premise licenties, en een Cloud platform.

Traditioneel platform (On premise)

Dit zijn de onderdelen van het traditionele platform, de Professional Desktop.

 • Office Professional Plus
 • Windows Enterprise E3 / E5 of VDA,
 • Core CAL, met daarin:
  • Windows Server CAL
  • Microsoft SharePoint Server Standard CAL
  • Microsoft Exchange Server Standard CAL
  • Microsoft System Center Configuration Manager Client Management License
  • System Center Endpoint Protection (antivirus client and subscription service)
  • Microsoft Skype for Business Server Standard CAL

Het is ook mogelijk om de Core CAL te vervangen door de Enterprise CAL. De Enterprise CAL omvat alle componenten van de Core CAL Suite, met daaraan toegevoegd:

 • Exchange Enterprise CAL met Diensten*
 • Exchange Online Archiving for Exchange Server
 • SharePoint Server Enterprise CAL
 • Skype for Business Server Enterprise CAL
 • Windows Server AD Rights Management Services CAL

Samen met Office Professional Plus en Windows Enterprise of VDA wordt dit de Enterprise Desktop genoemd. Uiteraard is het ook mogelijk om één of twee losse componenten aan te schaffen in plaats van het volledige platform. Bij standaardisatie op alle drie de onderdelen ligt de prijs van nieuwe licenties en upgrades met Software Assurance 15% lager dan de optelsom van de drie individuele componenten.

Voor alle producten in de Enterprise Agreement geldt dat deze versieonafhankelijk zijn: gedurende de contractperiode mag iedere gewenste versie geïnstalleerd worden. Aan het einde van de contractperiode ontvangt de klant eeuwigdurende gebruiksrechten voor de versies die aan het einde van de contractperiode commercieel verkrijgbaar waren.

Additionele producten
Het is mogelijk om naast de platform producten ook nog additionele producten aan te schaffen, zoals Exchange Server, Visio of Project. Deze producten worden volgens het Enterprise Agreement principe aangeschaft; dat wil zeggen koop op basis van 3 jaar. Voor de additionele producten geldt niet de verplichting dat deze voor alle ’werkplekken of werknemers in de onderneming moeten worden aangeschaft.

Cloud platform:

Een volledig cloud platform omvat de volgende componenten

 • Office 365 E3 of E5
 • Enterprise Mobility & Security E3 of E5
 • Windows Enterprise E3 of E5 of VDA

Deze 3 componenten zijn beschikbaar in een bundel, de zogeheten Secure Productive Enterprise (SPE) E3 of E5. In SPE E3 zitten de E3 varianten van Office 365, EMS, en in SPE E5 de E5 varianten van deze oplossingen. Een Enterprise Agreement met als basis alleen Cloud componenten (combinatie van Office 365, EMS of de SPE bundel) kent geen afnameverplichting voor gekwalificeerde gebruikers, mits wordt voldaan aan het minimum van 500 subscriptions.

Hybride Cloud platform
De onderdelen van Secure Productive Enterprise bieden dezelfde on premise toegangsrechten vergeleken met de Enterprise CAL uit de Enterprise Desktop.

Server and Cloud Enrollment

Als additioneel contract is het binnen een Enterprise Agreement mogelijk een Server and Cloud Enrollment (SCE) af te sluiten. Dit contract is ter vervanging van het Enrollment for Core Infrastructure, Enrollment for Application Platform en het Enrollment for Windows Azure.

Het Server and Cloud Enrollment geeft een korting op aanschaf van licenties, wanneer een klant kiest om de gehele omgeving op te nemen in het contract. Standaardisatie is mogelijk op de volgende producten:

 • Core Infrastructure Suite Minimum instap 400 cores
 • SQL Server Minimum instap 50 cores of 5 servers en 250 CAL’s
 • BizTalk Server Minimum instap 24 cores
 • SharePoint Server Minimum instap 5 servers
 • Visual Studio en MSDN Minimum instap 20 licenties
 • Windows Azure Minimum instap 1 units p/m - 10 units p/m (Azure only)

De kortingen op een rijtje:

 • 15% korting op nieuwe licenties met Software Assurance.
 • 5% korting op verlenging van Software Assurance.

Subscriptions
Om aan de standaardisatieverplichting te voldoen is het ook mogelijk om eerder aangekochte licenties zonder actief Software Assurance alsnog door middel van een subcription model in het contract op te nemen. Indien gewenst kunnen ook alle licenties op deze wijze afgenomen worden in plaats van aanschaf van nieuwe licenties te doen. Na afloop van het contract behoudt u uiteraard de licentieversies en aantallen die u reeds had vanuit eerdere contracten. Ook is het mogelijk een BuyOut te doen voor de opgenomen subscription licenties.

Talen
De licenties worden geleverd in ‘All languages’ (alle talen).

Software Assurance
Zie het tabje Software Assurance

Instapniveau

Het Enterprise Agreement programma is beschikbaar vanaf 250 PC’s. Er zijn 4 verschillende prijsniveaus.

Prijsniveau

Aantal PC's

EA level A

250 - 2.399

EA level B

2.400 - 5.999

EA level C

6.000 - 14.999

EA level D

15.000 +

Overheden betalen altijd de prijzen voor level D, mits ze aan de minimum instap voor level A voldoen.

Nabestelling

Voor de producten en aantallen die aan het begin van de overeenkomst zijn overeengekomen ontvangt de klant aan het begin van elk nieuw contractjaar een factuur voor de jaarbetaling. Aan het eind van elk contractjaar wordt de zogenaamde True Up geplaatst voor eventuele extra in gebruik genomen aantallen in het vorige contractjaar, ook wanneer er geen groei heeft plaatsgevonden dient een zogenaamde zero usage opgegeven te worden. Nieuwe, niet eerder bestelde producten dienen in de maand van ingebruikname gerapporteerd te worden en gaan daarna mee in de True Up cyclus.

Afnameverplichting

Een Enterprise Agreement is gebaseerd op werkplekstandaardisatie in de gehele onderneming, dient iedere desktop in de gehele onderneming meegeteld te worden. De verplichting geldt dus voor alle PC’s in de organisatie. Uitzonderingen zijn computers die als server functioneren en die niet als pc worden gebruikt, Industry Devices, apparaten waarop een embedded besturingssysteem wordt  gebruikt (bijvoorbeeld Windows Phone 8.1) en geen gebruikmaakt van een virtuele desktopinfrastructuur, of apparaten die niet direct of indirect door de Onderneming van de Geregistreerde Gelieerde Onderneming worden beheerd en/of bestuurd. De Geregistreerde Gelieerde Onderneming mag een apparaat dat hierboven wordt uitgesloten (bijvoorbeeld een Industry Device) wel toevoegen als Gekwalificeerd Apparaat.

Recht op updates

Alle licenties worden met Software Assurance afgenomen welke recht geven op uitrol van de meest recente versie.

Technische support

Een Enterprise Agreement is gebaseerd op Software Assurance. Hierdoor hebben klanten met een Enterprise Agreement recht op technische ondersteuning. Het type ondersteuning is afhankelijk van de producten die zijn ondergebracht in de Enterprise Agreement.

Duur overeenkomst

De looptijd van de Enterprise Agreement is 3 jaar. Na deze drie jaar kunt u kiezen voor drie alternatieven:

 1. Niets doen: u kunt gebruik blijven maken van de softwareversies die aan het einde van de contractperiode commercieel beschikbaar waren. U heeft hiervoor eeuwigdurende (perpetual) gebruiksrechten ontvangen;
 2. De Enterprise Agreement voor drie jaar verlengen met Sofware Assurance;
 3. Op een andere licentievorm overgaan (bijvoorbeeld Enterprise Subscription Agreement).