Is uw organisatie klaar voor de Wet GDI / Digitale Overheid?

In mijn functie als Solution Advisor Digital Content kom ik bij veel organisaties over de vloer. Zo ook bij veel overheidsorganisaties. Op gebied van Digital Content staat er veel te gebeuren voor de overheidsorganisaties. Niet alleen heeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) of GDPR een grote impact op de overheidsorganisaties. Ook de Wet Digitale Overheid (voorheen Wet Generieke Digitale Infrastructuur) gaat voor veel werk zorgen. Het grote verschil tussen de AVG en Wet Digitale overheid is dat vrijwel iedereen de AVG kent, maar bijna niemand de Wet Digitale Overheid. Met deze empirisch onderbouwde constatering leek het mij toepasselijk om kort uit te leggen wat de wet inhoudt en hoe deze in de praktijk toegepast moet worden.

Door Paul Hazeveld, Solution Advisor - 3 april 2018

 Leestijd: 3.20 minuten

Wat is de Wet Digitale Overheid en wat is het doel?

Op de website Digitale Overheid staat de volgende omschrijving van de wet:

"De Wet Digitale Overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid."

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

In de wet worden voor (semi)overheidsinstanties kortweg twee zaken gestandaardiseerd:

  • Veilig en betrouwbaar inloggen met een eID.
  • Web-toegankelijkheid voor websites en apps.

Het doel is om aan de hand van een aantal geselecteerde inlogmiddelen veilig inloggen te faciliteren aan burgers en bedrijven door alle (semi)overheidsinstellingen. Hiermee dient ook de betrouwbaarheid van de informatie uitwisseling geborgd te worden. Op deze wijze wordt digitaal zaken doen met de overheid gestandaardiseerd en veilig.

Daarnaast wordt de toegankelijkheid van overheidswebsites en –apps wettelijk vereist. Momenteel gaat dit via het ‘Pas toe of leg uit’-principe, maar vanaf september 2018 is er een wettelijke verplichting die gefaseerd wordt uitgerold. De regels omtrent web-toegankelijkheid hebben alles te maken met het niet buitensluiten van mensen met een beperking. Denk hierbij aan doven, slechthorenden, slechtzienden, (kleuren)blinden. U dient uw website of app een dusdanige opbouw te geven met onderliggende meta data , zodat deze begrijpelijk wordt voor iedereen. Een voorbeeld hiervan is voldoende contrast tussen achtergrond en tekst of een kloppende omschrijving van een plaatje (alt tag).

Hoe voldoet u aan de eisen van de Wet Digitale Overheid?

De wet is bedoeld om de interactie tussen burger en overheid te stimuleren. Een goed voorbeeld van een eID in actie is de aangifte bij de Belastingdienst met het DigiD (of Idensys of IDIN), waarmee een omslachtig proces grotendeels gedigitaliseerd is. De toekomst van het eID is een combinatie met de chip in de identiteitskaart en het rijbewijs en een eReader die identiteitsfraude nog moeilijker maakt. Deze mogelijkheden worden gefaciliteerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op het moment dat de identificatie goed geregeld is gaan er steeds meer processen gedigitaliseerd worden. Het is de basis voor al het toekomstige contact tussen burger en overheid.

Waar het eID voor toekomstige mogelijkheden zorgt, gaan de toegankelijkheidsrichtlijnen direct voor veel werk zorgen. Van het moment dat de wet ingaat moeten overheidswebsites en –apps voldoen aan standaard EN 301 549. De standaard EN 301 549 is gebaseerd op de WCAG 2.0. De WCAG 2.0 zijn de wereldwijd erkende Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn praktische richtlijnen op basis van onderstaande vier pijlers waar een website of app aan moet voldoen om voor iedereen toegankelijk te zijn.

Web Content Accessibility Guidelines

Met terugwerkende kracht moeten, in de toekomst, alle webpagina’s en PDF-documenten voldoen aan deze richtlijnen. Een gemiddelde gemeente heeft al gauw duizenden webpagina’s en PDF-documenten online staan. Deze moeten allemaal worden aangepast als ze nog niet voldoen. Het is ten eerste dus al een monnikenwerk om alle pagina’s compliant te krijgen aan deze richtlijn. Ten tweede moet er continu controle gevoerd worden op alle nieuw gepubliceerde content.

Compliance voor de web-toegankelijkheid is een intensief en ongoing proces. Er zijn hier tools voor aan te schaffen, maar vooralsnog is er nog geen tool “slim” genoeg om alle zaken te toetsen. Om hier een concreet voorbeeld van te geven; er is nog geen tool die een alt tag (de omschrijving van het plaatje in de broncode) volledig kan vergelijken met het daadwerkelijke plaatje en aangeven of dit klopt. Op dit moment is de controle ook deels mensenwerk. Bij wie komt deze verantwoordelijkheid te liggen?

Al met al is er een hoop werk aan de winkel voor (semi)overheidsorganisaties. Het is zaak tijdig te beginnen met de voorbereiding. Wat dient er nog te gebeuren? Welke tools heeft u nodig? Welke tools hiervan heeft u al in huis? Is er dienstverlening nodig? Wij helpen u met deze vragen!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet Digitale Overheid of wilt u een keer sparren over een plan van aanpak? Neem gerust contact met ons op.

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Paul Hazeveld

Paul Hazeveld

Solution Advisor Digital Content / Grafische Software

Deel deze pagina