Maak IT-innovatie de enabler van uw businessstrategie

“Wat doet een Innovation Strategist eigenlijk?”, vroeg een van mijn nieuwe COMPAREX collega’s onlangs. Een terechte vraag wat mij betreft, zeker omdat het een nieuwe rol is binnen onze organisatie. Om zijn vraag en wellicht die van u te beantwoorden, wil ik hier in een kort blog op ingaan.

In februari dit jaar ben ik gestart bij COMPAREX Nederland. Zoals in vele eerdere blogs en interviews al genoemd is, bevindt COMPAREX zich in een transformatie. Ons doel: ‘De meeste waardevolle IT solutions en services organisatie zijn van Nederland’. Nu hebben wij onlangs de titel Cloud & Managed Services Provider van het jaar 2016 in de wacht gesleept, maar dat betekent zeker niet dat we er al zijn!

De dialoog aangaan

Nee, juist nu wij dit momentum hebben als organisatie, moeten we doorpakken en nog meer en intensiever de dialoog aangaan met onze klanten, partners én leveranciers. Wij weten namelijk geen van allen exact wat de toekomst gaat brengen, maar we kunnen wel onze wensen en ideeën in kaart brengen en een roadmap voor de toekomst maken. Waar wilt u als klant over drie of zelfs vijf of tien jaar naartoe? Wat zijn uw verwachtingen en lange termijn doelstellingen? En hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat IT niet de rem maar het gaspedaal op uw innovatie is?

Drijfveren

Zoals al vaker gezegd door mijn collega’s, zien veel organisaties oplossingen als de cloud nog steeds als doel en niet als middel. En dat is niet zoals je als organisatie volgens ons naar de cloud, of welke oplossing dan ook moet kijken! Juist het gebruik en de gebruiker moeten centraal staan, niet het product. Kijk goed naar wat de klant/eindgebruiker wil en besef dat deze allang gewend is aan innovatieve oplossingen. Blijf niet hangen in de oude IT, maar zorg dat IT de enabler is van innovatie en tevreden medewerkers.

Die bewustwording realiseren bij organisaties en mensen is een van mijn belangrijkste drijfveren en daarom ben ik zo enthousiast om deze rol bij COMPAREX te vervullen.

Marktleiders van de toekomst

De woorden innovatie en strategie in mijn functietitel zeggen het eigenlijk al. Ik heb er een gewoonte van gemaakt alles te willen weten over ontwikkelingen binnen mijn vakgebied (en daarbuiten). Neem bijvoorbeeld DevOps, Containers, Serverless Computing en Microservices. Dit zijn vanuit de community ontwikkelde trends, waarbij het allang niet meer gaat over bepaalde producten maar over de toegevoegde waarde. Je ziet wat dat betreft echt een verschuiving, dat de eindgebruiker bepaalt welke oplossingen succesvol zijn.

De vendoren met het grootste reeds verworven marktaandeel zijn niet per definitie de marktleiders van de toekomst. Voor COMPAREX betekent dit dus ook in gesprek gaan met deze vendoren, want ook wij bepalen niet welke oplossing nu en in de toekomst de beste fit heeft met uw business.

(IT) Innovatie als enabler

Vanuit dat oogpunt wil ik dus graag vrijblijvend met u in gesprek gaan. Laten wij samen onderzoeken hoe (IT) innovatie de enabler wordt van uw business-strategie. Zo leren wij van elkaar en kunnen wij als COMPAREX onze solutions en services verbeteren, uitbreiden en zodoende onze missie nastreven om de meeste waardevolle IT-solutions en services organisatie van Nederland te zijn én te blijven!

Meer weten?

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Daniël Perrier

Daniël Perrier

Innovation Strategist

Deel deze pagina