Mijn ervaring met de IBM-software

Vorig jaar vierde ik in oktober mijn 10 jarige jubileum bij COMPAREX. In deze periode heb ik met vele vendoren en klanten samengewerkt, maar geen van deze vendoren heeft mij zo bezig gehouden als IBM. Hoe komt dat?

 Leestijd: 4.20 minuten

Door Bart Idenburg, Solution Advisor IBM Technology

Aan de ene kant omdat IBM een organisatie is die altijd bezig is met innovatie. Is een van de producten commodity geworden? Dan wordt het simpelweg van de hand gedaan. Zo zijn de meeste hardware-oplossingen, zoals kassa’s, printers en storageproductlijnen, de afgelopen jaren aan diverse bedrijven verkocht. IBM heeft de overstap gemaakt naar software en legt de focus nu op cloud- en cognitieve oplossingen. 

Door de jaren heen heeft IBM een enorme sociale impact gehad door zaken te introduceren die wij nog steeds in het dagelijkse leven tegenkomen. Wat te denken van bijvoorbeeld de barcode of de pinautomaat en wat meer aanhakend op het software wereldje de virtuele machine.

IBM heeft aanzienlijke investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling. In 2016 heeft IBM wederom de meeste patenten verkregen. Ik verwacht dan ook dat IBM in de toekomst nieuwe technologieën blijft introduceren en daarmee de wereld vooruit blijft helpen.

Tot zover de aspecten van IBM die niet direct te maken hebben met mijn dagelijkse werkzaamheden. Achter alle oplossingen die IBM levert, zit namelijk een wereld van complexe licentiemodellen en contracten. Deze levert uitdagingen, maar ook kansen op voor onze klanten. De afgelopen jaren heb ik mij hier voornamelijk mee bezig gehouden. Hoewel licenties en contracten voor veel van onze klanten een noodzakelijk kwaad zijn, geeft het mij veel werkplezier om onze klanten hierin te adviseren en ondersteunen.

Processor Value Unit model en compliancy

IBM kent ruim 200 licentiemodellen. Deze kunnen op verschillende manieren worden afgenomen. Sommige modellen zijn relatief eenvoudig. Authorized users worden bijvoorbeeld per unieke gebruiker afgenomen. Serverlicentiemodellen geven een complexer voorbeeld.

Met name het PVU (Processor Value Unit)-model brengt voor veel organisaties grote uitdagingen met zich mee. De meeste van u zullen de regelgeving van het PVU-model goed kennen, gezien de aandacht die dit onderwerp regelmatig krijgt. Toch licht ik graag nog een keer toe wat dit model inhoudt.

PVU’s worden afgenomen op basis van de rekenkracht van de hardware. Voor iedere core die aan de applicatie wordt toegewezen, moet een bepaald aantal PVU’s worden aangekocht (50, 70, 100 of 120). Als het IBM-product echter in een virtuele omgeving draait, dan worden er in de praktijk slechts een aantal virtuele cores van de totale capaciteit aan de applicatie toegewezen. Veel klanten nemen dan ook alleen licenties af voor de virtuele cores die aan de applicatie worden toegewezen. Het is dan in bijna alle gevallen verplicht om de IBM License Metric Tool (ILMT) in gebruik te nemen. Met deze tool wordt continu bijgehouden welke capaciteit door de betreffende IBM-applicatie gebruikt wordt. Met deze tool wordt ieder kwartaal een rapport gemaakt, welke voor een periode van twee jaar bewaard moet worden. Indien niet wordt voldaan aan deze punten, kan er een compliancy-discussie optreden. In de praktijk zie ik nog steeds veel eindgebruikers op deze punten vastlopen. Dit is slechts één van de voorbeelden van problematiek bij licentiemodellen. Reden genoeg dus voor organisaties met veel IBM software om een gedegen beleid hiervoor op te stellen. Dit gaat verder dan alleen een standaard SAM-beleid, omdat de IBM-regelgeving zeer specifiek is.

Optimalisatie IBM-licentiecontracten

Het beleid rondom IBM software license compliance hoeft zich niet alleen toe te spitsen op preventie van incompliance, maar ook op optimalisatie van de licentiecontracten. Er zijn een aantal simpele redenen hiervoor. Op de eerste plaats heeft IBM een systeem waarbij u bij iedere bestelling punten opbouwt op een bepaald contract. Hoe meer transacties, hoe meer punten u opbouwt. Ik zie maar al te vaak dat, met name de grote organisaties, hier geen grip op hebben. Daardoor ontstaat er een wirwar van contracten met ieder een separate puntenopbouw. Dit komt onder andere voort uit overnames die IBM regelmatig doet, maar ook door overnames van de eindgebruiker. De IBM-contracten die een klant op deze manier in beheer krijgt, kunnen weer onder het centrale IBM-contract worden gehangen waardoor puntenopbouw gemaximaliseerd wordt. Daarbij is contractindeling al een belangrijk punt van aandacht voor veel organisaties. Een slimme contractindeling kan helpen bij de vernieuwing van contracten en voorkomt hoge indexaties.

Wat ik ook vaak tegen kom is dat onze klanten zich niet bewust zijn van de contractvormen waar zij voor in aanmerking komen. Dit betreft bijvoorbeeld overheids- en educatiecontracten. Beide begrippen kunnen vaak wat ruimer geïnterpreteerd worden dan u in eerste instantie zou denken, waardoor organisaties er onbewust voor in aanmerking komen.

Bij optimalisatie denk ik ook aan de vele licentiemodellen waar ik eerder bij stil heb gestaan. Het is van belang om constant een afweging te maken welk licentiemodel het best past bij de actuele deployment en gebruikssituatie. Een desktopproduct zoals SPSS kan bijvoorbeeld als authorized of concurrent user worden afgenomen. Diverse aanvullende SPSS-functionaliteiten zijn af te nemen via add-ons en om extra rekenkracht via de server te kunnen aanspreken is er weer een PVU-uitbreiding mogelijk. Daarnaast kunt u bijna alle genoemde varianten over verschillende periodes afnemen, voor de termijn van een jaar of maand, maar ook permanent of als cloud licentie. Ik ben bij klanten enkele tientallen voorbeelden tegengekomen waarbij er veel bespaard kon worden door een beter passende licentievorm te kiezen.

Andere voorbeelden van optimalisatie van IBM-contracten zijn meer algemeen van aard. Denk hierbij aan het hergebruik van licenties of het meten van het daadwerkelijke gebruik, waarbij maar al te vaak geconcludeerd kan worden dat een lager aantal licenties benodigd is.

Noodzaak samenwerking partner met ervaring

Al deze zaken kunnen lastig te managen zijn wanneer u zich niet regelmatig met deze materie bezighoudt. Onze klanten hebben vaak één of enkele personen die verantwoordelijk zijn voor Software Asset Management en inkoop. Dat doen deze personen vaak voor het gehele software asset-portfolio, waardoor het niet mogelijk is te specialiseren in een vendor als IBM.

Om organisaties optimaal te ondersteunen en adviseren is het niet alleen van belang om voldoende kennis van de licentiemodellen te hebben, maar ook als reseller van de IBM-producten te fungeren. Velen zien hier een belangenverstrengeling in, maar ik zie hier vooral een grote toegevoegde waarde. Op de eerste plaats resulteert dit in meer inhoudelijke kennis van de producten. Het belangrijkste voordeel is echter de opbouw van een netwerk binnen IBM, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor hebben we bij COMPAREX al veel uitdagingen kunnen oplossen die onmogelijk zijn zonder netwerk. Dit is één van de redenen dat COMPAREX succesvol is in haar dienstverlening rondom IBM-software, en concrete resultaten heeft geboekt in de samenwerking met klanten. Met name dit aspect geeft mij zelfs na tien jaar elke dag nog veel plezier in mijn werkzaamheden.

Meer informatie?

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Bart Idenburg

Bart Idenburg

Solution Advisor

Deel deze pagina