Nieuwe hardware? Let op uw Oracle licenties en voorkom financiële gevolgen

16/10/2014 - Roy Reijnen, Solution Specialist Big Data & Analytics

Virtualisatie in datacenters is dé trend van de afgelopen 10 jaar. Veel organisaties vragen zich af: hoe houd ik mijn Oracle licenties onder controle? Het gevaar schuilt hierbij met name in de veranderende processor technologie. Heeft uw organisatie net nieuwe hardware aangeschaft of staat u op het punt dit te doen? Dan heeft u uiteraard nagedacht wat dit met uw huidige Oracle licenties doet. Of niet?

Hardware virtualisatie en licenties

Tot op heden is het veel organisaties gelukt om hun storage uitdagingen, na de toepassing van virtualisatie, weer onder controle te krijgen. In termen van groei en performance problematiek is het  gelukt om weer grip op de storage en SAN (Storage Area Network) omgeving te krijgen. Dit is veelal  gerealiseerd door de huidige omgeving – van bijvoorbeeld (i)SCSI en Fibre Channel - te migreren of zelfs in één keer te consolideren naar een snellere disk of flash platform (Appliance).

Bij Oracle software die binnen uw productie omgevingen geïnstalleerd staat, zijn de licenties veelal gekoppeld aan een server die verbonden is met de SAN storage. Daar waar de software uiteindelijk fysiek draait. De levenscyclus voor bestaande hardware omgevingen telt gemiddeld drie tot vijf jaar. Daarmee staat elke onderneming met regelmaat voor de aanschaf van nieuwe hardware.

Dat het serverpark doorgaans om de drie tot vijf jaar vervangen wordt door nieuwe en snellere servers, zal voor u geen onbekend fenomeen zijn. Snellere servers betekent immers dat uw bedrijfsprocessen sneller worden afgehandeld en doorlooptijden verbeteren, toch?

Onze ervaring leert dat bij dergelijke vervangingen vaak niet of nauwelijks door organisaties gekeken wordt naar de licentiebepalingen. Want, deze heeft u immers toch al aangeschaft? En bovendien, daarvoor betaalt u toch al (voldoende) aan support? Helaas ligt dit in 90% van de gevallen die ik ben tegen gekomen toch iets anders. Sterker nog, uw organisatie loopt in een dergelijke situatie het risico om incompliant te zijn of te worden.

Ben ik nu te laat?

Laat ik beginnen met goed nieuws. U bent nog niet te laat. COMPAREX kan u helpen om te bekijken of uw organisatie momenteel (in)compliant is op het gebied van Oracle licentiëring. Hiermee krijgt u inzicht in uw huidige situatie, ontvangt u advies voor eventuele optimalisatie en heeft u helder voor ogen of u een  financieel risico loopt. Ik heb hiervoor een viertal vragen opgesteld, die u voor uw zelf kunt beantwoorden:

  • Was ik voor of tijdens de aanschaf van de (nieuwe) hardware op de hoogte van de huidig geldende Oracle licentiebepalingen?
  • Heb ik de hardware verschillen, met name op processor/core, tussen mijn oude en nieuwe omgeving met elkaar vergeleken?
  • Heb ik duidelijk inzicht in alle database opties en packs die staan geïnstalleerd op al mijn Oracle omgeving(en)?
  • Heb ik de licentieregels van Oracle correct toegepast bij het bepalen van de nieuwe infrastructuur?

Heeft u de meeste vragen beantwoord met een JA?

Geweldig! U weet waar u mee bezig bent, en u heeft een weloverwogen beslissing gemaakt voor een nieuw hardware en/of virtualisatie platform. Daarmee heeft u voor het grootste deel uw financieel risico beperkt.

Heeft u sommige vragen met een NEE beantwoord?

Dan is het wellicht mogelijk om uw Oracle omgeving efficiënter in te richten. In 90% van de gevallen kunnen wij u helpen om dit exact in kaart te brengen en om direct (support)kosten te besparen.

Heeft u de meeste vragen beantwoord met een NEE?

Uw organisatie loopt in dat geval een potentieel financieel risico, omdat volledig inzicht in uw infrastructuur en hardware omgeving ontbreekt. De invloed van licentiebepalingen op uw huidige infrastructuur kan ervoor zorgen dat u voor vervelende (financiële) verrassingen komt te staan.

Heeft u enkele vragen beantwoord met een ‘nee’ en heeft u net nieuwe hardware aangeschaft of staat u op het punt om dit te doen? Dan is dit hét uitgelezen moment om weer eens naar uw Oracle producten te kijken.

Heeft u exact voor ogen welke producten u gebruikt en ook daadwerkelijk nodig heeft? Het kan zijn dat uw DBA’s of ingehuurde beheerders eerder binnen uw OTA* omgeving getest hebben met Oracle Opties en Packs. Het kan ook zijn dat deze vandaag de dag helemaal niet (meer) nodig zijn. Daarnaast is het mogelijk dat deze test database instances en hun instellingen op een gegeven moment online zijn komen te staan in uw productie omgeving. In dat geval draaien deze database opties, packs en andere producten momenteel mogelijk nog steeds binnen uw (nieuwe) infrastructuur. Dit kan behoorlijke financiële consequenties tot gevolg hebben bij een eventuele licentie audit vanuit Oracle.

* Ook op uw OTA (Ontwikkel, Test & Acceptatie) omgevingen dienen alle Oracle producten, packs en options volledig gelicentieerd te worden.

Praktijkscenario

De problematiek rond virtualisatie en Oracle licentiering is uiteraard niet nieuw en speelt al sinds de opkomst van virtualisatie technologie. Desondanks ben ik de afgelopen jaren tientallen omgevingen tegengekomen waarbij een incompliant situatie was ontstaan als gevolg van het draaien van Oracle Database software op een virtualisatie (meestal VMware) infrastructuur. Het betrof hier OTA- en productieomgevingen waarbij organisaties vele Oracle Database Packs en Options actief hadden draaien. In veel gevallen was de organisatie zich daar niet van bewust.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een scenario die ik persoonlijk zeer veelvuldig bij klanten ben tegen gekomen. Een organisatie heeft nieuwe servers aangeschaft, die nieuwe snellere processors bezitten. De organisatie heeft enkele jaren terug Oracle Database Enterprise Edition licenties tegen een bedrag van 149.968 euro aangeschaft. Hierbij komt aan jaarlijks terugkerende kosten voor support: 32.992 euro (= 22% van aangeschafte Oracle producten + indexatie).

Wanneer de omgeving in dit geval van 4 cores naar 8 cores per processor gaat, komt duidelijk naar voren hoe makkelijk u incompliant kunt raken. De verandering heeft een aanzienlijk financiële impact. Wanneer we van deze gegevens een beeld schetsen komt dit er zo uit te zien:

Om in deze (nieuwe) omgeving compliant te zijn, dient er een investering gedaan te worden van ruim 150.000 euro bovenop de al aanwezige Oracle Database licenties. De jaarlijkse kosten voor Oracle Support word hiermee verhoogd van €32.992 naar €65.984 (= 22% over €299.936 + indexatie). Het zou toch prettig zijn wanneer een dergelijk financieel risico van tevoren voor u in kaart gebracht wordt en dus voorkomen kan worden?

Voorkom grote financiële gevolgen

Bij een migratie van uw database op een single server naar een virtueel platform, zoals bijvoorbeeld van VMware, IBM of Microsoft, liggen de financiële implicaties heel anders. In sommige gevallen kan dit oplopen tot een veelvoud van de financiële implicaties zoals ik in het vorige voorbeeld heb geschetst. Bekijk hieronder een rekenvoorbeeld van een dergelijke situatie die ik regelmatig tegenkom.

In dit voorbeeld kunt u zien dat de financiële gevolgen behoorlijk kunnen oplopen bij gevirtualiseerde omgevingen. Ook in dergelijke situaties is COMPAREX in staat u te adviseren. Wij helpen u graag bij de vraag hoe u deze omgeving het beste kunt (her)inrichten. Zo krijgt u helder inzicht in de licentiebepalingen die gelden voor virtualisatie en gebruikte Oracle software producten. Zo behoren grote (onvoorziene) financiële gevolgen tot het verleden. In de meeste gevallen kan er geoptimaliseerd worden waardoor het zelfs mogelijk wordt om te besparen. Dit vrijgekomen budget kunt u dan weer investeren in producten die uw organisatie daadwerkelijk helpen bij een efficiëntere manier van werken. Ook bij een eventuele audit vanuit Oracle LMS bent u dan optimaal voorbereid.

Meer weten?

U bent nog niet te laat. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een betere inrichting, optimalisatie of oplossing te komen en wij helpen u hier graag bij.

  • Wenst u meer inzicht in het werkelijk softwaregebruik van uw Oracle omgeving?
  • Wenst u een licentie health check, waarin compliance risico’s worden blootgelegd en aanbevelingen ten aanzien van kostenbesparingen worden gedaan?
  • Of wilt u gewoon eens met mij of ons team van experts van gedachten wisselen over hoe uw omgeving draait, of wat uw wensen zijn voor de komende 2 tot 5 jaar?

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Roy Reijnen

Roy Reijnen

Solution Specialist Big Data & Analytics

Deel deze pagina